سه شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰
۱۷:۵۴ -  ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کمال انسان در گرو داشتن امکانات نیست

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه کمال انسان در رعایت حدود و تقوای الهی است، گفت: عدم وابستگی دنیایی و بریدن از تعلقات مادی ویژگی مهم آیت‌الله اشرفی اصفهانی بود.

اختصاصی/ ۰۷:۳۵ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ سیره عقلایی شدیدۀ الرّسوخ در اذهان عقلاست

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ چهارشنبه ۱۹/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

دروس حوزوی/ ۰۹:۰۰ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۶
خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی- چه زمانی سیره مستحدثه تقدم بر ظهور دارد؟

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ سه شنبه ۱۸/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

تقریر درس/ ۰۸:۲۹ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۶
خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ مثالهای فقهی برای تقدم سیره عقلا بر ظهور روایات

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ دوشنبه ۱۷/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

اختصاصی/ ۰۸:۰۷ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ طرق احراز سیره (جلسه 10)

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ چهارشنبه ۱۲/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

تقریر درس خارج اصول؛ ۰۷:۲۰ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی- بررسی موضوعات اصولی سیره عقلا (جلسه 9)

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ سه شنبه ۱۱/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

مدرسه علمیه صدر بازار/ ۰۹:۱۸ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی- بررسی موضوعات سیره عقلا (جلسه 8)

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ دوشنبه ۱۰/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

اختصاصی/ ۰۸:۳۴ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله)؛ درس خارج اصول- بررسی ادله حجیت سیره عقلا (جلسه 7)

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ یکشنبه ۹/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

خارج اصول/ ۰۹:۳۷ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
دروس آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ ادامه بررسی ادله سیره عقلا (جلسه 6)

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ شنبه ۸/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

تقریرات/ ۰۸:۵۹ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ ادله حجیت سیره عقلا (جلسه 5)

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ سه شنبه ۴/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

تقریر/ ۰۸:۳۱ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ ملاکهای حجیت سیره (جلسه 4)

در ادامه تقریرات درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ سه شنبه ۴/۳/۱۴۰۰ با مبحث سیره عقلا به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

اختصاصی/ ۰۷:۳۹ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ بررسی سیره عقلا (جلسه 3)

در ادامه تقریر درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (دامت افاضاته) مبحث سیره عقلا مورخ دوشنبه ۳/۳/۱۴۰۰ که به صورت غیرحضوری برگزار شده است، به نظر طلاب و اساتید می رسد.

اختصاصی ندای اصفهان/ ۰۶:۵۱ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (زید عزه)؛ بررسی موضوعات اصولی سیره (جلسه 2)

در ادامه تقریر درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (دامت افاضاته) مبحث سیره عقلا مورخ یکشنبه ۲/۳/۱۴۰۰ که به صورت غیرحضوری برگزار شده است، به نظر طلاب و اساتید می رسد.

۱۰:۳۴ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ درس خارج اصول، بررسی سیره عقلا

در ادامه تقریر درس خارج اصول آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (دامت افاضاته) مبحث سیره عقلا مورخ شنبه ۱/۳/۱۴۰۰ که به صورت غیرحضوری برگزار شده است، به نظر طلاب و اساتید می رسد.

تقریرات درس/ ۰۸:۴۹ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ خارج فقه روزه: بقاء بر جنابت عمدی (جلسه نهم)

در ادامه تقریرات درس خارج فقه آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (زید عزه) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ سه شنبه ۸/۴/۱۴۰۰ با مبحث کتاب الصوم به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

تقریرات درس/ ۱۴:۴۹ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
خارج فقه روزه، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ادامه مفطرات: بقاء بر جنابت عمدی (جلسه هشتم)

در ادامه تقریرات درس خارج فقه آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ دوشنبه ۷/۴/۱۴۰۰ با مبحث کتاب الصوم به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

کتاب صوم/ ۱۳:۳۱ -  ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
درس خارج فقه آیت الله سید ابوالحسن مهدوی: بقاء بر جنابت عمدی (جلسه هفتم)- مسئله 56

در ادامه تقریرات درس خارج فقه آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ یکشنبه ۶/۴/۱۴۰۰ با مبحث کتاب الصوم به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

ادامه مفطرات روزه/ ۱۶:۰۴ -  ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
درس خارج فقه صوم آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ بقاء بر جنابت عمدی (جلسه ششم)

در ادامه تقریرات درس خارج فقه آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ شنبه ۵/۴/۱۴۰۰ با مبحث کتاب الصوم به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

ادامه مفطرات/ ۱۲:۲۷ -  ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ درس خارج فقه روزه: بقاء بر جنابت عمدی مسئله 49 و 50

در ادامه تقریرات درس خارج فقه آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ چهارشنبه ۲/۴/۱۴۰۰ با مبحث کتاب الصوم به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.

فصل فی المفطرات/ ۰۷:۳۷ -  ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی؛ درس خارج فقه صوم: بقاء بر جنابت عمدی (جلسه 4)

در ادامه تقریرات درس خارج فقه آیت الله سید ابوالحسن مهدوی (حفظه الله) استاد عالی دروس فقه و اصول، تفسیر و کلام مورخ سه شنبه ۱/۴/۱۴۰۰ با مبحث کتاب الصوم به نظر طلاب و علاقه مندان می رسد.


پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715