چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶
زاکانی: ۱۰:۲۱ -  ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
جهانگیری به عنوان مسؤول ارشد مبارزه با فساد چه برخوردی با برادر خود کرده است؟

نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: آقای جهانگیری چند سال است که به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد منصوب شده و باید گزارش بدهد که در مقابل مبارزه با فساد چه عملکردی داشته است.


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق