چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: فرهنگ و هنر
چاپ خبر
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵

با نگاه به هفته نامه تصویری صددرصد؛

خود مرجع پنداری و سیطره نومحافظه کاران مذهبی بر بستر فرهنگ

صددرصد که این روزها حجم وسیعی از تبلیغات شهری و رپرتاژ رسانه ها را با خود به همراه دارد، به همراه برنامه هایی از این دست اگرچه تاثیرات بسزایی در روند تسهیل فعالیتهای فرهنگی دارد اما ترویج روحیه ناجی گری و تاکید بر لزوم وابستگی به جریانهایی خاص برای موفقیت در عرصه فرهنگ را رقم میزند

ندای اصفهان- محمدعلی عبدصالح/

آغاز کلام در هر نگرشی خواه نقادانه، حمایت کننده، تشویقی یا تحلیلگر به بیان چارچوب نظری موضوع مورد بحث می پردازد اما شاید چند موضوع است که در جهان ایدئولوژی یا زندگی معمول روزمره خیلی راحت و به وضوح لمس واقعیت هستند.
فرهنگ و حرکت های فرهنگی و حتی بالاتر نگرش فرهنگی از آن دست موضوعاتی است که در این ردیف قرار می گیرد و به جزیی انکارناپذیر از زندگی انسانی بدل شده به ویژه در کشوری که مبانی انقلابی آن بر بستر یک فرهنگ کلان و خرده فرهنگ های وابسته شکل گرفته است.
اما این موضوع آنقدر ظرافت دارد و البته آنقدر ناشناخته مانده است که امروز در عین لمس آن از نزدیک و به نوعی فعالیت در محیط وابسته به عنصر فرهنگ هنوز برخی ابعاد ساختاری آن ناشناخته مانده است و به نوعی تبدیل به نقاط کوری شده اند که زمینه ساز انحطاط پایه های اصلی را فراهم خواهند کرد.
اصفهان کلانشهری است که البته صفت کلان آن بیشتر از آن که از صنعت و جمعیت و اقتصاد باشد ناشی از فرهنگ و تمدنی دیرینه و البته دارا بودن خرده فرهنگ های نوظهور و البته در طول فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی است. همانند بسیاری از عرصه ها نظیر اقتصاد، ورزش، پژوهش و صنعت، در حوزه ارتقای مؤلفه های فرهنگی نیز اصفهان در تراز پایتخت، گاهی جلوتر و گاهی در قالب دنباله‌روی توانسته خود را به عنوان صاحبان نظر عرصه فعالیت مجموعه های نوظهور فرهنگی اجتماعی بر آمده از هیئات مذهبی مطرح کند؛ تا جایی که طبق آخرین آمار تا سال 94 بیش از 6 هزار تشکل فرهنگی مذهبی در اصفهان به ثبت رسیده است که این نشان دهنده پیشتازی و البته توان بالقوه چنین حرکت هایی در این استان است.
به هر روی در کنار همه موفقیت ها و پیشتازی ها در این عرصه و با رعایت ارزش تمام تلاش ها، طبق یک رویه اثبات شده، حفظ جایگاه های ارزشمند و ارتقای آن، از کسب و به دست آوردن آن به مراتب سخت تر است و برای این مهم باید تلاش ویژه ای داشت.

شبکه‌های نخبگانی حداقلی اما پُرزور مانعی برای رشد نصف جهان

آنچه که اصفهان و محیط کلان فرهنگی این مراکز و تشکل های فرهنگی به عنوان عاملی برای درجا زدن در سال های اخیر و مانعی برای رشد مخاطبان با آن مواجه شدند و البته با بروز پدیده شبکه‌های اجتماعی حتی با ریزش نیز رو به رو بودند در چند نکته خلاصه می شود.
نکته اول بی توجهی به سرعت رشد فهم و سلیقه مخاطب و به روز نشدن در برابر خواسته مخاطبان، کج سلیقگی در برقراری ارتباط با حلقه های مختلف و وسیع تر مردمی، به روز نشدن بر اساس رشد ابزارهای رسانه ای و ارتباط جمعی، نبود الگوی پیشرفت و حرکت های دشتبانی، مقطعی و کم بسامد، درگیر شدن در حواشی و الزامات غیرکارکردی در عرصه تعاملات داخلی و محیط بین سازمانی با دیگر موسسات و از همه مهم تر تبدیل شدن مجموعه های فرهنگی به قدرت های انحصاری و حتی ابر شبکه‌های نخبگانی حداقلی اما پُرزور که با نیت خیر اما با روش حساب نشده از مأموریت اصلی خود دور شده و برای افزایش گستره تأثیر خود به فضاهای رسمی، اداری، اقتصادی و حتی سیاسی وارد شدند که تبعات آن به اندازه هزینه هایش خوشایند نبود.
هر کدام از نکات فوق یک مثنوی می طلبد از جنس نقد صریح برای رفتارهای نومحافظه کاران مذهبی اصفهان اما در این مجال تنها نکته آخر تشریح می شود که به نوعی در برگیرنده سایر ابعاد هم خواهد بود و تأثیر منفی به مراتب بیشتری بر رشد زمینه های فرهنگی مذهبی در اصفهان دارد.
حرکت های پراکنده و بلندپروازی متخصصان فرهنگی و مذهبی شهر که به پشتوانه مخاطبان مردمی خود به قصد شکل گیری مدینه فاضله شکل گرفته زمینه های طرد شدن و به مرز نابودی کشیده شدن رفتارهای منطقی و حساب شده اما بدون حضور یقه‌سفیدهای عرصه فرهنگ را فراهم کرده است.
به عبارتی تلاش برای حرکت های به ظاهر وسیع اما کم بسامد و جذب منابع حمایتی مادی و معنوی برای گروه هایی محدود، زمینه برای رشد فعالیت های نوظهور اما مورد نیاز در سایر مناطق مستعد و نیازمند را از بین برده و به نوعی زمینه دیده نشدن این فعالیت ها را فراهم کرده است.

بنر عاشوراییان
این اتفاق شاید در فوتبال مشابه رشد تیم های صنعتی و به حاشیه رفتن تیم های مردمی و اصیل باشد که توان همراه کردن کانون های قدرت و ثروت را با خود ندارند.

اینجا نیز میدان داری ورود در عرصه های کلان غیر تخصصی نظیر ورود در تعاملات با بخش های اداری، اقتصادی و سیاسی استان و شهر زمینه مطرح شدن فعالیت های فرهنگی گروه های خاص فراهم شده و حلقه ارتباطی میان مجموعه های خرد و کلان این عرصه را از هم پاشیده است.
تبلیغات میدانی وسیع، حرکت های اجتماعی مشترک با برخی نهادها، واگذاری وظایف ذاتی برخی ارگان ها به این مجموعه ها نمونه برخی از این خلط بحث های فرهنگی و غیرفرهنگی است که نتیجه ای جز ریزش مخاطب و فرصت سوزی و البته گریز نخبگان فرهنگی و حضور در عرصه های غیر تخصصی به همراه نخواهد داشت.

هفته نامه تصویری صددرصد
صد در صد که این روزها حجم وسیعی از  تبلیغات شهری و رپرتاژ رسانه ها را با خود به همراه دارد، به همراه برنامه هایی از این دست اگرچه تاثیرات به سزایی در روند تسهیل فعالیت های فرهنگی دارد اما ترویج روحیه ناجی گری و تاکید بر لزوم وابستگی به جریان هایی خاص برای موفقیت در عرصه فرهنگ را رقم میزند.
اتفاقی که نه خوش آیند مخاطب است نه خوش آیند فعالان هم ردیف در عرصه جهاد فرهنگی.
علاوه بر اینکه چرایی و چشم انداز ورود چهره های نا متخصص در عرصه هایی نظیر رسانه ملی و برنامه های مخاطب محور اجتماعی شهر قابل بحث است.

صددرصد

ملتجی شاهمرادی
انگیزه سوزی و نادیده انگاشتن بخش عظیمی از نخبگان در برنامه ریزی تهیه بیانیه ماموریت و اجرای چنین حرکت هایی که داعیه دار جلوداری در عرصه اقناع است؛ زمینه ساز بروز آسیب هایی نظیر تشتت، حرکات های موازی، کلافه شدن مخاطب از تکرارهای تکلیف محور و بروز اختلاف در میان افسران فرهنگی خواهد شد.
قطعاً نه فقط در این چنین برنامه ها بلکه در همه حرکت‌های جماعت دغدغه مند اصفهان چنین رفتارهایی نتایج بسیار مهلکی از جنس بر زمین ماندن ماموریت های اصلی و پرداختن به فرعیات، بی توجهی به رویش های جدید و عدم تلاش برای جانشین پروری در طرح کلان نظام اسلامی را در پی خواهد داشت.
باید از گذشته درس گرفت، گذشته ای که خطاهای مشروع و نامشروع جریان انقلابی دستاوردی به گرانی تجربه دارد. باید از تجربه حرکت های گروهی یکدست و یکرنگ و گعده های زیرزمینی انقلابیون بدون زرق برق ها و امکانات امروزی درس گرفت.
از خود گذشتگی، کار گروهی برای تحقق هدف جمع و گذشتن از بزرگ کردن سهم خود و خودیها بنا به مصلحت های والاتر و پرهیز از خود مرجع پنداری را در بدنه نیروهای مؤمن انقلاب ترویج کنیم (اگر می خواهیم تمدن ساز باشیم و فضایی شبیه سالهای جاری دهه 90 از آغاز تا سال 92 و 94 رقم نخورد). چراکه بستر فرهنگی تصمیم ساز عرصه های سیاسی و اجتماعی و البته آبستن اتفاق های غیرقابل پیش بینی است.
در پایان توصیه ای سراسری به کلیه نیروهای فعال در عرصه فرهنگی و سیاسی شهر همین جمله ارزشمند استاد اخلاقمان آیت الله ناصری است که می فرمایند: «باید توجه کنید که این مسئولیت و جایگاه شما هدیه‌ای از جانب خداوند است که برای آن باید قدردان امام زمان (عج) باشید، شما برای این جایگاه انتخاب شده‌اید و باید مسئولیت خود را فقط برای رضای خدا به نحو احسن به انجام برسانید.»

برچسب‌ها: , , , , ,

مطالب مرتبط

  1. مجید گفت:

    چرا گروه عاشوراییان این قدر نازک نارنجی اند
    بابا این همه پول از شهرداری می گیرید یه کم هم ظرفیت نقد داشته باشید

  2. ناشناس گفت:

    متاسفانه عاشوراییان با رانت شهرداری خودش رو تضعیف کرده هرچند میشه گفت عاشوراییان برای شهرداری نیرو سازی کرده و این خوبه ولی… خود این نیروها هم شدند رانت برای همون برند و مجموعه و بدتر این که پولهای بنیاد خاتم رو هم همونها میگیرند عاشوراییانی ها متسافانه شدند نماد رانت خواری فرهنگی و این ترسناکه

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
نوشت ایران؛ نوشت افزار باکیفیت ایرانی اسلامی
ثبت نام حوزه علمیه مشکات اصفهان/ طرح تحولی ویژه دانشجویان/ کلیک کن
ثبت نام حوزه علمیه مشکات اصفهان/ طرح تحولی ویژه دانشجویان/ کلیک کن
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715