پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰
۱۱:۰۴ -  ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
کلاشی کرونایی با بوی گل ویروس عرفانی!

عرفان های پوشالی این روزهای سخت کرونایی چه خبری برای مردم دارند؟ به این ویروس عنوان «ویروس عرفانی» می دهند. ویروسی که معتقدند قرار است وسیله اصلاح جهان و ناجی بشر باشد! اما ناجی شان حسابی بوی مرگ و بیماری می دهد.


پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715