پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
درس خارج فقه (جلسه ۷۰) 12:37 -  1401/02/23
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در تنازع میان آمر و عامل در اخذ اجرت

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در تنازع میان آمر و عامل در اخذ اجرت و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۹) 06:08 -  1401/02/23
حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی/ اقوال در نزاع آمر و عامل در تبرّع یا اخذ اجرت

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در نزاع آمر و عامل در تبرّع یا اخذ اجرت و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۸) 08:15 -  1401/02/20
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در جواز نماز نیابتی برای حیّ یا میت

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در جواز نماز نیابتی برای حیّ یا میت در واجب یا مستحب و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه استاد محسن جلالی (جلسه ۶۷) 07:04 -  1401/02/20
مبحث اجاره و اخذ اجرت برای مستحبات+ بزرگداشت انقلاب اسلامی

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در اخذ اجرت برای مستحبات و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۶) 23:43 -  1401/02/19
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در حرمت اخذ الاجره برای اذان

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در اخذ اجرت برای اذان و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۵) 18:58 -  1401/02/19
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: اخذ الاجرت علی الواجبات النظامیه

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در اخذ اجرت علی الواجبات النظامیه و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۴) 17:42 -  1401/02/19
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ ادامه بحث اخذ اجرت در واجبات و مستحبات

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در اخذ اجرت برای واجبات و مستحبات و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۳)؛ 09:26 -  1401/02/19
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مسئله سیزدهم: اقوال در اجاره برای انجام واجبات

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰، مسئله اقوال در اجاره واجبات و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۲)؛ 06:51 -  1401/02/19
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث اجاره: مسائل هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مسائل اجاره و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۱)؛ 17:37 -  1401/02/18
استاد محسن جلالی زید عزه/ کیفیت اجازه شوهر در اجاره زن برای شیر دادن به بچه

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۰، مسائل حیازت مباحات و کیفیت اجازه شوهر در اجاره زن برای ارضاع (شیر دادن به بچه)، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۰)؛ 17:00 -  1401/02/18
استاد محسن جلالی حفظه الله/ اقوال در اجاره درهم و دینار، شجر و…

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۰، مسائل حیازت مباحات، و حواشی بر کتاب عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ 11:19 -  1401/02/16
تقریر جلسه 53/ مباحث قانون کار: مسئله چهارم اجیر خاص

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰، مسائل مبحث اجاره، قانون کار و حاشیه بر عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ 10:53 -  1401/02/16
حاشیه بر کتاب عروه الوثقی (جلسه 52)/ مبحث: تبرع عمل اجیر

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰، ادامه مباحث اجاره و حاشیه بر عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۵۱) 10:27 -  1401/02/16
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: اجاره عمل به اقل

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰، ادامه مباحث اجاره و حاشیه بر عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

محسن جلالی
درس خارج فقه (جلسه ۳۵)؛ 12:01 -  1400/10/11
آیت الله محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: اجاره مشاع

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۰، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

محسن جلالی
درس خارج فقه (جلسه ۳۴) 07:30 -  1400/10/10
محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: حکم تبیّن بطلان اجاره

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۳۳) 07:09 -  1400/10/10
حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: متعلق اجاره نفس العمل فی اجاره العمل

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۳۲)؛ 07:15 -  1400/10/07
حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)/ بحث: تسلیم العمل فی اجاره الاعمال المختلفه

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۰، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد. شما می توانید دروس قبلی را نیز از همینجا دریافت کنید.

درس خارج فقه (جلسه ۳۱)؛ 06:57 -  1400/10/07
حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: اجاره زوجه بدون اذن زوج

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۰، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

حجت الاسلام محسن جلالی
تقریر درس خارج فقه (جلسه ۳۰) 10:42 -  1400/10/06
حجت الاسلام محسن جلالی: حدوث العذر فی استیفاء المنفعه و حکم اتلاف

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۰، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.


دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
 توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715