دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۴:۱۴ -  ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
حکام سعودی در صدد فراموش کردن گناه بزرگ خود از ذهن مسلمانان هستند

نمایندگان مجلس با تاکید بر بی کفایتی مدیران سعودی در شکل گیری حادثه منا تصریح داشتند: حکام سعودی در صدد فراموش ساختن این گناه بزرگ از ذهن مسلمانان هستند.


کاردرمانی کوشا؛ مجهزترین مرکز کاردرمانی در اصفهان
کاردرمانی کوشا؛ مجهزترین مرکز کاردرمانی در اصفهان
اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق