شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰
الاخبار بررسی کرد؛ ۱۱:۵۲ -  ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
نبردی که «برجام» آن را کلید زد/ هشدار رهبر ایران در حال بررسی است

«بسیاری از نیرنگ ها در مماشات نهفته است و اینکه غرب به ایران رو آورده خالی از برنامه ریزی های قبلی نیست؛ چرا که ممکن است اقتصاد ایران را وابسته به سرمایه گذاری غرب کند. این مسئله اقتصاد ایران را در نهایت در گرو بیگانگان قرار خواهد داد و آن را مقابل بحران ها ضعیف خواهد کرد.»


پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715