سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
چرا در دوران پسابرجام کنسرت مهم است؟ ۱۰:۵۶ -  ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
حالا که دولت روحانی “رستم ” عرصه برجام نشد؛”پهلوان پنبه ” عرصه کنسرت که می تواند باشد! /تنفس مصنوعی به برجام با دوقطبی سازی جامعه

اگر تا دیروز دولت با پیش گرفتن استراتژی "من آنم که رستم بُود پهلوان" به دنبال چند گام جلو رفتن از مطالبات معیشتی-اقتصادی مردم از برجام بود حال با در پیش گرفتن استراتژی "پهلوان پنبه گی" با دهها گام عقب نشینی از مطالبات معیشتی-اقتصادی مردم از برجام و به صدر امور آوردن مساله برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت در یکی از استان های کشور این بار فراری رو به عقب کرد به دنبال عوض کردن صورت مساله مطالبه مردم از دولت شد.


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق