سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
۱۱:۰۶ -  ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
سوادآموزی ۱۰۴ اصفهانی در طرح ملی خودآموزی

۱۰۴ بی سواد در استان اصفهان، در طرح ملی خود آموزی شرکت کرده و باسواد شده اند.


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق