دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
پولیتیکو گزارش داد؛ ۱۱:۳۴ -  ۱۳۹۴/۰۴/۲۷
آماری عجیب در رابطه با ایران/ کدام توافق هسته‌ای؟!

«وقتی در مورد توافق از او پرسیدم پاسخ داد: این موضوع مربوط به نفت است یا مربوط به صدام حسین؟»


کاردرمانی کوشا؛ مجهزترین مرکز کاردرمانی در اصفهان
کاردرمانی کوشا؛ مجهزترین مرکز کاردرمانی در اصفهان
اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق