پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
نخستین گامهای نفوذ! ۱۹:۱۸ -  ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
استعمار بریتانیا: کمپانی هند شرقی و تاسیس خطوط تلگراف در ایران

به این ترتیب، سیستان، سرزمین باستانی ایران به مسلخ امپراتوری بریتانیا برده شد و به دو قسمت تقسیم گردید: ۴۱۵۹ مایل مربع آن به افغانستان داده شد و ۲۸۴۸ مایل مربع آن در اختیار ایران ماند. افغان‌‏ها، که خود در دام طرح‌های پیچیده انگلیسی‏‌ها بودند، بطور طبیعی از این اقدامات متحیر بودند

۱۶:۳۱ -  ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
سایت هاشمی از ۷جریان نفوذی نوشت؛ از بازرگان تا دوم خردادی‌ها و فتنه۸۸

از بازرگان تا دوم خردادی‌ها و فتنه۸۸ بعضی عملکردها وموضع گیری های افراطی هردو جناح چپ و راست در ۳۷ سال گذشته مصداق روشن ازهمین نفوذ است که مشکلات بسیاری را برای نظام تحمیل کرد.


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق