سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

مديريت فضاي انتخابات؛ از وحدت شعاري تا دوقطبي عملي

اصفهان: سنت‌طلبان مظلوم – تحول‌خواهان ظالم!

نگراني‌هاي زيادي در ميان طيف گسترده اصول‌گرايان اصفهان درباره آينده وجود دارد و انتظار است تدبير و اقدام شايسته‌اي برنامه‌ريزي و اجرا شود. اقدام آگاهانه يا ناآگاهانه بخشي از اصولگرايان به تشكيل «مجمعي ناتمام»، به تغییر فضای داخلي از «طیفی» به «دوقطبی» انجاميد

ندای اصفهان- محمد آذراني/

ضرورت «وحدت» اصولگرایان چیست و چرا بايد ير کاندیداهای واحد «اجماع» کنند؟ پاسخ سنت‌طلبان اصولگرا مثلا براي همين انتخابات شوراي اسلامي شهر آينده اين است كه؛ اگر قرار باشد سکان اجرایی شهر در دست یک گروه 13 نفره قرار گيرد که در عین حال از اصولگرايان باشند و شرایط و قوت لازم را نيز برخوردار باشند مستلزم آن است که این آرای متشتت نیروهاي مختلف را براي ليست واحد بسیج کنيم و در سبد اصول‌گراياني بریزيم که اقبال و ظرفیت بیشتر در بين گروه‌ها و تشكل‌ها دارند و لازمه همه اين اتفاق‌ها آن است كه بقیه به نفع کاندیداهای واحد کنار بروند.

امروزه اين اصل آنچنان بديهي تصور مي‌‌شود كه در بين برخي از راي‌دهندگان اصولگرا، این توقع هست که صرفا اصول‌گرايان با وحدت، پیروزی خود را در انتخابات رقم مي‌زنند. با اين تفاسير، اگر بخشي از اصول‌گرایان وحدت نکنند در معرض اتهام سهم‌خواهي و قدرت‌طلبی قرار خواهند گرفت.

همچنين در شرايطي، وحدت راهبرد اصلي در بيش‌تر دوره‌هاي پيشين انتخابات معرفي ‌مي‌شد كه نگراني از دو قطبی اصولگرا – اصلاح‌طلب وجود داشت و لذا بزرگان جناح نيز توصيه مي‌كردند كه بر نامزدهای اصولگرایی به اجماع برسند و افرادی را از میان خود برگزینند که مورد توجه و عنایت بیشتری هستند. حتي تا بدانجا از اهميت اين وحدت سخن گفته‌اند كه قداست يافته و وحدت اصولگرایان و نیروهای وفادار به انقلاب را موجب وحدت ديني – ملی بر‌شمرده‌اند.

اين طيف متكثر

راهبرد وحدت اما پس از سال‌ها و در انتخابات سال گذشته مجلس، محك جدي خورد و آنچنان كه نتايج در تهران و برخي شهرستان‌ها نشان داد هميشه هم تجميع طيف گسترده اصول‌گرايان با آن تنوع سلايق‌ فراوان و چهره‌هاي مخالف هم، خوشايند عموم پايگاه‌هاي اجتماعي و طبقاتي نيست و حتما پيروزي آنان را به همراه ندارد.

نتايج انتخابات اخير بر واقعيتي در جناح‌هاي سياسي امروز كشور صحه گذاشت. ديگر تنها «دوقطبي» اصولگرا – اصلاح‌طلب مساله نيست و ‌ طيف متكثر درون جناحي، امر بديهي‌تري محسوب مي‌شود. البته دلايل و علل چنين طيف گسترده‌اي، خود مثنوي هفت من كاغذ مي‌طلبد و در نوشتار مجزايي بايد بررسي شود.

اين در حالي بود كه از طيف متكثر اصول‌گرايان خيلي پيش از اين‌ها و در انتخابات‌ دوره‌هاي گذشته مجلس و شوراي شهر اصفهان پرده‌برداري شده بود. گستردگي طيف ‌ در انتخابات‌ چهارم شوراي شهر، حتي بگونه‌اي بود كه هم نخبگان و تشكل‌هاي متعدد سياسي و هم راي‌دهندگان و پايگاه‌هاي اجتماعي آنان، در پایان بر ليست‌هاي متفاوت اتفاق نظر نمودند و اين تجربه نشان داد الزامات ديگري در كنار وحدت، بايد از سوي جميع احزاب و گروه‌هاي سياسي لحاظ گردد.

تجربه آخرين انتخابات شوراي شهر نشان داد همه آنان به «وحدت» نگاه يكساني ندارند و لذا گزاف نباشد اگر ادعا كنيم اتمسفر اصول‌گرايي ديگر «يكدست» نيست و به «طیفی» سمت و سو گرفته است. چنين فضايي در اردوگاه اصول‌گرايان در حالي قوت گرفت كه اصلاح‌‌طلبان نيز سال‌هاست با تعدد ليست و قطبی‌ شدگی در برابر اصول‌گرايان ظاهر مي‌شوند. به عبارت روش‌تر، هر دو جناح، واقعیت طیف‌گونه‌اي را در اردوگاه‌هاي خود شاهد هستند و كمتر اجماع مي‌کنند. با وجود اين واقعيت‌هاي تفرقه‌گونه اما نبايد از نظر دور داشت كه؛ انتخابات شوراي چهارم با پيروزي طيف اصول‌گرايان پايان يافت و ظاهرا عدم وحدت و اجماع در سرنوشت آن دوره، تاثير چنداني نداشت.

جدول1: نتايج انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر اصفهان به تفكيك حاميان، ائتلاف يا گروه سیاسی اصولگرا

رتبه نام آراي دوره چهارم عملكرد در شورا ائتلاف حامی در انتخابات دوره چهارم
1 عباس حاج رسولی‌ها ۹۰ هزار و ۱۹۷ رای هواداري از شهردار پيشين خادمان شهر
3 کریم نصر اصفهانی ۶۱ هزار و ۱۶۲ رای هواداري از شهردار پيشين خادمان شهر
4 رضا امینی ۴۸ هزار و ۱۷۹ رای هواداري از شهردار فعلي حماسه سیاسی و شهر اسلامی
5 رسول جهانگیری ۴۷ هزار و ۹۱۷ رای هواداري از شهردار فعلي خادمان شهر
6 محمدرضا فلاح ۴۶ هزار و ۸۴۹ رای هواداري از شهردار پيشين طرح انتخاب فرآیندمدار/ خادمان شهر/ سفیران خدمت
9 سید کریم داوودی ۴۰ هزار و ۶۹۶ رای هواداري از شهردار پيشين طرح انتخاب فرآیندمدار/ خادمان شهر
10 وحید فولادگر ۳۹ هزار و ۹۱۱ رای هواداري از شهردار پيشين خادمان شهر
11 عدنان زادهوش ۳۸ هزار و ۵۱۳ رای هواداري از شهردار فعلي طرح انتخاب فرآیندمدار/ حماسه سیاسی و شهر اسلامی
13 غلامحسین صادقیان رنانی ۳۴ هزار و ۹۹۳ رای هواداري از شهردار فعلي طرح انتخاب فرآیندمدار / حماسه سیاسی و شهر اسلامی/ سفیران خدمت
14 عبدالرسول جان‌نثاری ۳۴ هزار و ۵۴۴ رای هواداري از شهردار فعلي طرح انتخاب فرآیندمدار /خادمان شهر/ سفیران خدمت
16 نورالله صلواتی ۳۲ هزار و ۳۲۱ رای هواداري از شهردار پيشين طرح انتخاب فرآیندمدار / خادمان شهر
17 ابوالفضل قربانی ۳۰ هزار و ۷۲۸ رای هواداري از شهردار پيشين طرح انتخاب فرآیندمدار/ خادمان شهر
18 احمد شریعتی ۳۰هزار و ۷۱۷ رای هواداري از شهردار فعلي طرح انتخاب فرآیندمدار/ سفیران خدمت
19 اصغر آذربایجانی ۲۹ هزار و ۳۶۱ رای هواداري از شهردار فعلي خادمان شهر
21 غلامرضا شیران ۲۸ هزار و ۸۳۶ رای هواداري از شهردار فعلي حماسه سیاسی و شهر اسلامی

وحدت يا اجماع

همچنان كه تجربه انتخابات مجلس اصفهان نشان داد، در يك طيف متكثر، اصل «اجماع بر كانديداهاي مشترك» مي‌تواند منطقي‌تر از «وحدت در ليست واحد» باشد. شايد از دلايل اهميت تكرار چنين اجماعي در انتخابات آينده شوراي شهر نيز؛ كاهش تعداد منتخبان به 13 نفر باشد. چنين محدوديت‌ها و حساسيت‌هايي، اجماع بر نام افراد «شناخته شده» با «حسن شهرت‌» را ضرورت مي‌بخشد.

اين يك اصل پذيرفته شده‌اي است كه در هر انتخاباتي بايد ابتدا افراد «شناخته شده» باشند تا سپس بر اساس «حسن شهرت‌شان» مورد اقبال افكار عمومي قرار گيرند. در جايي كه برخي برآوردها، تغيير محسوسي در ميزان شناخت و آشنايي اصفهاني‌ها با اعضاي شوراي شهر فعلي نسيت به سه سال پيش نشان نمي‌دهد و همچنان ترتيب و رتبه «شناخته شده بودن» آنان با نتايج انتخابات گذشته چندان تفاوتي ندارد نگراني‌هاي جدي در راي‌آوري همه اعضاي فعلي شورا هست. چه برسد به افراد گمنام جديدي كه عموما چهره‌هاي ناشناخته‌اي حتي در ميان نخبگان، راي‌دهندگان سنتي و ديگر پايگاه‌هاي اجتماعي اصول‌گرايان هستند. البته نبايد فرصت‌ها و فعاليت‌هاي رسانه‌اي و چهره‌ به چهره اعضاي فعلي شورا را نسبت به رقباي تازه كار آنان در يك سال آينده، از نظر دور داشت چرا كه در مجموع آنان را – به شرط حسن شهرت- نسبت به افراد جديد از اقبال بيشتري برخوردار خواهد كرد.

حال در جايي كه رقابت‌هاي انتخاباتي سال آينده واجد حساسيت‌هايي شبيه سه سال پيش است و حتي عملكرد دولت و طيف اصلاح‌طلبان، آنان را در موضع ضعيف‌تري قرار داده است، اجماع طيف گسترده اصول‌گرايان بر يك ليست واحد مطالبه جدي است بدون آنكه كسي يا گروهي حذف و ناديده گرفته شود تا نتيجه‌اي بجز چنددستگي سه ساله شواري چهارم حاصل شود.

علاوه بر آنچه بيان شد نگارنده «اجماع بر كانديداهاي مشترك» را بر «وحدت در ليست واحد» اولويت مي‌دهد بيشتر به خاطر شتاب گرفتن اتفاقاتي كه هر چه به انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم موجب شگفتي همگان مي‌شوند.

دوقطبي شتاب‌زده

بر اساس آنچه كه تاكنون بيان شد نگراني‌هاي زيادي در ميان طيف گسترده اصول‌گرايان درباره آينده وجود دارد و انتظار است تدبير و اقدام شايسته‌اي از هم‌اكنون برنامه‌ريزي و اجرا شود. با اين وجود، اقدام آگاهانه يا ناآگاهانه بخشي از اصولگرايان به تشكيل «مجمعي ناتمام» اما، به تغییر فضای داخلي از «طیفی» به «دوقطبی» انجاميد. به عبارت دقيق‌تر، حاصل گزينش زودهنگامي كه براي تشكيل مجمع انجام گرفت گروه‌ها و تشكل‌هاي تحول‌خواه را در مقابل سنت‌طلبان تعريف مي‌كند.

چنين چينش و تركيبي به عنوان شوراي مركزي مجمع اصول‌گرايان؛ قطبي شامل احزاب و گروه‌هاي سياسي قديمي‌تر سنت‌طلب، هواداران جوان آنها و برخي چهره‌هاي ذي‌نفوذ است و در برابر آن قطب ديگري شامل كساني است كه در ظاهر مخالفان وحدت معرفي مي‌شوند اما در واقع شامل ديگر گروه‌ها و تشكل‌هاي اصول‌گرايي است كه خواستار پايان روش‌هاي حذفي به بهانه «وحدت» هستند. برخي گمانه‌زني‌ها اين آرايش اصولگرايان سنت‌طلب را تلاش‌ براي مديريت تمام و كمال فضاي انتخاباتي به‌رغم شعار و دعوت به وحدت مي‌دانند. بدون‌شك همه بخش‌هاي طيف، در زمينه‌سازي براي اين دوقطبي نافرجام سهيم هستند ولي اقدام معنادار سنت‌طلب‌ها در تشكيل مجمعي زودهنگام، سهم آنان را در دوفطبي‌سازي فضا و رسميت آن فزوني داد.

شايد براي خوانندگان اين پرسش پديد آيد كه اين دوقطبي‌سازي به چه كار مي‌آيد، كاركرد آن چيست و چه نفع يا زياني دارد؟ بعد از اين خواهيد ديد چگونه مي‌توان دوقطبي مذكور را در قالب تقابل «فرشته – شيطان» تصوير‌سازي كرد و يا به تعبير ديگري؛ «سنت‌طلبان مظلوم – تحول‌خواهان ظالم» را معناسازي كرد.

جدول2: تركيب ناتمام مجمع اصولگرايان

1 احمدی از فرماندهان سابق دفاع مقدس، معاون فرهنگي سابق يك نهاد انقلابي
2 باطنی از آزادگان دفاع مقدس، قائم مقام مرکز مدیریت حوزه علمیه، قائم مقام جامعه ائمه جماعات اصفهان و دبیر مجمع اصولگرایان
3 براتی عضو جامعه اسلامي معلمان و مديركل اسبق سازمان آموزش و پرورش استان
4 بیک عضو جامعه اسلامي معلمان و مدير عامل اسبق سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
5 جویافر عضو كانون انديشه و تمدن اسلامي و عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان در دوره دوم
6 حاج‌رسولی‌ها عضو جامعه اسلامي مهندسبن و از اعضاي ائتلاف خادمان شهر در شوراي شهرفعلي
7 حامدیان عضو جامعه اسلامي مهندسین، مديركل اسبق سازمان تعاون استان و مشاور فرهنگي شهردار سابق اصفهان
8 خلیلیان مسئول تشکل جمعیت همیاران انقلاب اسلامی
9 شبانی عضو جامعه اسلامی کارمندان و مدیر فعلي سازمان پایانه های شهرداری
10 شهیدی از مدیران سابق صداوسیما و مشاور رسانه‌اي شهردار سابق اصفهان و دبير مجمع اصولگرايان در انتخابات مجلس
11 فولادگر نماينده مجلس، عضو جامعه اسلامي مهندسبن و برادر وحيد فولادگر از اعضاي ائتلاف خادمان شهر در شوراي شهر فعلي
12 فلاح كارمند سابق سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري و از اعضاي ائتلاف خادمان شهر و نماینده خوراسگان در شوراي شهر
13 قربانی عضو بسيج اساتيد و از اعضاي ائتلاف خادمان شهر در شوراي شهر
14 مهره‌کش از فرماندهان سابق دفاع مقدس
15 مهروی‌پور مسئول سابق مجموعه فرهنگي تخت فولاد شهرداری و عضو کانون اندیشه و تمدن اسلامي
16 نباتی‌نژاد مسئول طرح و برنامه معاونت فرهنگي شهرداری، عضو جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی و کانون اندیشه و تمدن اسلامی
17 نصر از مدیران ارشد دارایی استان و مسئول تشکل های اسلامی غرب و برادر سردار كريم نصر از اعضاي ائتلاف خادمان شهر در شوراي شهرفعلي

به نظر مي‌رسد اصولگراياني كه تا ديروز شعار «وحدت» سرمي‌دادند به ناگه قطبی‌‌شدگی را جايگزين کردند و با اين اقدام شتاب‌زده، نهایت بی‌درایتی را مرتكب شدند چرا که جناح مقابل یعنی اصلاح‌طلبان كه تاكنون واقعیت طیف‌گونه را در اردوگاه خود حفظ کرده‌اند ممكن است مانند برخي انتخابات‌هاي گذشته اجماع کنند. اهميت مساله آنجاست كه كارشناسان معتقدند؛ وقتی جناحی فضاي داخلي خود را قطبی می‌کند نهایت بی‌درایتی جناح مقابل خواهد بود که کماکان واقعیت طیف‌گونه را در اردوگاه خود حفظ کند. اگر آنها (اصلاح‌طلیان) هم به وحدت نرسند مشخص است که نسبت به کنش سیاسی آگاهی ندارد. بدون‌شك هر دو جناح طیف‌گونه است و وقتی جریانی فضا را قطبی می‌کند خواه ناخواه جریان دیگر را هم به سمت قطبی‌شدگی می‌کشاند و در اين حالت عقل سیاسی اقتضاء می‌کند که این اتفاق بیفتد.

حال با اين اقدام، در كمال احترام به همه اعضاي محترم مجمع اصولگرايان، باید از آنان پرسید؛ اگر حضور و ادامه گفتمان اصول‌گرایی در اصفهان که ترجمان دیگری از گفتمان امام و انقلاب و رهبری است را به تكيه احتمالي حداكثري خود بر کرسی‌هاي شورای شهر ترجیح می‌دهید – که باید بدهید وگرنه اصولگرا نیستید – چرا و با کدام توجیه منطقی، شرعی و انقلابی صورت مسئله را از حالت «طيف‌گونه» به «دوقطبي» تغییر ‌داده‌اید؟

سوگيري در انتخاب‌ها

با اين تغییر صحنه از «طیفی» به «دو قطبی» و گزينش اعضاي شوراي مركزي مجمع، نگراني‌ها و آسيب‌هاي جدي قابل پيش‌بيني است:

– گفته شد كه همزماني انتخابات‌هاي رياست جمهوري، شوراي شهر و ميان‌دوره‌اي مجلس، بر اهميت مديريت فضاي انتخاباتي افزوده است به نحوي كه تعجيل در تعيين و اعلام اسامي شوراي مركزي مجمع اصول‌گرايان بدون دست‌يابي به اجماع لازم، تا حدي اقدامي شتاب‌زده و شائبه جهت‌گيري‌ به نفع گرايش‌هاي خاص درون طيف اصولگراها و اعمال‌نظرهاي بيرون از گروه‌هاي سياسي را تداعي مي‌كند.

– در كمال شگفتي جاي خالي برخي احزاب، گروه‌ها و افراد سياسي فعال در دوره‌هاي گذشته و حضور برخي چهره‌هاي برخوردار از سوابقي را شاهد هستيم كه نتيجه‌اي جز آن ندارد كه از هم‌اكنون اصول‌گرايان در برابر رقيب و حتي پايگاه‌هاي اجتماعي خود در موضع انفعال و ضعف قرار گرفته‌‌اند.

– تركيب گزينش‌شده براي تصميم‌گيري‌هاي يك سال آينده مديريت فضاي انتخاباتي شهر، بيشتر به تبليغات پيش‌انتخاباتي و ارايه پيش از موعد ليست انتخاباتي تا مجمع موثرين اصول‌گرايان شبيه است. به جز معدودي از افراد كه منع قانوني يا رويه و اظهاراتي مبني بر عدم نامزدي در انتخابات دارند مابقي نفرات از ظرفيت بالقوه بر كانديداتوري در انتخابات شوراي شهر آينده برخوردارند و حتي از برخي آنها نيز رويه يا اظهاراتي مبني بر شركت در رقابت‌هاي شوراي پنجم شايع شده است.

– به احتمال بالا، سه نفر از اين تعداد به طور مستقيم و 2 نفر غير مستقيم در تعيين ائتلاف آينده ذي‌نفع هستند.

– برخي تشكل‌هاي سياسي وزن بيشتري از ساير هم‌ائتلافي‌هاي خود دارند كه اين منطق، موجب چولگي نظرات به سمت برخي گرايش‌هاي سنت‌طلب اصول‌گرايي است.

تقابل‌ «فرشته – شيطان»

رخداد تشكيل مجمع ناتمام، تنها اقدام سياسي در هفته‌هاي اخير نبود و همچنان كه گفته شد در روزهاي گذشته شاهديم كه دوقطبي مذكور در قالب مدل‌ «فرشته – شيطان» مورد بهره‌برداري رسانه‌اي قرار گرفت و به تعبير ديگر «سنت‌طلبان مظلوم – تحول‌خواهان ظالم» را به كمك يك بازنمايي رسانه‌اي، معنا‌سازي كرد.

بي‌جهت نیست كه با تشكيل مجمع، ماجرا‌هاي سريالي شروع و با آتش حجيم توپخانه رسانه‌اي پشتيباني شد. چند رخداد در روزها و هفته‌هاي اخير در اصفهان شگفتي‌آفرين شد كه شاهد اين مدعاست. پس از انتخاب يا بهتر بگوييم گزينش شورای مرکزی مجمع و رسانه‌ای شدن آن، چندي است، انتشار مطالب انتقادي عليه شهردار و رئيس شوراي شهر به صورت هماهنگ و يك در میان، شدت گرفت. اين دومينو با نطق‌هاي جنجالي آقايان قرباني و فولادگر، دو تن از فراكسيون منتقد شوراي شهر تكميل شد، دو عضوي كه در عين حال مستقيم يا غير مستقيم بر آراي مجمع ناتمام اصول‌گرايان تاثيرگذارند. (+) (+)

در ادامه و آن‌گونه كه سايت «نجوا» -نزديك به شهردار سابق- برجسته‌سازي كرد(+)؛ «مديران فعلي و قبلي شهرداري اصفهان در تلگرام تيكه‌پراكني كردند» و «اختلافات در فضاي مجازي بالا گرفت» و خواسته يا ناخواسته يك بازي رسانه‌اي در گروه‌هاي تلگرامی و سابت‌هاي اينترنتي حاميان دوقطبي داخلي رقم خورد كه در عمل نيز «قمي‌هاي اصفهاني‌تبار» را با كليدواژه «بازگشت مختار» به زادگاه‌شان پيوندي دوباره زد.

نجوا

قیام مختار

به هر حال «سنت‌طلبان مظلوم – تحول‌خواهان ظالم» تنها كاركرد اين بازنمايي قوي و آتش حجيم توپخانه رسانه‌اي نيست و دوقطبي حاصل از كاركردهاي ديگري هم برخوردار است كه با گذشت زمان، از آنها پرده‌برداري خواهد شد. شايد اصلي‌ترين كاركرد حاصل از بازنمايي رسانه‌اي، پيامي است كه تلاش شد براي افكار عمومي، پايگاه‌هاي اجتماعي، راي‌دهندگان و اصولگرايان مخابره شود تا شايد حاميان اصول‌گرايان سنت‌طلب را در رسانه‌ها و شبكه‌هاي مجازي به خط كند و از هم‌اكنون آنان را به ميدان رقابت‌هاي درون گروهي و دوقطبي‌سازي عميق‌تر فراخواند!

همه‌ اين رخدادها، پيامي هم براي قطب ديگر دارد؛ آراي انتخاباتي اصول‌گرايان در شوراي شهر آينده اصفهان با تمام قوا، براي بازگشت سنت‌طلب‌ها در حال مديريت و جهت‌دهي است.

در نهایت با توجه به زمان باقی مانده به برگزاري انتخابات سال آينده، و با توجه به رويدادهاي انتخابات پيشين و برخی گمانه‌زني‌ها و نگراني‌ها از احتمال حضور و راه‌یابی «جايزه‌بگيرها» به جاي «اصلاح‌طلبان»، به نظر می‌رسد جريان‌ انقلابي شهر برای جلوگیری از ریسک شکست، باید درایت بهتري به جز دوقطبي داخلي فعلي بيانديشند و تدبيري با وجود واقعيات طيفي اتخاذ كنند که بعدها لازم نباشد انگشت پشیمانی به دهان بگیرند و همدیگر را مورد شماتت قرار دهند.

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

 1. احسان گفت:

  مشکل مطلب شما اینه که افرادی را که با اصلاح طلبان سر یه سفره نشستن و همچنان هم هم پیاله هستن را اصولگرا میدونید آخه عزیز من جهانگیری شریعتی آذربایجانی امینی و…. اینا کجاشون اصولگراس جلسات شبانه اینها با اصلاح طلبان همچنان ادامه داره ضمنا دیگه که سقائیان نیست و استیضاح شد چرا واشیانی را از سخنگویی بر نمیدارن نکنه لابی صورت گرفته که […] بعد با این رفتارها چگونه شما اینها را اصولگرا میدونی .از دید من بعد از مدتها که جبهه پیروان دنبال اتحاد بود و دوستان به اصطلاح اصولگرای رویش و پایداری اتحاد را بهم زدن امسال لیست مجزا بدهند چون اگر هم اصلاح طلبها رای بیارن شرف دارن به … اصولگرانما

 2. ناشناس گفت:

  نه اين كه سقاييان با معرفي لاريجاني شهردار قم نشد. همين لاريجاني كه با راي اعتداليون رييس محلس شد!

 3. محسن گفت:

  جالبه عملیات تطهیر و فرشته سازی از رئیس شورا و حامیانش برای انتخابات بعدی شروع شد. نه جانم هنوز تفرقه افکنی و نفاق دوستان را فراموش نکردیم.

 4. علی گفت:

  مثل اینکه صحبت های قربانی (http://nedaesfahan.ir/42631) در جلسه شورا داره کم کم رنگ واقعیت میگیره و دوستان پایداری و اصلاح طلب از حالا وارد گود انتخابات شدند….

 5. علیرضا گفت:

  این تحلیل که چند جمع محدود و فاقد تجربه و کاملا احساسی( که حد رایشان در انتخابات مجلس حداکثر 10000 نفر بوده تبدیل به “قطب!!!!”” می شوند و قاطبه نیروهای ارزشی با کف رای بیش از 140000 رای در انتخابات مجلس!!!!! (با تاسی از روحانیت اصیل) به قطب روبرو؛ تنها دریافت از یادداشتی برآمده از احساسات است و نه تحلیل واقع بینانه…
  بعید است در سر سقائیان (که حتما عقل هست) سودای بازگشت به پشت میز کهنه شهرداری وجود داشته باشد…
  جدای از تمام این مباحث، گزینش جهت دار تصویری از نگاه سقائیان به امینی از لابلای هزاران تصویر،قابل تامل است؛.. تصویری که بواسطه آن ذهنیت شیطان – فرشته ای را به خواننده القاء می نماید..
  گویی که سقائیان تمام قد قصد انتقام از دست پروردگان خود را دارد!!
  از محمدارزانی چنین تحلیلی بعید بود!!

 6. من گفت:

  کاری به موضع گیری های سیاسی ندارم؛ اما مشخص است که برای نگارش این متن زحمت کشیده شده. ممنون

 7. ظریف گفت:

  این تحلیل انسان را یاد ضرب المثل معروف میاندازد که:
  هزارتا خبر خونه عروس هست که یکیش هم خونه داماد نیست

 8. سنت و تحول گفت:

  به قول قدیمی ها ب”رف بیاید وای به کلوخ باران هم بیاید وای به کلوخ” کشور الان مجاهد انقلابی نیاز دارد که در هر سنگری واقعا از کشور و ناموس و ابروی کشور دفاع کنه چه فرقی می کنه که از چه حزبی و گروهی باشه اما متاسفانه ما اصل را ول کرده ایم و چسبیده ایم به فرع به جای اینکه دنبال آدم انقلابی بگردیم دنبال لیست احزابیم البته یک عده ای هم از این ابهای گل آلود سودهای کلان می برند و سر ملت کلاه می گذارند که ما داریم خدمت می کنیم

  • ناشناس گفت:

   با اين ضرب المثل ما را به ياد قصه هاي آقا مجيد اصفهان انداختيد.
   واقعا واي بر عده ای كه از این ابهای گل آلود سودهای کلان بردنند و سر ملت کلاه می گذارند که ما داریم خدمت می کنیم

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
ثبت نام حوزه علمیه مشکات اصفهان/ طرح تحولی ویژه دانشجویان/ کلیک کن
ثبت نام حوزه علمیه مشکات اصفهان/ طرح تحولی ویژه دانشجویان/ کلیک کن
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715