شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

آیت الله محمد عمومی در خانه انقلاب اسلامی:

احساس خطر می کنم که عده ای در صددند مردم را به شکل دیگری از صحنه کنار بزنند

در نگاه امام اگر مردم ارزشمندند به جهت توصیه های دینی است. در نگاه دینی مردم عیال الله هستند و بهترین شما کسی است که بیشترین نفع را به مردم برساند. در نگاه دینی مردم امانت های الهی و صاحبان حق اند و محترمند

به گزارش خبرنگار ندای اصفهان، سومین جلسه نشست ماهیانه اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) با موضوع جمهوریت و اسلامیت از منظر امام راحل توسط خانه انقلاب اسلامی و ولایت عصر پنج شنبه ۱۱ آذر برگزار شد.

در این نشست آیت الله محمد عمومی گفت: زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد در یک حرکت بی نظیر به فاصله اندکی، تعیین نظام به عهده عامه مردم گذاشته شد، که این مسئله در هیچ انقلابی نظیر ندارد.

وی افزود: وقتی قرار شد اصل نظام به رای گذاشته شود، گزینه های زیادی از طرف کسانی پیشنهاد می شد که چند صباحی با انقلاب همراه شده بودند یا ادعای همراهی با انقلاب اسلامی را داشتند ولی حقیقتا و از عمق جان همراه نبودند. حضرت امام(ره)  فرمودند «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم.

وی اذعان کرد: پیشنهاد بنده این است که عزیزانی که می خواهند به صورت جدی نسبت به تاریخ انقلاب شناخت پیدا کنند حتما بخشی از وقتشان را به مرور روزنامه های آن دوره اختصاص دهند. در دوره های مختلف افراد زیادی در مورد جمهوریت نظام صحبت ها و دغدغه هایی داشتند، و اینکه آیا جمهوریت و اسلامیت نظام آسیب دیده یا نه؛ به همین جهت کسانی که در صدد آشنایی با اندیشه های سیاسی امام هستند، باید با مفهوم جمهوری اسلامی آشنا باشند.

محمد عمومی تصریح کرد: وقتی صحبت از «جمهور» می شود مراد جایگاه مردم یا اکثریت مردم و جایگاه رای و نظر و تشخیص مردم در مباحث حکومتی است و وقتی صحبت از «اسلام» می شود مراد دینی است همه جانبه و جامع که در برگیرنده همه ابعاد شخصی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، اقتصادی، خانوادگی، تربیتی، علمی، جنگ، صلح و تمام شئون زندگی باشد. جمهوری اسلامی حکومتی است که دو رکن مهم جمهوریت و اسلامیت در آن وجود دارد.

مبنای حق حاکمیت

وی گفت: برای توجیه اینکه یک حاکم با چه مبنایی حق حاکمیت و الزام کردن دیگران را دارد، تا بتواند دستور دهد و نهی کند و قوانینی را اعمال کند و مجازاتهایی را در نظر بگیرد و مشروعیت خود را از کجا می گیرد چند نظریه معروف وجود دارد:

۱- مسئله عقلانیت عرفی یا به تعبیر دیگری قراردادهای اجتماعی؛ که در آن جامعه بر اساس این قراردادها می پذیرد که حاکم حق حاکمیت داشته باشد، حکومتهایی که بر اساس دموکراسی هستند از این جمله است. ۲- اعطای حق حاکمیت بر اساس شخصیت کاریزماتیک حاکم؛ که در آن رهبر بین مردم از اعتبار ویژه ای برخوردار است. ۳- نظریه مبتنی بر غلبه و چیرگی که هر کس  بر دیگران چیره شد، دیگران باید حکم او را بپذیرند، مثل اندیشه های اهل سنت که می گوید هرکس چیره شد ولو فاسق باشد حق حاکمیت دارد. ۴- نظریه سنتی. ۵- نظریه طبیعی یا ذاتی که می گوید حاکمان حاکم زاده شده اند و رعیت هم رعیت زاده شده است. ۶- نظریه قانون الهی که مبنای توجیه حاکمیت یک حاکم را مبتنی بر قانون الهی می داند که این نظریه مطابق اندیشه سیاسی امام (ره) است.

محمد عمومی خاطرنشان کرد: طبق این نظریه حاکم می تواند امر کند، مجازات کند، عفو کند، اعمال قانون کند، فرمان جنگ و صلح بدهد به شرطی که همه ی آنها مبتنی بر فرمان الهی باشد. مشروعیت وقتی در ادبیات دینی ما و در اندیشه سیاسی ما از منظر دین مطرح می شود با مشروعیتی که از منظر علوم سیاسی مطرح می شود متفاوت است.

وی افزود: برای مشروعیت داشتن یک حاکم در نگاه دینی حاکم باید حجت خود را از پروردگار داشته باشد، و تصرفات او تصرفات غاصبانه نیست. در کنار «مشروعیت» اصطلاح «مقبولیت» قابل طرح است که معنای آن نزدیک معنای مشروعیت از منظر علوم سیاسی رایج است، به این معنی که یک حاکم برای اعمال حاکمیت چقدر پذیرش و جایگاه در نزد مردم دارد. نسبت مشروعیت و مقبولیت مثل دو دایره متداخل است، بعضی از حاکمیت ها مشروع اند ولی مقبول نیستند و حرفش شنیده نمی شود و بعضی از حکومتها ممکن است مقبول باشند ولی مشروع نباشند. و هستند حکومتهایی که هم مشروع اند و هم مقبول.

حجت های شرعی

آیت الله عمومی بیان کرد: بر اساس این مبنا که ولایت و حاکمیت مختص خدا است و هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد مگر به اذن پروردگار، بنابراین اگر قرار ما این است یک حاکمیت مبتنی بر دین داشته باشیم باید روی کار آمدن حاکم بر اساس حجت شرعی باشد و تمام تصرفات حاکم باید مطابق دستورات و مقررات دین باشد.

وی در پاسخ به این سوال مهم که آیا مردم در انتخاب نوع حکومت حق دارند و آیا در انتخاب نوع حکومت آزادند گفت: بین آزادی به لحاظ تکوینی و تشریعی فرق است. مردم تکوینا در انتخاب نوع حکومت آزادند و ساختار وجودی انسان به گونه ای است که آزاد خلق شده و می تواند انتخاب کند ولی مردم به لحاظ تشریعی در انتخاب نوع حکومت آزاد نیستند و حق انتخاب هر نوع حکومتی را ندارند بلکه به لحاظ تشریعی موظفند با حاکم الهی بیعت کنند و زمینه تحقق احکام الهی را فراهم کنند و حاکم الهی را کمک کنند.

وی تصریح کرد: اسلامیت نظام یعنی تمام ارکان نظام از صدر تا ذیل، از مسئله رهبری و ولایت تا ریزترین مسئولیت های اجتماعی مشروعیت خود را باید از دین گرفته باشد. شاهد اینجاست که در جمهوری اسلامی حتی انتخاب رییس جمهور باید به تنفیذ ولایت فقیه برسد. مجلس شورای اسلامی توسط فقهای شورای نگهبان مشروعیت پیدا می کنند و فقهای شورای نگهبان هم توسط رهبر انتخاب می شوند.

وی گفت: ممکن است عده ای بگویند که با این وجود نقش مردم یک نقش تشریفاتی می شود و از مردم به عنوان زینت المجالس و صوری استفاده می کنید؛ اما توضیح خواهیم داد که حضور مردم در صحنه از ارکان حکومت اسلامی است. وقتی بیانات امام را می خوانیم متوجه می شویم که ایشان با وجودی که از کلمات ساده استفاده می کردند اما چقدر در انتخاب کلمات دقت داشتند و هر جایی صحبت از حق مردم می کنند بلافاصله کنارش به تکلیف آنها اشاره می کنند.

نقش مردم در حکومت اسلامی

وی در توضیح مطلب فوق گفت: نقش مردم در حکومت اسلامی در چند بخش است؛

۱- تشکیل حکومت اسلامی، که اگر مردم در صحنه نبودند و همراهی نمی کردند هرگز انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد. گرچه اوایل انقلاب برخی قصد داشتند انقلاب را برای خود مصادره کنند اما امام تاکید داشت که کسی کاره ای نبود و حضور قوی مردم باعث تشکیل حکومت اسلامی شد.

۲- در استقرار جمهوری اسلامی و حضور مردم در فروردین ۵۸

۳- مسئله حفظ و تداوم نظام، که ما گردنه ها و بحران های عظیمی را در این ۴ دهه به کمک مردم پشت سر گذاشتیم.

۴- نقش مردم در اداره امور کشور و نقش آنها در قانونگذاری ها و جابجایی قدرت.

عمومی تاکید کرد: چون حکومت حکومت دینی است، نقش مردم در قید چارچوب اسلامی است، تمام اصول قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس و بخشنامه ها باید طبق مقررات اسلامی باشد. در نتیجه جمهوری اسلامی از این جهت تفاوت جدی با دموکراسی دارد.

وی در ادامه به ایراد بعضی از بیانات امام (ره) پرداخت: در خصوص تعیین مسئله سرنوشت امام می گوید: «ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد اینطور نیست که ملت ما از همه چیز بی خبر باشد و سرنوشتش را در کاخ سفید برایش طرح کنند، خود ملت است که با رای خودش رییس جمهور تعیین می کند، به جمهوری اسلامی رای می دهد و با رای خودش که متمرکز است در مجلس دولت را تعیین می کند و همه امور دست خود ملت است. امروز مثل زمان رژیم طاغوت نیست که ملت هیچ کاره باشد و همه امور دست یک نفر یا یکعده باشد.»

چارچوب دین

وی توضیح داد: اینکه گفته می شود ملت همه کاره است یا میزان رای ملت است همه با یک قید است که میزان رای ملت است در چارچوب دین. این جواب بعضی از سوء استفاده هایی است که گاهی در چالش های سیاسی و بحث و گفتگوها مطرح می شود.

محمد عمومی در تبین سخنان امام (ره) ادامه داد: در نگاه امام اگر مردم ارزشمندند به جهت توصیه های دینی است. در نگاه دینی مردم عیال الله هستند و بهترین شما کسی است که بیشترین نفع را به مردم برساند. در نگاه دینی مردم امانت های الهی و صاحبان حق اند و محترمند.

وی از قول امام افزود: «حرف ما این است که همه قشرها باید در سیاست دخالت کنند، سیاست ارثی نیست که مال دولت باشد یا مال مجلس یا افراد خاصی باشد، سیاست معنایش وضع چیزهایی است که در یک کشور می گذرد از حیث اداره آن کشور، همه اهالی این کشور در این معنا حق دارند، خانمها حق دارند تکلیفشان است، روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت کنند تکلیفشان است، دین اسلام یک دین سیاسی است و همه چیزش سیاسی است حتی عبادتش.»

محمد عمومی گفت: یکی از بحث های مهم در اندیشه سیاسی امام اعتماد به مردم است که نظیرش را الآن هم در رهبر انقلاب می بینیم، «انصافا از اول انقلاب تا حالا آنکه کار خود را صد در صد خوب انجام داد ملت بود»، جایی دیگر هم امام می گوید: «دشمن دو چیز را نشناخته یکی اسلام و یکی مردم را».

خطر کنار زدن مردم/ تر و خشک با هم خواهند سوخت

وی به مسئله خطر کنار زدن مردم از دیدگاه امام پرداخت:

«من احساس خطر می کنم که عده ای در صددند مردم را به شکل دیگری از صحنه کنار بزنند، بیدار باشید، توجه کنید، اینها می خواهند با شیطنت های خود این کار را انجام دهند، آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب جداست و بسیار ضرر به ما زدند با این تِز و آنها هم بسیار نفع بردند، این مطلب شکست خورده حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است یعنی در امور سیاسی در ایران ۵۰۰ نفر دخالت کنند و بقیه بروند سراغ کار و کاری به مسائل اجتماعی نداشته باشند و این از آن توطئه سابق بدتر است برای اینکه آن عده ای از علما را کنار می گذاشت و این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد».

عمومی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از بحث های دیگر که در جای خود باید مفصل بررسی شود این است که برخی به نحوه آرا در جمهوری اسلامی منتقدند و می گویند چرا رای یک عالم با یک شخص کم سواد یکسان است؟ امام در این رابطه می گوید:

«رییس جمهور و نخست وزیر و رعیت در انتخابات یک جور هستند و هر کدام یک رای دارند و رای شان فرقی با هم ندارد و همه مسئول هستند در تشخیص خوب و بد. اتکا به قول غیر نکنید. اگر مردم مایوس شوند از جمهوری اسلامی و مایوس شوند از اینکه اسلام برای آنها بتواند کاری کند اگر در این محیط یک انفجار حاصل شود دیگر نه من و نه شما، هیچ کس نمی تواند جلویش را بگیرد، انفجار اگر در زمان طاغوت حاصل می شد ما می توانستیم با نصیحت و موعظه و امر مهارش کنیم اما انفجار اگر در متن اسلام حاصل شود مردم با یاس از جمهوری اسلامی منفجر شوند دیگر قابل مهار نیست، و تر و خشک با هم خواهند سوخت.

محمد عمومی

خانه انقلاب

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


اولین سررسید هوشمند دانش آموزی؛ به جای پول «همکلاسی» عیدی بدهیم!
اولین سررسید هوشمند دانش آموزی؛ به جای پول «همکلاسی» عیدی بدهیم!
ثبت نام دبستان پسرانه طاها
ثبت نام دبستان پسرانه طاها
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق