شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
پيرامون يك شايعه داغ تلگرامي؛ ۱۱:۲۱ -  ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
ماجرای اطلاع امام از شروع جنگ و امکان پیشگیری آن

جنگ ايران و عراق هنوز كه هنوز است و پس از گذشت بيست سال از آن، رازهاي ناگفته بسياري دارد. مطالبي كه هر از چند گاهي و به بهانه دعواهاي سياسي بين افراد مسئول در آن دوران گفته مي شود و تا مدتي موج رسانه اي ايجاد مي كند. در اين ميان هم هميشه عده اي بوده اند كه با دادن اطلاعات غلط و وارونه جلوه دادن مسائل سعي در تحريف واقعيت اصلي ماجرا داشته اند. اگر تا كنون بيشتر اين بحث ها درباره پايان جنگ، نامه محسن رضايي، جام زهر و... مطرح مي شد، اكنون يك موج جديدي رخ داده است و در شبكه هاي اجتماعي با انتساب نقل قولي به كتاب خاطرات ابراهيم يزدي، بحث شروع جنگ دست آويز عده اي براي ضربه زدن به شخصيت امام(ره) شده است. خلاصه پيام اين اين است كه سيد محمود دعائي ۵ ماه قبل از شروع جنگ در جلسه اي سه نفره به همراه شهيد بهشتي و مرحوم بازرگان خطر حمله عراق به ايران را به امام خميني(ره) گوشزد مي كنند، اما امام خميني موضوع را نشنيده گرفته و اقدامي انجام نمي دهند.


کاردرمانی کوشا؛ مجهزترین مرکز کاردرمانی در اصفهان
کاردرمانی کوشا؛ مجهزترین مرکز کاردرمانی در اصفهان
اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق