پنج شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۶
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اجتماعی
چاپ خبر
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۱
گزارش آماری؛
 مهمترین رکوردهای علمی بعد از انقلاب/ تاریخ علم ایران را مرور کنید   

تولید علم در ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به صورت چشمگیری افزایش داشته و بخش مهمی از این تولید علم، مرهون رشد چند برابری دانشگاهها و دانشجویان در کشور است.

به گزارش ندای اصفهان ، بر اساس آمارهای کمی که در پایگاه های بین المللی اعلام شده و وضعیت را از ۱۵۹ سال پیش تاکنون رصد کرده است، اولین تولید علم ایران در سال ۱۲۵۶ شمسی مقارن با ۱۸۷۷ میلادی با چاپ دو مقاله گزارش شده است.

البته اولین تولیدهای علمی دنیا از سال ۱۸۵۷ میلادی با ۷ هزار و ۳۷ مقاله گزارش شده است.

در سال های ۱۲۳۶ تا ۱۲۵۶ شمسی هیچ اثری از نام ایران نیست. در سال های ۱۲۵۶ تا ۱۳۲۹ شمسی نیز در سال های معدودی یک یا دو مقاله از ایران به چاپ رسیده است.

آمار مقالات ایرانی در پایگاه های بین المللی در فاصله سال های ۱۲۵۶ تا ۱۳۲۹ شمسی

تعداد مقالهسال دارای مقاله ایرانیمیزان مقالات دنیا
۱۱۲۶۲۱۱۱۸۴
۱۱۲۶۴۱۲۰۱۵
۱۱۲۹۰۱۸۲۸۶
۱۱۲۹۲۱۷۶۸۳
۱۱۲۹۷۱۱۴۵۸
۱۱۳۰۱۲۰۶۳۵
۲۱۳۰۲۲۰۹۹۳
۱۱۳۰۷۲۵۶۸۸
۱۱۳۱۵۲۸۶۲۲
۱۱۳۱۶۲۸۶۸۰
۱۱۳۱۸۲۸۳۷۹
۱۱۳۱۹۲۳۵۹۰
۱۱۳۲۳۱۹۵۷۱
۱۱۳۲۴۲۷۱۴۶
۱۱۳۲۵۴۸۲۹۸


از سال ۱۳۲۹ شمسی مقارن با ۱۹۵۰ تولید علم ایران رشد محدودی دارد و با یک مقاله آغاز می کند.

ایران به تدریج موفق به ثبت تعداد بیشتری از مقالات خود در پایگاههای علمی می شود به طوریکه در سال ۱۳۵۷می تواند ۴۴۰ مقاله را به ثبت برساند. در واقع در این سال به میزان ۰.۰۸ درصد تولید علم دنیا می رسد.

تعداد مقالهسال دارای مقاله ایرانیمیزان مقالات دنیادرصد از کل تولید علم دنیا
۱۱۳۲۹۱۰۹۳۹۲۰
۱۱۳۳۰۱۲۵۱۸۸۰
۱۱۳۳۱۱۲۵۳۶۱۰
۱۱۳۳۲۱۲۲۵۸۲۰
۵۱۳۳۳۱۲۰۵۱۸۰
۳۱۳۳۴۱۲۴۰۳۱۰
۳۱۳۳۵۱۲۲۵۵۵۰
۰۱۳۳۶۱۲۹۹۴۷۰
۲۱۳۳۷۱۳۰۲۲۸۰
۸۱۳۳۸۱۴۲۱۲۳۰.۰۱
۲۱۳۳۹۱۵۱۵۶۵۰
۱۷۱۳۴۰۱۶۳۵۸۸۰.۰۱
۶۱۳۴۱۱۷۴۵۲۸۰
۸۱۳۴۲۲۰۵۱۲۷۰
۱۲۱۳۴۳۲۲۶۶۴۶۰.۰۱
۱۱۱۳۴۴۲۴۷۱۰۹۰
۱۴۱۳۴۵۲۶۷۵۹۱۰.۰۱
۲۸۱۳۴۶۲۷۶۶۵۲۰.۰۱
۳۶۱۳۴۷۳۰۴۲۸۳۰.۰۱
۳۵۱۳۴۸۳۴۵۲۰۱۰.۰۱
۵۱۱۳۴۹۳۵۷۶۰۵۰.۰۱
۶۸۱۳۵۰۳۶۸۶۷۸۰.۰۲
۹۶۱۳۵۱۳۸۳۰۰۱۰.۰۳
۲۳۶۱۳۵۲۴۷۷۴۱۸۰.۰۵
۲۷۳۱۳۵۳۵۱۹۱۶۶۰.۰۵
۲۹۴۱۳۵۴۵۲۲۲۰۳۰.۰۶
۳۴۰۱۳۵۵۵۱۹۳۷۳۰.۰۷
۳۸۵۱۳۵۶۵۳۵۲۷۲۰.۰۷
۴۴۰۱۳۵۷۵۶۴۹۵۳۰.۰۸
آمار سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ نشان می دهد که آهنگ رشد تولید علم ایران در سال های ابتدایی جنگ تحمیلی تا حدی کاهش یافته اما پس از آن با رشد جهشی تعداد دانشجو و دانشگاهها شاهد سرعت پیدا کردن رشد تولید علم ایران هستیم.

از سوی دیگر تعداد کل دانشجویان از تعداد ۱۷۵ هزار و ۶۷۵ نفر در سال ۱۳۵۷ به تعداد ۴ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۷۲۱ نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
تعداد دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که در میزان تولید علم ایران تاثیر گذار بوده نیز رشد قابل توجهی داشته اند.

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد از تعداد ۶ هزار و ۳۴۰ نفر در سال ۱۳۵۷ به تعداد ۷۲۰ هزار و ۸۰۶ نفر در سال ۱۳۹۴ و تعداد دانشجویان دکتری از یک هزار و ۲۵۵ نفر در سال ۱۳۵۷ به تعداد ۹۴ هزار و ۳۱۱ نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

تعداد مقالهسال دارای مقاله ایرانیمیزان مقالات دنیادرصد از کل تولید علم دنیا
۳۷۰۱۳۵۸۶۰۰۱۵۰۰.۰۶
۲۱۶۱۳۵۹۶۰۲۷۱۱۰.۰۴
۱۷۲۱۳۶۰۶۴۱۲۷۶۰.۰۳
۱۰۵۱۳۶۱۶۸۶۵۳۵۰.۰۲
۱۰۹۱۳۶۲۷۰۸۱۷۰۰.۰۲
۹۲۱۳۶۳۷۴۹۳۳۱۰.۰۱
۹۲۱۳۶۴۷۵۸۰۳۶۰.۰۱
۱۱۹۱۳۶۵۷۳۷۳۴۸۰.۰۲
۱۱۱۱۳۶۶۷۳۴۱۱۰۰.۰۲
۱۳۸۱۳۶۷۷۵۷۷۱۸۰.۰۲
۱۷۸۱۳۶۸۸۰۴۶۹۰۰.۰۲
۱۷۶۱۳۶۹۸۵۰۳۹۸۰.۰۲
۲۳۲۱۳۷۰۸۵۰۹۴۷۰.۰۳
۲۱۸۱۳۷۱۸۳۱۴۲۷۰.۰۳
۳۳۰۱۳۷۲۸۹۶۸۲۴۰.۰۴
۳۷۵۱۳۷۳۹۳۵۹۳۲۰.۰۴
۴۵۶۱۳۷۴۹۶۶۰۵۹۰.۰۵
۸۳۰۱۳۷۵۱۱۴۶۲۳۲۰.۰۷
۱۰۶۰۱۳۷۶۱۱۷۴۴۵۱۰.۰۹


از بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴ شاهد شروع یک آهنگ سریع در رشد مقالات هستیم.

تعداد مقالهسال دارای مقاله ایرانیمیزان مقالات دنیادرصد از کل تولید علم دنیا
۱۱۶۲۱۳۷۷۱۱۷۵۱۹۷۰.۱۰
۱۳۸۹۱۳۷۸۱۱۸۳۰۷۳۰.۱۲
۱۷۵۷۱۳۷۹۱۲۵۷۰۱۵۰.۱۴
۲۱۰۲۱۳۸۰۱۳۵۴۹۹۷۰.۱۶
۲۹۹۷۱۳۸۱۱۴۱۹۹۴۵۰.۲۱
۴۳۸۲۱۳۸۲۱۵۰۷۷۰۳۰.۲۹
۵۷۳۶۱۳۸۳۱۶۲۵۳۵۵۰.۳۵
۸۱۸۷۱۳۸۴۱۸۵۸۳۵۶۰.۴۴
۱۱۳۹۱۱۳۸۵۱۹۵۹۶۷۱۰.۵۸
۱۴۹۸۳۱۳۸۶۲۰۷۶۷۳۲۰.۷۲
۱۹۴۷۰۱۳۸۷۲۱۷۵۳۹۳۰.۹۰
۲۴۰۳۳۱۳۸۸۲۲۸۶۳۶۸۱.۰۵
۲۹۶۵۵۱۳۸۹۲۴۲۱۹۹۰۱.۲۲
۳۹۲۹۶۱۳۹۰۲۵۷۶۶۲۳۱.۵۳
۴۰۳۹۸۱۳۹۱۲۶۸۰۹۲۸۱.۵۱
۴۱۲۳۸۱۳۹۲۲۷۷۳۳۸۹۱.۴۹
۴۳۰۴۲۱۳۹۳۲۸۱۰۷۲۷۱.۵۳
۳۸۴۴۷۱۳۹۴۲۴۵۹۹۹۳۱.۵۶


تعداد کل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) از تعداد ۲۲۳ موسسه در سال ۱۳۵۷ به ۲ هزار و ۸۵۹ موسسه در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

همچنین تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) از تعداد ۵ هزار و ۵۸۰ نفر در سال ۱۳۵۷ به ۷۶ هزار و ۱۲۹ نفر در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

البته قابل ذکر است که با توجه به اینکه سال ۱۳۹۴ هنوز پایان نیافته است آمار این سال ناتمام است.

بررسی بخشی از آمارهای علمی ایران نشان می دهد که ایران در سال های ابتدایی انقلاب اسلامی در رتبه بندی های جهانی حضور نداشت اما اکنون رتبه علمی ایران در دنیا در پایگاه اسکوپوس شانزدهم است و در پایگاه ISI در پله نوزدهم دنیا ایستاده است.

انتهای پیام/
منبع: مهر

برچسب‌ها: , , ,

مطالب مرتبط

  نظر شما
  نام :

  ایمیل :

  از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
  متن کامنت :
   


  ثبت نام حوزه دانشجویی
  ثبت نام حوزه دانشجویی
  پایگاه خبری رهیافته
  پایگاه خبری رهیافته
  پایگاه خبری چشمه سار
  پایگاه خبری چشمه سار
  اصفهان شرق
  اصفهان شرق
  گفتمان نیوز
  گفتمان نیوز
  وعده صادق
  وعده صادق