یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
روایت صادق خرازی از قطعنامه ۵۹۸ : ۱۷:۱۵ -  ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
چه کسانی برای پذیرش قطعنامه به امام فشار آوردند/ نهضت آزادی خواسته یا ناخواسته ستون پنجم دشمن شده بود

حضور من در صحنه دیپلماتیک اصراری بود که رهبری داشتند که تا من به خانواده دیپلماتیک کشور بپیوندم. من با خودم عهد کرده بودم تا زمانی که جنگ ادامه دارد نه به دنبال درسم بروم و نه دنبال پست و مقامی باشم.


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق