پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
۰۰:۱۸ -  ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
غیبت چند ماهه عضو شورای شهر در جلسات ساختمان بهشت/ زمزمه ها در مورد اقامت عضو شورای شهر تهران در اروپا!

این عضو شورای نزدیک به دولت تقریبا در جلسات دو ماه ابتدایی سال غیبت داشت و در جلسات علنی و غیر علنی رویت نشد و نکته جالب توجه اینکه، دفتر این عضو شورای شهر تهران نیز به هیچ وجه پاسخگو نبود و در خصوص غیبت این عضو در جلسات دو ماه ابتدایی امسال اظهار نظری انجام نمی داد.


پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715