جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ۱۵:۵۲ -  ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
خطر آلوه شدن منابع آب های زیرزمینی به نیترات/سرطان و تومور، پیامد محصولات غذایی نیترات دار

استفاده از کودهای شیمیایی در تولید محصولات غذایی در ۲۵ سال گذشته ۲۰ برابر شده است.


راهی که از سر گرفتیم!
راهی که از سر گرفتیم!
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری چشمه سار
پایگاه خبری چشمه سار
اصفهان شرق
اصفهان شرق
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق