سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
تب برفكی جان دام های اصفهان را گرفت ۱۸:۵۲ -  ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
بیماری تب برفکی بیش از ۲۰ هزار راس دام متعلق به عشایر استان اصفهان را تلف کرد.

بيماري تب برفكی بیش از ۲۰ هزار راس دام متعلق به عشاير استان اصفهان را تلف كرد.


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق