دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
دوراهی فرزند و انقلاب؛ ۱۴:۰۲ -  ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
هاشمی به دنبال فائزه سقوط می‌کند یا با برائت خود را نجات می‌دهد؟

بنابر نسبت پدر و دختری این دو و جایگاه انتصابی که هاشمی در حاکمیت دارد، افکار عمومی به دنبال پاسخ و واکنش مناسب وی نسبت به رفتار و اظهارات فائزه هاشمی است.


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق