جمعه ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
تنها هشت سال مطابق میل او پیش نرفت! ۰۵:۲۸ -  ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
تاریخ ایران هیچگاه هاشمی را فراموش نخواهد کرد

قانون این اجازه را نمی داد که او به طور مادام العمر مسئول اجرایی کشور باشد، اما پیش از اینکه قدرت اجرایی را واگذار کند صحنه را به گونه ای طراحی کرد که با کمک نیروهای تکنوکراتی که در هرم قدرت چیده بود، بتواند به طور غیر مستقیم مسیر را هدایت کند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان: ۰۶:۵۳ -  ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
چرا دولتمردان با زاینده‌رود و دریاچه ارومیه برخورد یکسان نداشتند / اصفهان در معرض فرونشست تدریجی زمین

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: به راستی اين همه پل تاریخی بر روی رودخانه زاینده‌رود به اندازه درياچه اروميه حائز اهميت نيست كه دولتمردان ما و رئيس جمهور همان برخوردی كه با مقوله درياچه اروميه كردند این جا هم داشته باشند.


موسسه فرهنگی آموزشی طاها/ کلیک کنید
موسسه فرهنگی آموزشی طاها/ کلیک کنید
پویش ملی افتخارم ایران (کلیک کنید جایزه ببرید!)
پویش ملی افتخارم ایران (کلیک کنید جایزه ببرید!)
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق