پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۴:۱۴ -  ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
حکام سعودی در صدد فراموش کردن گناه بزرگ خود از ذهن مسلمانان هستند

نمایندگان مجلس با تاکید بر بی کفایتی مدیران سعودی در شکل گیری حادثه منا تصریح داشتند: حکام سعودی در صدد فراموش ساختن این گناه بزرگ از ذهن مسلمانان هستند.


پویش ملی افتخارم ایران (کلیک کنید جایزه ببرید!)
پویش ملی افتخارم ایران (کلیک کنید جایزه ببرید!)
اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق