جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: فرهنگ و هنر
چاپ خبر
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۴
علی رهبری آخرین نامه سرگشاده خود را از وین به رییس جمهور نوشت؛
 یکی نامه ای بود بی آب چشم   

علی رهبری مدیر هنری و رهبر ســابق ارکســتر ســمفونیک تهران در نامه ای سرگشاده از وین به رئیس جمهور کشورمان نوشت: می گفتند در زمان آقای احمدی نژاد به موسیقیدان ها بی اعتنایی شده، صد رحمت به بی اعتنایی، تا بی احترامی.

به گزارش ندای اصفهان، علی رهبری مدیر هنری   و رهبر ســابق ارکســتر ســمفونیک تهران، چند روز پس از کنــاره گیری از   مسئولیت خود و بازگشت به کشور اتریش محل اقامت   دایمی اش، با انتشــار نامه ای با عنــوان «آخرین نامه   سرگشاده به رییس جمهور» بار دیگر از سیاست های   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت در حوزه مدیریت   ارکسترها به شــدت انتقاد کرد. در بخشی از این نامه   سرگشاده آمده است:  «جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم   جمهوری اسلامی ایران / با سلام و ادب  چه بکنیم و کجابرویم تا شــما به نامه های ما در زمان   ۵ ماه پیش نوشتیم   ریاست هم توجه بفرمایید. حدود   که جناب آقای رییس جمهور به فریاد ما برسید، نه تنها   اقدامی نفرمودید، بلکه شرایط ما را به خاطر نوشتن آن   نامه ســخت تر و پیچیده تر هم کردید و عده ای را هم   به جان ما انداختید. این هم آخرین نامه خدمت شما /   جناب رییس جمهور  آیا شــما نمی دانید که وضع هنرمندان گذشته از یک   گروه خاص، یک باند بقیه به هیچ وجه بهتر نشــده؟   ها هم نمی خوانید بــا ما چه می کنند؟   آیا در رســانه   ۵۷ نفر نوازنده ارکستر سمفونیک   آیا واقعا نمی دانید   ماه است دســتمزدی از دولت … دریافت نکرده اند؟   ۳  ماه نوازندگان هیچ گاه   دانید که بیش از ۸  آیا واقعا نمی  اند؟ آیــا واقعا نمی دانید   حقوق ماهانه دریافت نکرده  ۴ روز دیگر به فستیوال جهانی   ارکستر سمفونیک تهران   شــانگهای نمی رود چون که نوازندگانــش قراردادی   ندارند؟ اگر نمی دانید باعث خجالت بنده است؛ اگر می دانید باعث آبروریزی بنده و اگر دوست دارید وزیر محترم وزارت ارشاد گزارش دهد که خیالتان راحت باشد […]  من قادربه سخن گفتن در موارد دیگر به جز موسیقی   نیســتم. آیا شــما واقعا نمی دانید که با هنرمندان به   خصوص موســیقیدان ها در زمان شما رفتار درستی   نمی شــود؟ می گفتند در زمان آقــای احمدی نژاد   به موســیقیدان ها بی اعتنایی شــده، صد رحمت به   اعتنایی، تا بی احترامی. یک سال و نیم پیش با عشق و   بی  روز پیش بعد از   امید با دعوت دولت به مملکتم آمدم و ۲  ماه ایران را با غم و ناامیدی فراوان ترک کردم. دولتی   ۴۱  که در عمل نیاز به افرادی مانند من ندارد و به من و امثال   من کمال بی احترامی را روا داشت.  در دوران تبلیغات انتخابات رییس جمهوری من هم   مانند بسیاری از ایرانیان دور از وطن لذت بردم از اینکه   جنابعالی قول دادید ارکسترها را دوباره باز می فرمایید،   کارها را رها کردم و تصمیم گرفتم بعد از سال ها دوری   از وطن و کار در کشور های دیگر به عنوان مدیر هنری   ارکستر سمفونیک تهران برای بهبود وضع این ارکستر   تلاش کنم. غافل از اینکه صحبت شما واقعا سمبلیک   بوده و بیشــتر جنبه تبلیغات فرهنگی داشته و دولت   شما هیچ گونه آمادگی برای این کار به خصوص از نظر   مدیریت نداشته است. غافل از اینکه شما ما را در اختیار   وزارتخانه ای می گذارید که ساختمان مدیریتش به علت   باند بازی مخصوص مانند یک هرمی آجری شده که هر   چه بالاتر می روی، قدرتش کمتر می شود. هرم آجری   که آجرهای پایین فقط بالایی ها را نگه داشته اند. غافل از   ر را   اینکه شما ماه ها حقوق این نوازندگان و خوانندگان ک  پرداخت نخواهید کرد. غافل از اینکه به ما اجازه انتقاد به مسئولان داده نمی شــود در غیر این صورت تهدید و تحریم می شویم. غافل از اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد   شما توسط افرادی اداره خواهند شد که اصلا ارتباطی   با این وزارتخانه ندارند. آقــای رییس جمهور تعارف و  [… ] را کنار بگذاریم و برویم سر مشکلات عظیم. ارکستر   ۰۳۱ نفر در   سمفونیک تهران با گروه کر جمعا حدود   ۹ بتهوون بدون حضور شما   ۳۹ با سمفونی   اسفند ماه   ماه کار کرد.  کارش را شروع کرد و ۴۱  نتیجه… ارکستر در اختیار بنیاد رودکی گذاشته شد. در   اختیار بنیادی که کارش از همان روزهای اول به علت   عدم آشــنایی مدیر عامل آن بهرام جمالی […] توسط   افرادی از خارج بنیاد اداره می شــد. در این بنیاد آقای   جلال مشفق برادر همسر محترم معاونت هنری آقای   علی مرادخانی که به طور رایگان کار می کردند، مدیر   اصلی بودند و مدیر عامل آقای جمالــی بدون تایید و   دستور ایشان کاری انجام نمی دادند.این آقای مشفق   […] از مشــاوری به نام تهمورس پورناظری […] کمک   آمد و   می گرفت. آقای پورناظری هم با آقای نوربخش می  اینها به مرور زمان حتی هیئتی شدند که تمام تصمیمات   آقای جمالی مدیر عامل بنیاد را دستور می دادند. ترکیب   نفر ناوارد به ارکستر سمفونیک ما را به جایی رساند   این ۴  که مجبور شدیم از آنها انتقاد کنیم. آقایان نوربخش و   پورناظری حتی به بنده پیشنهادی در مورد واگذاری   ارکستر به یک شــرکت خصوصی (که به آنها ارتباط   شخصی ندارد) دادند و بگذریم که بنده رغبتی نشان   ندادم. به خصوص برای بنــده که به عنوان تنها ایرانی   مسئولیت این شغل رهبری و مدیریت ارکستر را حدود   سال در کشورهای مختلف به عهده داشته ام، این وضع غیر حرفه ای غیر قابل تحمل شد.برای شما نامه   نوشتیم، از شما خبری نشد. رفتیم خدمت آقای معاون   ۴ هفته ای دادند که البته هیچ کاری   وزیر، ایشان هم قول   نفر بدون اجازه   انجام نشد. بعد هم متوجه شدیم که این ۴  آقای مرادخانی آب نمی خورند. بالاخره رفتیم خدمت   آقای علی جنتی وزیر محترم، ایشان هم قول هایی دادند.   ولی در نهایت در ماه سیزدهم درک و کشف کردیم که   آقای وزیر هم بدون موافقت این گروه ها کاری نمی کند.   گروهی که آقای مرادخانی آنها را با خودشان از سال ها   پیش آورده اند و باید در تمام این موارد این گروه راضی   باشد، آخر سر هم به جای رســیدگی به مشکلات ما   شورایی تشکیل دادند که این گروه ناوارد به نام شورا برای   بنده و آقای فخرالدینی تصمیم بگیرد؛ البته جلوی بنده   هم قراردادی گذاشتند که مفاد آن می تواند باعث افتخار   دولت … شما باشد. اول اینکه تصمیمات هنری که هیچ   مشکلی در آن وجود نداشته به دست یک شورایی اداره   شود که اکثریت اعضای آن اصلا اطلاعی در این رشته   ندارند و دوم اینکه بنده مانند کشور های کمونیستی   سابق تعهد می دهم که دیگر رابطه ای با رسانه ها رادیو و   تلویزیون مملکت خودم نداشته باشم (آیا این نکته آخر   همان نیست که دولت شما مرتب می گوید با ممنوع   کردن صوتی و تصویری مخالفیم.) حالا ببینید اعضای شورای هنری ارکسترهای دولتی چه کسانی هستند.  محمد سریر دوســت ارجمندم عضو اغلب شوراهای   مملکت به خصوص مربوط به آقای مرادخانی کارمند   سابق وزارت خارجه و آهنگســاز […] بدون هیچ گونه   ارتباط با ارکستر سمفونیک […]، داوود گنجه ای دوست   ارجمندم […] ولی فاقد هر گونه تجربه ارکستر سمفونیک   عضو اغلب شورا های مملکت و مربوط به آقای مرادخانی   […]، حمیدرضا نوربخش […] ولی فاقد هر گونه ارتباط   با موسیقی کلاسیک و ارکستر سمفونیک، مدیر عامل   خانه موسیقی و عضو هر کاری که آقای مرادخانی انجام   ۰۴ سال پیش   می دهند […]، فریدون شهبازیان نوازنده   ۰۴ سال پیش ارکستر   ارکستر سمفونیک، ریاحی نوازنده   سمفونیک، آقای محمد سعید شریفیان آهنگساز بسیار   خوب تنها شخصی که به کار ما وارد هستند و آقای بهرام   جمالی […] حقوق دهنده و شخصی که با اجازه بقیه و   آقای مرادخانی این افراد را انتخاب کرده است.  حالا آخر کار این افراد آوردند که ما را فراری بدهند که   دادند. آقای رییس جمهور از ما که گذشت ولی اگر واقعا   تصمیم دارید کار درستی در این راه انجام شود، جلوی   این بلبشوی افتضاح را بگیرید تا ولو اینکه دوباره انتخاب   نشوید از شما به عنوان یک هنردوست نام برده شود.

با احترام / علی رهبری … وین»

 

منبع: نسل فردا

برچسب‌ها: , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


موسسه فرهنگی هاتف/ ثبت نام فصل بهار
موسسه فرهنگی هاتف/ ثبت نام فصل بهار
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
موسسه فرهنگی آموزشی طاها/ کلیک کنید
موسسه فرهنگی آموزشی طاها/ کلیک کنید
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز