یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد؛ ۱۸:۲۱ -  ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
طراحی «کفش پیشگیری کننده زخم پا در بیماران نوروپاتی»در اصفهان

عضو هیات علمی گروه ارتوپدی فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق به طراحی کفش پیشگیری کننده زخم پا در بیماران نوروپاتی و ثبت اختراع آن در سازمان مالکیت معنوی کشور شد.


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق