سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
وقتی چشم بادامی ها برایمان تصمیم می گیرند! ۱۰:۳۵ -  ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
شهربازی شهر رویاها به نام اقشار کم درآمد به کام اقشار پر درآمد

چینی ها با اینکه کمتر از ۳۰ درصد سرمایه گذاری را در شهر رؤیاها داشته اند اما به بهترین شکل برای مدیران اصفهانی تصمیم گرفتند تا سود خوبی به جیب بزنند و مردم اصفهان هم که ۷۰درصد سرمایه گذاری از جیبشان رفته است هنوز هم با تعرفه های عجیب و غریب باید سود شرکت چینی را تضمین کنند...


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق