سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۰۹:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
 نتایج شمارش اولیه آرای دور دوم انتخابات مجلس دهم+جدول تفکیکی و گرایش سیاسی   

نتایج دور دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۵۵ حوزه انتخابیه ۱۲۱ شهر برای مشخص شدن ۶۸ کرسی مجلس در جدول زیر به تفکیک مشخص شده است.

به گزارش ندای اصفهان، دور اول دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷ اسفندماه سال گذشته در سراسر کشور برگزار شد، که از ۲۰۷ حوزه انتخابیه ۵۵ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد.

ردیف  استان آذربایجان شرقی
۱حوزه انتخابیهتبریز نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمد حسین فرهنگیاصولگرامنتخب
علیرضا منادیمستقلبازماند
محمد اسماعیل سعیدیاصولگرامنتخب
محمدرضا میرتاج‌الدینیاصولگرابازماند
عباس عباس‌زادهاصلاح‌طلببازماند
شهاب‌الدین بی‌مقداراصلاح‌طلبمنتخب
زهرا ساعیاصلاح‌طلبمنتخب
میرعلی اصغر موسویاصلاح‌طلببازماند
۲حوزه انتخابیهمراغه و عجب‌شیر نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدعلی حسین‌زادهاصولگرا

منتخب

۵۰۹۸۰

مهدی دواتگریمستقلبازماند
۳حوزه انتخابیهاهر و هریسنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
مهدی حسینیاناصولگرابازماند

بیت‌الله عبدالهی

اصلاح‌طلب

منتخب

۶۳۵۹۶

۴حوزه انتخابیهمرند و جلفانام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمد حسن‌نژاداصولگرا

منتخب

۶۰۰۵۵

کریم شافعیاصلاح‌طلببازماند
۵حوزه انتخابیهشبسترنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
علی علیلواصولگرابازماند
معصومه آقاپور علی‌شاهیاصلاح‌طلب

منتخب

۲۴۹۵۲

۶حوزه انتخابیهسرابنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
یوسف داوودیمستقل

منتخب

۳۱۱۵۸

مجید نصیر پور

اصلاح‌طلببازماند

در استان آذربایجان شرقی، ۷ اصولگرا، ۸ اصلاح‌طلب و دو مستقل به رقابت با هم پرداختند.

ردیف  استان آذربایجان غربی
۱حوزه انتخابیهارومیه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
روح‌الله حضرت‌‌پورمستقلمنتخب
حاکم ممکانمستقلبازماند
سید هادی بهادریاصلاح‌طلبمنتخب
مجید دودکانلوی میلاناصلاح‌طلببازماند
۲حوزه انتخابیهماکو و چالداران نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محرم اکبرزاده
عین‌الله شریف پوراصلاح‌طلب
۳حوزه انتخابیهمیاندوآب، تکاب و شاهین دژنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
مهدی عیسی‌زادهاصولگرابازماند
جهانبخش محبی‌نیااصولگرامنتخب
محمد میرزاییاصلاح‌طلببازماند
همایون هاشمیاصلاح‌طلبمنتخب
۴حوزه انتخابیهسلماسنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
رسول جلایرسرنقیاصولگرابازماند
شهروز برزگر کاشانیاصلاح‌طلب

منتخب

۳۹۸۰۹

۳ اصلاح‌طلب، ۳ اصولگرا و ۲ مستقل در استان آذربایجان غربی و در سه حوزه انتخابیه با هم رقابت کردند.

ردیف  استان اردبیل
۱حوزه انتخابیهاردبیل، نمین، سرعین و نیر نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدکاظم موسویاصولگرابازماند
محمد فیضی‌زنگیراصلاح‌طلبمنتخب
۲حوزه انتخابیهپارس آباد و بیله سوار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
ایرج بیگدلواصولگرابازماند
شکور پورحسین شقلاناصلاح‌طلب

منتخب

۵۲۷۳۱

۲ اصلاح‌طلب و ۲ اصولگرا نیز در استان اردبیل برای ۲ کرسی به رقابت با هم پرداختند.

ردیف  استان اصفهان
۱حوزه انتخابیهشهرضا نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدرضا آقائیاصولگرابازماند

سمیه محمودی

مستقل

منتخب

۲۸۹۰۵

۲حوزه انتخابیهسمیرم نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
بهروز جعفریاصولگرابازماند
اصغر سلیمیمستقل

منتخب

۱۶۳۵۷

در ۲ حوزه انتخابیه استان اصفهان ۲ مستقل رقابت کردند.

ردیف  استان ایلام
۱حوزه انتخابیهایلام، ایوان، مهران، سیروان و چرداول نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
لطیف صادقیاصولگرابازماند
سلام امینیمستقل

منتخب

۶۱۳۳۸

سارا فلاحیمستقلبازماند
جلال میرزاییاصلاح‌طلب

منتخب

۶۲۲۳۱

۲حوزه انتخابیهدهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
علی‌محمد احمدیاعتدالبازماند
شادمهر کاظم‌زادهاصولگرا

منتخب

۵۱۶۰۴

در استان ایلام ۲ نامزد اصولگرا، ۱ اصلاح‌طلب، ۲ نامزد مستقل و ۱ نامزد اعتدال‌گرا به میدان رقابت وارد شدند.

ردیف  استان تهران
۱حوزه انتخابیهدماوند و فیروزکوه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سید احمد رسولی‌نژاداصواگرابازماند
قاسم میرزایی نیکواصلاح‌طلب

منتخب

۲۰۶۵۹

۲حوزه انتخابیهشهریار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حسین گروسیاعتدالبازماند

محمد محمودی‌

شاه‌نشین

اصلاح‌طلب

منتخب

۸۱۸۲۶

۳حوزه انتخابیهرباط کریمنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حسن نوروزیاصولگرا

منتخب

۵۴۵۲۱

ابراهیم نکواعتدالبازماند

۲ اصولگرا، ۲ اصلاح‌طلب و ۲ اعتدال‌گرا نیز در استان تهران وارد رقابت با هم شدند.

ردیف  استان چهار محال و بختیاری
۱حوزه انتخابیهاردل، فارسان، کوهرنگ و کیار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
قدرت‌الله حمزه شلمزاریاصولگرابازماند
علی کاظمی باباحیدریاصلاح‌طلبمنتخب
۲حوزه انتخابیهبروجن نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
خدیجه ربیعی فرادنبهمستقل

منتخب

۲۲۲۷۵

علی نادری فردمستقلبازماند

در استان چهار محال و بختیاری، ۲ کاندیدا مستقل، ۱ کاندیدا اصلاح‌طلب و ۱ کاندیدا اصولگرا با هم به رقابت پرداختند.

ردیف  استان خراسان رضوی
۱حوزه انتخابیهتربت حیدریه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
ابوالقاسم خسرویاصولگرابازماند
سعید باستانیاصولگرامنتخب

در استان خراسان رضوی ۱ اصولگرا و ۱ نامزد اعتدال‌گرا برای کسب ۱ کرسی انتخابیه وارد رقابت با هم شدند.

ردیف  استان خوزستان
۱حوزه انتخابیه

اهواز،باوی،‌

حمیدیه، کارون

 نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدشریف حسینیاصولگرابازماند
شبیب جویریاصولگرابازماند
شکرخدا موسویاصولگرابازماند
علی ساریاصلاح‌طلب

منتخب

۱۱۳۳۵۱

جواد کاظم‌نسب

اصلاح‌طلب

منتخب

۱۲۵۱۹۸

همایون یوسفیاعتدالمنتخب
۲حوزه انتخابیهماهشهر، امیدیه و هندیجان نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حبیب آقاجریاصولگرابازماند
علی‌گلمرادیمستقل

منتخب

۶۰۱۳۳

۳حوزه انتخابیه

 مسجد سلیمان،لالی،

هفتگل و اندیکا

نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
علیرضا ورناصریاصولگرابازماند
علی عسگر ظاهری عبده‌وندمستقل

منتخب

۴۵۵۲۲

۴حوزه انتخابیه آباداننام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سید محمد مولویاصولگرابازماند
غلامرضا شرفیاصولگرا

منتخب

۲۱۱۰۰

۵حوزه انتخابیهایذه و باغملکنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدهادی طباطباییمستقلبازماند
هدایت‌الله خادمیمستقلمنتخب
۶حوزه انتخابیهبهبهاننام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حبیب‌الله کشت‌زراصولگرا

منتخب

۴۴۳۹۳

محمودرضا ضرغامیاصلاح‌طلببازماند

در استان خوزستان، ۸ اصولگرا، ۳ اصلاح‌طلب، ۴ مستقل و ۱ اعتدال‌گرا با هم رقابت کردند.

ردیف  استان زنجان
۱حوزه انتخابیهزنجان و طارم نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
فریدون احمدیاصولگرامنتخب
علی وقف‌چیاصولگرامنتخب
سیدافضل موسویاصلاح‌طلببازماند
کریم ‌خان محمدیاصلاح‌طلببازماند
۲حوزه انتخابیهابهر و خرمدره و سلطانیه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدرضا خالمحمدی خرمیاصولگرابازماند
محمد عزیزیاصولگرا

منتخب

۳۷۶۹۳

۳حوزه انتخابیهخدابندهنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدالبرز حسینیاصولگرابازماند
احمد بیگدلیاصلاح‌طلبمنتخب

۵ نامزد اصولگرا، ۳ نامزد اصلاح‌طلب در استان زنجان وارد میدان رقابت شدند.

ردیف  استان فارس
۱حوزه انتخابیهنیریز و استهبان نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
فرهاد طهماسبیاصولگرامنتخب
اصغر مسعودیمستقلبازماند
۲حوزه انتخابیهشیراز نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
جعفر قادریاصولگرابازماند
علی‌ اکبریاصلاح‌طلبمنتخب
۳حوزه انتخابیهداراب و زرین دشتنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدجواد عسگریاصولگرابازماند
رضا انصاریاصلاح‌طلبمنتخب
۴حوزه انتخابیهنورآباد و ممسنینام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
 عبدالرضا مرادیاصولگرابازماند
مسعود گودرزیاصلاح‌طلبمنتخب

در استان فارس ۴ اصولگرا و ۴ اصلاح‌طلب با هم به رقابت پرداختند.

ردیف  استان کردستان
۱حوزه انتخابیهمریوان و سروآباد نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
منصور مرادیمستقل

منتخب

۲۸۱۳۸

امید کریمیاناصلاح‌طلببازماند
۲حوزه انتخابیهسنندج، دیوان دره و کامیاران نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیداحسن علویمستقلمنتخب
سالار مردایاصلاح‌طلببازماند

در استان کردستان ۲ اصلاح‌طلب و ۲ مستقل برای کسب ۲ کرسی مجلس خود را در معرض رای مردم قرار دادند.

ردیف  استان کرمانشاه
۱حوزه انتخابیهکرمانشاه نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
احمد صفریاعتدال

منتخب

۷۴۳۰۴

سید سعید حیدری طیباصلاح‌طلببازماند
۲حوزه انتخابیهسنقر و کلیایی نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدجواد حسینی‌کیااصولگرا

منتخب

۱۴۷۸۵

محمد عمادی رستگاراصلاح‌طلببازماند

۲ اصلاح‌طلب، ۱ اصولگرا و ۱ اعتدال‌گرا در استان کرمانشاه رقابت کردند.

ردیف  استان گلستان
۱حوزه انتخابیه

کردکوی، بندرترکمن و بندرگز

 نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
رحمت‌الله جلالیاصولگرابازماند
رامین نورقلی‌پوراصلاح‌طلبمنتخب
۲حوزه انتخابیهمینودشت و کلاله نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سیدنجیب حسینیاصولگرابازمانده
شهرام کوسه‌غراویمستقلمنتخب
۳حوزه انتخابیهگرگان و آق‌قلانام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
سید علی طاهریاصولگرابازماند

عبدالغفور امان‌زاده

مستقلبازماند
نورمحمد تربتی نژاداصلاح‌طلبمنتخب
نبی هزار جریبیاصلاح‌طلبمنتخب

در استان گلستان و در سه حوزه انتخابیه نیز ۳ نامزد اصولگرا، ۳ نامزد اصلاح‌طلب و ۲ نامزد مستقل در دومین دور رقابت‌های مجلس دهم حضور داشتند.

ردیف  استان گیلان
۱حوزه انتخابیهرودبار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
صمد مرعشیاصولگرابازماند
منوچهر جمالی سوسفیاصلاح‌طلب

منتخب

۲۸۳۷۰

۲حوزه انتخابیهرشت نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
جبار کوچکی‌نژاداصولگرا

 منتخب

۵۴۲۳۱

سید ولی الله عظمتیمستقلبازماند
سید علی آقازاده داوساریاصولگرابازماند
محمد صادق حسنی‌جوریابیاصلاح‌طلب

منتخب

۵۰۴۳۶

در استان گیلان ۳ اصولگرا، ۲ اصلاح‌طلب و ۱ مستقل با هم رقابت کردند.

ردیف  استان لرستان
۱حوزه انتخابیهخرم‌آباد نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدرضا ملک‌شاهی‌راداصولگرامنتخب
اعظم محمدی‌نیامستقلبازماند
مرتضی محمودونداصلاح‌طلببازماند
صید محمد بیرانوندیاصلاح‌طلبمنتخب
۲حوزه انتخابیهدرود و ازنا نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حسین گودرزیاصولگرابازماند
مجید کیان‌‌پورمستقلمنتخب
۳حوزه انتخابیهبروجردنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
علاءالدین بروجردیاصولگرامنتخب
هادی مقدسیمستقلبازماند
عباس گودرزیاصولگرامنتخب
فاطمه مقصودیاصلاح‌طلببازماند

در استان لرستان ۴ اصولگرا، ۳ اصلاح‌طلب و ۴ مستقل وراد میدان رقابت شدند.

ردیف  استان مازندران
۱حوزه انتخابیهبابل نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
حسین نیازآذریمستقلمنتخب
همت‌الله طاهرنژادلداریمستقلبازماند
۲حوزه انتخابیهقائمشهر، سوادکوه و جویبار نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
کمال علیپوراصولگرابازماند
سید علی ادیانی‌راداصولگرا

منتخب

۵۱۲۲۲

۲ اصولگرا و ۲ مستقل در استان مازندران با هم به رقابت پرداختند.

ردیف  استان مرکزی
۱حوزه انتخابیهاراک، کمیجان و خنداب نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمدحسن آصفریاصولگرابازماند
سیدمهدی مقدسیاصلاح‌طلبمنتخب
۲حوزه انتخابیهشازند نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
صاحبعلی غفاریاصولگرابازماند
علی ابراهیمیاصلاح‌طلب

منتخب

۲۳۵۳۶

۳حوزه انتخابیهساوه و زرندیهنام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
شهلا میرگلوبیاتاصولگرابازماند
محمدرضا منصوریاصلاح‌طلبمنتخب

در استان اراک نیز ۳ اصولگرا، ۳ اصلاح‌طلب در دومین دور رقابت‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

ردیف  استان هرمزگان
۱حوزه انتخابیهبندرلنگه، بستک، پارسیان نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
احمد جباریاصولگرابازماند
خالد زمزم‌‌نژاداصلاح‌طلب

منتخب

۶۰۷۵۹

۱ اصلاح‌طلب و ۱ اصولگرا نیز برای ۱ کرسی باقی‌مانده از استان هرمزگان در مجلس دهم رقابت کردند.

ردیف  استان همدان
۱حوزه انتخابیهرزن نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
عطاالله سلطانی صبوراصولگرابازماند
حسن لطفیاصلاح‌طلب

منتخب

۲۵۳۲۴

۲حوزه انتخابیهملایر نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
احد آزادی‌خواهاصولگرا

منتخب

۳۴۳۱۳

علیرضا امامیاصلاح‌طلببازماند

در ۲ حوزه باقیمانده استان همدان ۲ اصولگرا و دو اصلاح‌طلب با هم رقابت کردند.

ردیف  استان یزد
۱حوزه انتخابیهمهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق نام‌نام‌خانوادگیگرایشنتیجه
محمد رضا باباییاصولگرابازماند
محمد رضا صباغیاناصلاح‌طلب

منتخب

۴۲۱۵۹

در استان یزد نیز ۱ اصولگرا و ۱ اصلاح‌طلب به رقابت با هم پرداختند.

منبع: فارس

برچسب‌ها: , , , ,

مطالب مرتبط

  نظر شما
  نام :

  ایمیل :

  از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
  متن کامنت :
   


  ثبت نام حوزه دانشجویی
  ثبت نام حوزه دانشجویی
  پایگاه خبری رهیافته
  پایگاه خبری رهیافته
  پایگاه خبری چشمه سار
  پایگاه خبری چشمه سار
  اصفهان شرق
  اصفهان شرق
  گفتمان نیوز
  گفتمان نیوز
  وعده صادق
  وعده صادق