یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱
درس خارج فقه (جلسه ۷۰) ۱۲:۳۷ -  ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در تنازع میان آمر و عامل در اخذ اجرت

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در تنازع میان آمر و عامل در اخذ اجرت و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۹) ۰۶:۰۸ -  ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی/ اقوال در نزاع آمر و عامل در تبرّع یا اخذ اجرت

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در نزاع آمر و عامل در تبرّع یا اخذ اجرت و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۸) ۰۸:۱۵ -  ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در جواز نماز نیابتی برای حیّ یا میت

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در جواز نماز نیابتی برای حیّ یا میت در واجب یا مستحب و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه استاد محسن جلالی (جلسه ۶۷) ۰۷:۰۴ -  ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
مبحث اجاره و اخذ اجرت برای مستحبات+ بزرگداشت انقلاب اسلامی

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در اخذ اجرت برای مستحبات و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۶) ۲۳:۴۳ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در حرمت اخذ الاجره برای اذان

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در اخذ اجرت برای اذان و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۵) ۱۸:۵۸ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: اخذ الاجرت علی الواجبات النظامیه

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در اخذ اجرت علی الواجبات النظامیه و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۶۴) ۱۷:۴۲ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ ادامه بحث اخذ اجرت در واجبات و مستحبات

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰، اقوال در اخذ اجرت برای واجبات و مستحبات و حاشیه بر عروه، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۳)؛ ۰۹:۲۶ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مسئله سیزدهم: اقوال در اجاره برای انجام واجبات

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰، مسئله اقوال در اجاره واجبات و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۲)؛ ۰۶:۵۱ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث اجاره: مسائل هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مسائل اجاره و حاشیه بر عروه، که از روی صوت پیاده سازی شده است به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۱)؛ ۱۷:۳۷ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
استاد محسن جلالی زید عزه/ کیفیت اجازه شوهر در اجاره زن برای شیر دادن به بچه

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۰، مسائل حیازت مباحات و کیفیت اجازه شوهر در اجاره زن برای ارضاع (شیر دادن به بچه)، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

تقریر درس خارج فقه (جلسه ۶۰)؛ ۱۷:۰۰ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
استاد محسن جلالی حفظه الله/ اقوال در اجاره درهم و دینار، شجر و…

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۰، مسائل حیازت مباحات، و حواشی بر کتاب عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ ۱۱:۱۹ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
تقریر جلسه 53/ مباحث قانون کار: مسئله چهارم اجیر خاص

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰، مسائل مبحث اجاره، قانون کار و حاشیه بر عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ ۱۰:۵۳ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
حاشیه بر کتاب عروه الوثقی (جلسه 52)/ مبحث: تبرع عمل اجیر

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰، ادامه مباحث اجاره و حاشیه بر عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

درس خارج فقه (جلسه ۵۱) ۱۰:۲۷ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: اجاره عمل به اقل

در ادامه تقریر درس خارج فقه اجاره استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰، ادامه مباحث اجاره و حاشیه بر عروه الوثقی، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

(جلسه ۶۹ ام) ۱۱:۲۶ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: تعبدی و توصلی

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰، مبحث تعبدی یا توصلی بودن امر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

(جلسه شصت و هشتم) ۱۰:۰۱ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: ظهور معنای صیغه امر به غلبه استعمال و وجود

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰، مبحث معانی صیغه امر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

جلسه ۶۷ ۰۹:۴۲ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: طلب انشایی و معانی صیغه امر

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰، مبحث معانی صیغه امر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

حجت الاسلام محسن جلالی
(جلسه ۶۶) ۰۷:۲۹ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
درس خارج اصول استاد حاج محسن جلالی (زید عزه)/ مبحث: مسلک اطلاق در وجوب امر

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مبحث اوامر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

(جلسه ۶۵) ۰۷:۱۸ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)/ اقوال در منشأ دلالت امر به وجوب

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد حجت الاسلام محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مبحث اوامر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.

(جلسه ۶۴) ۰۷:۱۲ -  ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
درس خارج اصول استاد محسن جلالی (حفظه الله)/ مبحث: دلالت امر به وجوب

در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مبحث اوامر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد...


مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715