شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹
کارشناس مسائل اقتصادی: ۱۱:۱۰ -  ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
رکود حاصل سوء تدبیری به نام برجام است/خطر افزایش تورم برای دولت آینده در اثر سوء تدبیر دولت فعلی

دولت به دلیل سوء مدیریت در بازار پولی، هزینه های گزاف و افزایش حجم نقدینگی در جامعه ایجاد کرده که دوبرابر مقداری بوده که از دولت قبل تحویل گرفته است و تورمی را مانند آب پشت سد برای دولت بعدی انباشته کرده است که اگر آن جو روانی شکسته شود خطر افزایش شدید قیمت ها برای دولت بعدی قطعی خواهد بود.


شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715