شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ۱۵:۵۲ -  ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
خطر آلوه شدن منابع آب های زیرزمینی به نیترات/سرطان و تومور، پیامد محصولات غذایی نیترات دار

استفاده از کودهای شیمیایی در تولید محصولات غذایی در ۲۵ سال گذشته ۲۰ برابر شده است.


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق