شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱
(جلسه ۶۹ ام) 11:26 -  1401/02/15
خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: تعبدی و توصلی

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰، مبحث تعبدی یا توصلی بودن امر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

(جلسه شصت و هشتم) 10:01 -  1401/02/15
خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: ظهور معنای صیغه امر به غلبه استعمال و وجود

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰، مبحث معانی صیغه امر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جلسه ۶۷ 09:42 -  1401/02/15
درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: طلب انشایی و معانی صیغه امر

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰، مبحث معانی صیغه امر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

حجت الاسلام محسن جلالی
(جلسه ۶۶) 07:29 -  1401/02/14
درس خارج اصول استاد حاج محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: مسلک اطلاق در وجوب امر

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مبحث اوامر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

(جلسه ۶۵) 07:18 -  1401/02/14
درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در منشأ دلالت امر به وجوب

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مبحث اوامر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

(جلسه ۶۴) 07:12 -  1401/02/14
درس خارج اصول استاد محسن جلالی (حفظه الله)/ مبحث: دلالت امر به وجوب

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مبحث اوامر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد...

درس خارج اصول (جلسه ۶۳) 06:55 -  1401/02/14
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: معنای اصطلاحی امر و بحث اعتبار علو

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مبحث اوامر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج اصول (جلسه ۶۲) 11:01 -  1401/02/13
محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: اوامر، ماده امر، معنای امر

قدر مسلم ماده امر، یکی از معانیش طلب است. دو تا معنا را باید حداقل بگیریم. نه می‌توانیم همه را یکی بکنیم و نه لزومی دارد که چند معنا بگیریم زیرا معانی دیگر را می توانیم به معنای شیء یا فعل و امثالهم بگردانیم...

درس خارج اصول (جلسه ۶۱) 10:45 -  1401/02/13
حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: دلیل سوم قول اعم در مشتق

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مبحث مشتق، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج اصول (جلسه ۶۰) 10:40 -  1401/02/13
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ جواب محقق اصفهانی از اشکال محقق رشتی در علائم مشتق

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۰، مبحث اقوال در مشتق، به پژوهشگران، اساتید و طلاب حوزه علمیه می رسد.

درس خارج اصول (جلسه ۵۹) 10:31 -  1401/02/13
حجت الاسلام استاد محسن جلالی/ مبحث: صحت سلب علامت وضع مشتق برای خصوص

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۰، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج اصول (جلسه ۵۲) 15:33 -  1401/02/12
حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی/ مبحث: لغوی یا عقلی بودن مشتق

اصل اشتقاق مصدر یا فعل یا حروف سریان دار است که همه‌شان یک اشکالاتی برای شان هست ولی مختار ما این است که سالم‌ترین اش همان حروفی است که در همگی سریان دارد...

درس خارج اصول (جلسه ۵۱) 14:00 -  1401/02/12
حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث مشتق

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰، مبحث مشتق، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج اصول (جلسه ۵۰) 10:25 -  1401/02/12
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث بطون قرآن

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰، با موضوع بطون قرآن به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد...

درس خارج اصول/ 08:12 -  1400/09/21
حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه): دیدگاه صاحب کفایه در معنای حرفی و اشکال آن

صاحب کفایه نظرشان این است که حرف معنا دارد و معنای آن ذاتاً و حقیقتاً و ماهیتاً تفاوتی با معنای اسم ندارد. می فرمایند استقلال و آلیت خارج از حریم معنا و حقیقت اسم و حرف است. برخلاف نظر مشهور که می گویند حرف معنای غیر مستقل دارد

تقریرات درس خارج اصول؛ 21:41 -  1400/09/20
استاد محسن جلالی: قسم چهارم وضع و شروع بحث معنای حرفی

در اقسام وضع قسم اول و دوم گفتیم در امکان و وقوعش بحثی نیست. قسم سوم و چهارم را صاحب کفایه و هم مشهور قائل به امتناع هستند. اما میرزا حبیب الله رشتی قائل به امکان قسم چهارم است

تقریر دروس خارج اصول؛ 20:23 -  1400/09/20
استاد محسن جلالی: سه بیان دیگر برای امکان وضع عام موضوعٌ له خاص

در اقسام وضع بحث در امکان وضع عام موضوعٌ له خاص بود و این‌که چگونه معنای خاص با تصور معنای عام حکایت می‌شود...

درس خارج اصول/ 07:46 -  1400/09/19
حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه): مبحث الفاظ؛ اشکال در وضع عام موضوعٌ له خاص

 صاحب کفایه مثل مشهور قسم چهارم یعنی «وضع خاص موضوعٌ له عام» را ممتنع می‌داند. قسم سوم را هم که «وضع عام موضوعٌ له خاص» باشد ممکن می‌داند اما قائل به وقوع آن نیست؛ یعنی معانی حرفی را از این قسم نمی‌داند

درس خارج اصول/ 07:23 -  1400/09/19
حجت الاسلام محسن جلالی: مسلک قرن اکید در وضع الفاظ- اقسام وضع

بحث ما در حقیقت وضع بود که به مسلک «قرن اکید» در کلام آقاضیاء عراقی و شهید صدر رسیدیم. این نظریه می‌گوید بین لفظ و معنا اقتران تکوینی ایجاد می‌شود و البته همراه بودنِ مؤکد لازم است تا دلالت و انتقال ذهن از یکی به دیگری اتفاق بیفتد

درس خارج اصول استاد محسن جلالی (دامت برکاته) 06:46 -  1400/09/17
بررسی مسلک تعهد در حقیقت وضع الفاظ

درحقیقتِ وضع این‌ سوال بود که تلازم بین لفظ و معنا چگونه به وجود می‌آید و واضع چه کاری می‌کند که وقتی ما لفظ را می‌گوییم منتقل به معنا می‌شویم یا دیگران منتقل به معنا می‌شوند؟ سه مسلک داشتیم: «اعتبار و علامیت»، «تعهد و التزام»، «قرن اکید».


دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
 توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715