دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اجتماعی
چاپ خبر
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

بیمارستان ها و داروخانه های استان اصفهان + آدرس و شماره تلفن

در قدیم به بیمارستان، مریضخانه و شفاخانه هم گفته می‌شد. در منابع قدیم فارسی از واژه‌هایی چون دارالشفاو بیت‌الادویه نیز برای نامگذاری بیمارستان استفاده می‌شده‌است.

به گزارش ندای اصفهان ، بیمارستان نهادی است برای تیمارداری و درمان بیماران که در آن انجام مراقبت و درمان از سوی پزشکان، جراحان، پرستاران، متخصصان و دیگر افراد انجام می‌گیرد.در قدیم به بیمارستان، مریضخانه و شفاخانه هم گفته می‌شد. در منابع قدیم فارسی از واژه‌هایی چون دارالشفا و بیت‌الادویهنیز برای نامگذاری بیمارستان استفاده می‌شده‌است.

مركز پزشكي الزهرا (س)
آدرس: خيابان صفه
تلفن: ۲-۳۶۶۹۲۱۷۱ ، ۳-۳۶۲۴۹۰۳۱ ، ۱۴- ۳۷۹۲۳۰۱۱ ، ۳۶۲۵۵۵۵۵ ، ۳۶۶۸۵۵۵۵

مركز پزشكي آيت‌ا… كاشاني
آدرس: خيابان كاشاني جنوبي
تلفن: ۹-۳۲۳۳۰۰۹۱، ۳۲۳۴۳۲۶۱، ۲۳۵۰۰۲۳۲

مركز پزشكي نور و حضرت علي اصغر (ع)
آدرس: خيابان استانداري
تلفن: ۳۴-۳۲۲۲۲۱۲۷

مركز پزشكي شهيد چمران
آدرس: خيابان مشتاق دوم
تلفن: ۳-۳۲۶۱۱۴۰۰

مركز پزشكي فيض
آدرس: اول خيابان مدرس
تلفن: ۶-۳۴۴۵۲۰۳۱ ، ۱۳- ۳۴۴۷۶۰۱۰

مركز پزشكي بهشتي (اختصاصي زنان)
آدرس : پل فلزي
تلفن : ۶-۳۲۳۶۷۰۰۱ ، ۴۰- ۳۲۳۴۶۳۳۵

مركز پزشكي سيدالشهداء (ع)
آدرس: خيابان خيام
تلفن: ۱۸-۳۲۳۵۰۲۱۰

مركز پزشكي عيسي بن مريم (ع)
آدرس: خيابان شمس آبادي
تلفن: ۱۴-۳۲۳۳۹۰۱۲، ۹-۳۲۳۳۲۰۶۵

 

مركز پزشكي امين
آدرس: خيابان ابن سينا
تلفن: ۷- ۳۴۴۵۵۰۵۱

مركز پزشكي امام موسي كاظم(ع)
آدرس: خيابان كاوه
تلفن: ۳-۳۳۳۵۷۶۷۰

مركز پزشكي فارابي
آدرس: خيابان مشتاق دوم جاده قديم يزد
تلفن: ۳۵۳۱۲۰۲۰

بيمارستان اميرالمومنين (ع)

آدرس: خيابان احمد آباد
تلفن: ۷-۳۲۲۹۱۳۱۵

بيمارستان شهيد‌آيت‌ا… صدوقي
آدرس: خيابان بزرگمهر
تلفن: ۳۲۹۱۲۵۰۰

بيمارستان ۵۷۷ ارتش
آدرس: خيابان ارتش، خيابان بهداري
تلفن: ۳۶۲۴۰۰۴۹-۳۶۲۴۹۰۰۴

 

بيمارستان دكتر علي شريعتي
آدرس: خيابان چهارباغ بالا
تلفن: ۹-۳۶۲۷۲۰۰۱ ، ۴-۳۶۲۷۶۰۵۱

بيمارستان دكتر غرضي
آدرس: خيابان كاوه، بالاتر از سه راه ملك شهر
تلفن: ۱۰- ۳۴۵۰۹۹۰۰

بيمارستان خانواده
آدرس: سه راه حكيم نظامي، خيابان صفه
تلفن: ۳۶۲۵۹۱۹۵ ، ۹-۳۶۲۵۹۱۹۷ ، ۳۶۲۴۹۴۹۵، ۳۶۲۷۵۷۵۱

بيمارستان حضرت زهراي مرضيه (س)
آدرس: خيابان هاتف، حدفاصل چهارراه ابن سينا و ميدان قدس
تلفن: ۴-۳۴۴۵۶۰۶۱

بيمارستان عسكريه
آدرس: خيابان عسكريه
تلفن: ۹- ۳۲۲۵۰۰۴۱

 

بيمارستان حجتيه
آدرس: خيابان سپهسالار
تلفن: ۹-۳۶۳۰۶۰۰۱

بيمارستان سعدي
آدرس: خيابان نظرغربي
تلفن: ۴-۳۶۲۷۳۰۳۱

بيمارستان سپاهان
آدرس: خيابان مير
تلفن : ۶-۳۶۶۱۳۰۸۲ ، ۴-۳۶۶۱۲۴۸۲- ۳۶۶۱۸۸۶۰

 

بيمارستان مهرگان
آدرس: خيابان شيخ بهائي
تلفن: ۵-۳۲۳۳۰۰۴۳

بيمارستان حضرت زهراي زينبيه (س)
آدرس: منطقه زينبيه، بلوار آيت‌ا… غفاري
تلفن : ۷- ۳۵۵۱۱۱۹۵

بيمارستان اصفهان
آدرس: خيابان شيخ بهائي
تلفن : ۱۹- ۳۲۳۳۰۰۱۵- ۳۲۳۴۵۳۸۷

 

بيمارستان و مركز قلب سينا
آدرس: خيابان شمس آبادي
تلفن: ۳۲۲۰۵۰۲۵

بيمارستانهاي شهرستان اصفهان

تلفن

آدرس

رشته فعاليت

تحت پوشش

نام

۳۴۴۵۵۰۵۱-۸

خ ابن سينا

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

امين

۳۶۳۰۶۰۰۱-۴

خ سجاد – خ سپهسالار

عمومي

انجمن خيريه

حجتيه

۳۴۴۲۵۹۰۱

اتوبان كاوه – بالاتر از سه راه ملك شهر

عمومي

سازمان تأمين اجتماعي

دكتر غرضي

۳۲۳۳۰۰۱۵-۱۸

خ شيخ بهائي چهارراه ارديبهشت

عمومي

وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي

اصفهان كلينيك

۳۶۶۸۰۰۵ ۳۴

بلوار صفه

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

الزهرا

۳۷۲۲۴۴۰۱- ۳

نيك آباد جرقويه

عمومي

بنياد ۱۵ خرداد

امام خميني جرقويه

۳۲۲۹۱۰۷۱-۸

خ احمد آباد

عمومي

بنياد مستضعفان وجانبازان

اميرالمومنين(ع )

۳۶۲۷۲۰۰۱-۹

خ چهارباغ بالا

عمومي

سازمان تأمين اجتماعي

دكتر علي شريعتي

۳۲۶۰۰۹۶۱-۵

خ بزرگمهر – خ سلمان فارسي

قلب و عروق

دانشگاه علوم پزشكي

دكترچمران

۳۲۳۶۷۰۰۱-۶

پل فلزي -خ استاد مطهري

زنان و زايمان

دانشگاه علوم پزشكي

شهيد بهشتي

۳۲۳۳۲۰۶۵

خ شمس آّبادي – كد ۸۱۴۶۵

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

عيسي بن مريم

۳۵۲۲۱۴۶۱-۵

ارغوانيه

روانپزشكي

دانشگاه علوم پزشكي

فارابي

۳۴۴۵۲۰۳۱-۸

ميدان قدس – ابتداي خ مدرس

چشم پزشكي وent

دانشگاه علوم پزشكي

فيض

۳۳۳۵۷۶۷۰-۳

خ كاوه

سوانح و سوختگي

دانشگاه علوم پزشكي

امام موسي كاظم

۳۲۳۶۸۰۰۵-۷

خ خيام – كوي نهر فرشادي

خون و انكولوژي

دانشگاه علوم پزشكي

حضرت سيدالشهدا(ع)

۳۲۵۰۰۴۱-۹

خ سروش – خ عسگريه

زنان و زايمان

انجمن خيريه

عسگريه

۳۴۴۵۱۹۹۶-۷

فلكه قدس ابتداي خيابان زينبيه

عمومي

بخش خصوصي

جرجاني

۳۵۵۴۱۱۹۷

زينبيه خ آيت اله غفاري روبروي شهرك امام

عمومي

بخش خصوصي

حضرت زهرا (س)

۳۲۳۳۰۰۹۱-۹

خ كاشاني

عمومي

اصفهان

كاشاني

۳۲۲۲۲۱۲۷-۳۴

خ استانداري – جنب بلوار شهيد دستغيب

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

نور و علي اصغر

 

بيمارستانهاي ديگر شهرستانهاي استان اصفهان

تلفن

آدرس

رشته فعاليت

تحت پوشش

شهرستان

نام

۴۴۱۱۲-۴

خ هلال احمر – ميدان عبرت

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

اردستان

شهيد دكتر بهشتي

۴۲۲۴۴۴۴

خ انقلاب اسلامي – خ گلزار

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

برخوار و ميمه

حضرت محمد (ص)

۵۲۶۰۸۰۱-۸

شاهين شهر – گلديس

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

برخوار و ميمه

گلديس

۲۵۱۴

بلوار امام خميني

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

تيران و كرون

محمد بهنيا

۳۲۴۸۰۷۷

خ مطهري – روبروي جهاد سازندگي

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

خميني شهر

ساعي

۳۲۲۵۰۸۱-۳

خ بوعلي – روبروي بنياد شهيد

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

خميني شهر

شهيد اشرفي

۲۲۲۹۰۰۰

خ ۱۳ محرم – بيمارستان فاطميه

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

خوانسار

فاطميه

۲۰۵۱-۲

خ ميرزا رضا كرماني

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

سميرم

سيدالشهدا

۲۲۰۲۲-۴

خ شهيد بهشتي

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

شهرضا

حضرت سجاد (ع)

۲۹۶۰۱

خ صاحب الزمان

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

شهرضا

حضرت صاحب الزمان (عج)

۴۲۲۲۵۴۱

داران – بلوار طالقاني

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

فريدن

شهيد رجايي

۲۰۴۲-۳

خ بسيج

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

فريدون شهر

حضرت رسول اكرم (ص)

۵۰۴۱-۲

خ كمربندي – بيمارستان امام خميني

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

فلاور جان

امام خميني(ره)

۳۲۴۱۰۲۰-۲۵

گلپايگان – روبروي پمپ بنزين

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

گلپايگان

امام حسين (ع)

۴۱۴۱-۴

لنجان – فولاد شهر

عمومي

ذوب آهن

لنجان

شهيد مطهري

۲۲۳۷۳۲۶-۸

زرين شهر – بلوار شهيد باهنر

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

لنجان

شهدا

۵۲۷۴۵۶۴-۷۲

مباركه –  بلوار امام خميني- محله پنج صفائيه

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

مباركه

محمدرسول الله(ص)

۰۳۲۳۲۲۵۹۰۶۱-۳

خ شهيد رجايي

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

نائين

حشمتيه نائين

۲۲۲۸۹۴۴

كيلومتر ۱۸ جاده نجف آباد

روانپزشكي

دانشگاه علوم پزشكي

نجف آباد

مدرس

۴۴۳۱۱۲-۵

خ كمربندي- بلوار شهيد غلامرضا صالحي

عمومي

سازمان تأمين اجتماعي

نجف آباد

حضرت فاطمه زهرا (س)

۶۳۰۰۰

خ ۲۲ بهمن

عمومي

دانشگاه علوم پزشكي

نجف آباد

شهيد محمد منتظري

درمانگاههاي شبانه روزي

رديف

نام درمانگاه

تلفن

آدرس

۱

درمانگاه كوثر

۳-۳۳۳۵۷۷۶۱

خيابان شهيدان غربي-جنب شهرداري منطقه ۲

درمانگاه شماره يك رهنان

۳۳۳۱۷۰۹۱

رهنان

۲

درمانگاه امام رضا(ع)

۳۷۷۸۳۸۳۳

شهرك ولي عصر –خ مولانا – خ سعادت فرعي چهارم

درمانگاه رسالت

۶۲۷۵۶۵۳

سه راه حكيم نظامي خيابان ارتش – جنب خانه معلم

۳

درمانگاه ثامن الائمه

۳۵۵۷۰۳۶۰

خيابان پروين نرسيده به پل سرهنگ

درمانگاه اطفال نويد

۳۵۸۱۶۸۱۹

خيابان پروين-خ معراج-روبروي كوچه كلانتري ۱۷

۴

درمانگاه بهار

۳۷۷۳۷۰۱۰

خيابان آتشگاه – كوچه جنب پمپ بنزين

درمانگاه مهر چهلستون

۳۷۷۳۵۷۸۱

خيابان اتشگاه منارجنبان-روبروي ايران خودرو

۵

درمانگاه فرهنگيان

۳۲۲۲۶۸۶۱ ۳۲۲۴۰۵۱۵

خيابان آمادگاه- خ باغ گلدسته – روبروي درب شرقي بازارهنر

۶

درمانگاه ابوالعباس

۳۵۲۴۱۱۱۴

خوراسگان-جنب امامزاده ابوالعباس

۷

درمانگاه جي

۳۵۲۳۲۲۴۴

خيابان جي تقاطع ترمينال ابتداي كوي مطهري

درمانگاه اطفال پارسيان

۳۲۶۶۰۴۰۱

خيابان شريف واقفي-بين خيابان گلزار و ملك

۸

درمانگاه اطفال ايران مهر

۳۲۲۴۰۹۸۸

خيابان طيب-بعد از داروخانه دكتر تاجي-ساختمان مهتاب ۹

۹

درمانگاه جوادالائمه

۳۲۲۱۰۵۴۸

چهارراه شكرشكن،اول خيابان نشاط

۱۰

درمانگاه مهديه

۳۴۴۲۹۹۴۶

خيابان رباط اول- بعدازپل رباط

درمانگاه طاها

تغییر کرده است

خ رزمندگان

۱۱

درمانگاه مسجدالرسول

۳۶۶۸۱۹۵۳

خ هزارجريب كوي استادان كوي بهارمقابل خوابگاه دانشگاه اصفهان

درمانگاه پرديس

۳۶۵۰۳۸۲۸

سپاهان شهر-بلوار غدير-خيابان فاتح-جنب شهرداري

۱۲

درمانگاه ام البنين

۳۴۴۷۵۸۸۰

ميدان طوقچي- خيابان مصلي مقابل حسينه حضرت ام البنين(س)

۱۳

درمانگاه رازي

۳۶۸۱۷۶۷۶

بهارستان-انتهاي خيابان فرشته-خيابان شمشاد

درمانگاه حاجيه خانم مهربد

۳۶۸۵۰۴۲۰

بهارستان-انتهاي بلوار وليعصر-بعد از تقاطع ارديبهشت

۱۴

درمانگاه آريا

۳۳۱۸۸۰۳

خيابان امام خميني روبروي گزسكه

درمانگاه فاضل

۳۲۳۱۷۶۵۵

خيابان امام خميني – خ بهارستان غربي – خ ام البنين ( س )

۱۵

درمانگاه صاحب الزمان

۳۶۲۷۰۱۰۰

خيابان ارتش- كوي سجاد

درمانگاه اطفال توحيد

۳۶۲۷۰۹۶۶-۳۶۲۴۷۹۹۴

خيابان توحيد – روبروي هتل مدرس – نبش بن بست رز

۱۶

درمانگاه فاطميه

۳۴۷۰۳۰۱۱

خيابان زينبيه،روبروي پارك لاله،جنب حسينيه فاطميه

درمانگاه اميد

۳۵۵۴۱۴۱۰

خيابان زينبيه شمالي،پل سودان روبروي داروخانه شهرآرا

۱۷

درمانگاه ابالفضل

۳۴۵۰۱۰۰۵

خيابان آلمحمد- ميدان برازنده

۱۸

درمانگاه موسي بن جعفر

۳۴۴۵۶۵۲۱

خيابان مدرس- سرچشمه-كوچه باغ عنايت

۱۹

درمانگاه پاسارگاد

۳۴۴۴۵۹۰۴

ملك شهر،خيابان ۱۷ شهريور

درمانگاه اطفال آراد

۳۴۴۲۳۵۵۰

خيابان جابر انصاري-نرسيده به شهرداري

۲۰

درمانگاه ملاصدرا

۳۴۴۱۳۳۳۷

سه راه ملك شهر- خيابان بهارستان شرقي

درمانگاه مهر

۳۴۴۰۴۵۰۶

ابتداي خيابان رباط سوم

 

 

درمانگاههاي دندانپزشكي شبانه روزي استان اصفهان


رديف

نام درمانگاه

آدرس

تلفن

۱

اصفهان

اصفهان،خيابان ارباب،مقابل مبل مركزي،نبش بن بست فتحي

۳۶۶۱۴۲۱۰

۲

پارس(اصفهان)

اصفهان،خيابان حكيم نظامي، ابتداي خيابان دقيقي، جنب ساختمان ام‌ار‌آي

۶-۳۶۲۵۵۶۶۲

۳

هشت بهشت

اصفهان،خيابان بزرگمهر، چهاراه هشت بهشت، ابتداي هشت بهشت غربي

۳۲۶۴۶۲۰۰

۴

سپهسالار

اصفهان، ميدان جمهوري، ابتداي خ رباط، جنب بانك صادرات

۳۳۳۷۹۶۶۵

۵

رازي

اصفهان، خيابان چهارباغ پايين، نبش ميدان شهداء

۲-۳۲۲۱۱۳۱۱

۶

كاوه

اصفهان، خيابان كاوه، ابتداي خيابان جابر انصاري

۷-۳۴۴۰۷۰۰۶

داروخانه‌هاي شبانه‌روزي

 

رديف

نام داروخانه

نام مؤسس

آدرس

تلفن

۱

دكتر منصوري

احمدرضا منصوري تهراني

بلوار كشاورز- جنب رستوران بيستون

۳۷۷۵۶۳۹۵

۲

دكتر توكلي،دكتر نريماني

ناصر توكلي- علي نريماني

خيابان شمس‌آبادي- نبش خيابان كوالالامپور

۳۲۲۰۲۵۹۳

۳

دكترخليفي‌نژاد(حكيم شفا)

مجتبي خليفي‌نژاد

خيابان كاوه

۳۳۳۶۵۵۱۵

۴

دكتر تاجي

الهه تاجي

خيابان طيب

۳۲۲۲۰۵۹۷

۵

دكتر سلطاني

محمد سلطاني دستگردي

خيابان لاله- روبروي پارك لاله- داخل درمانگاه خيريه فاطميه

۳۴۴۶۶۰۱۳

۶

دكتر عنبري

غلامرضا عنبري

خيابان پروين- پل سرهنگ- جنب دارالشفاء ثامن الائمه

۳۵۸۱۳۰۴۶

۷

دكتر شايگان‌نيا

محمود شايگان‌نيا

اتوبان چمران- مقابل خيابان ۱۵ خرداد- جنب مسجد قمربني‌هاشم

۳۴۵۸۶۲۲۳

۸

شاهزيدي (جالينوس)

سيد هاشم شاهزيدي

ميدان قدس

۳۴۴۵۳۶۰۰

۹

دكتر موسوي (المهدي)

محسن موسوي

خيابان آمادگاه- مقابل داروخانه سپاهان- ساختمان اطباء- نبش بن

۳۲۲۱۶۰۰۸

۱۰

دكتر عكافيان

مهدي عكافيان خوراسگاني

خوراسگان- فلكه خوراسگان- كوچه بسيج- دارالشفاء ابوالعباس

۳۵۲۴۱۱۱۲

۱۱

دكترجعفريان(حكيم‌نظامي)

عباس جعفريان دهكردي

خيابان حكيم نظامي- نبش حسين آباد

۳۶۲۴۲۶۵۸

۱۲

دكتر برهانيان (زكريا)

فاطمه برهانيان

خيابان بزرگمهر- جنب مادي نياصرم- ساختمان ۱۵۲

۳۲۶۷۱۴۸۱

۱۳

دكتر كريمي (شفابخش)

سهيلا كريمي

رهنان- خيابان ابوذر

۳۷۳۸۰۱۷۶

۱۴

دكتر حسن‌زاده

فرشيد حسن‌زاده

خيابان توحيد- خيابان توحيد مياني- روبروي بانك اقتصاد نوين

۳۶۲۸۰۷۰۴

۱۵

دكتر پرخيده

بهرام پرخيده

خيابان رباط اول- نزديك پل زيرگذر- جنب بانك رفاه

۳۳۳۶۶۵۰۴

۱۶

دكتر طباخيان (سلامت)

مجيد طباخيان

بلوار كشاورز- سه راه سيمين- جنب بانك تجارت

۳۷۷۵۶۶۲۰

۱۷

امام سجاد

خيابان استانداري- پشت بيمارستان نور و علي اصغر (ع)

۳۲۲۱۱۱۴۱

۱۸

دكترعبداللهي‌ميرآبادي

فريبا عبداللهي ميرآبادي

خيابان هشت بهشت شرقي- جنب چابخانه شب نشين

۳۲۶۴۳۳۲۱

۱۹

شيوا

فرشاد اكبري ساماني

خيابان ميرزا طاهر- نرسيده به پاسگاه

۳۷۷۵۶۳۹۵

۲۰

دكتر مهديان

محمود مهديان

خيابان حاج آقا رحيم ارباب- جنب كوچه باغ توت

۳۶۶۲۵۹۱۲

۲۱

دكتر گودرزي‌نژاد

محمد نصير گودرزي‌نژاد

خيابان‌امام خميني- روبروي‌گزسكه- طبقه همكف- درمانگاه آريا

۳۳۳۳۹۰۰۲

۲۲

دكتر يگانه

بهروز يگانه

خيابان مصلي- درمانگاه شبانه‌روزي ام البنين

۰۹۱۳۳۸۲۰۰۹۰

۲۳

دكتر كربكندي

حسن كربكندي

ميدان آزادي- ابتداي خيابان سعادت آباد- روبروي دفتر

۳۶۶۱۱۴۸۱

۲۴

دكتر منصوري(مجيد)

مجيد منصوري

سپاهان‌شهر- بلور غدير- جنب كلينيك شبانه‌روزي پرديس

۳۶۵۱۲۸۱۸

۲۵

دكتر مظاهري

فرشيد مظاهري

خيابان مطهري- روبروي بيمارستان شهيد بهشتي

۷- ۳۲۳۵۵۹۹۶

۲۶

دكتر حاج زرگرباشي

علي حاج‌زرگرباشي

خيابان جي- بعدازخيابان همدانيان-كوي مطهري- درمانگاه جي

۳۵۲۲۴۸۸۲

۲۷

جي

فرخنده كچوئي

فلكه احمدآباد- اول خيابان جي

۳۲۲۹۵۹۶۳

۲۸

دكتر آذربايجاني

محمدرضا آذربايجاني

خيابان‌رباط اول- بعد از پل تقاطع اتوبان- ورودي مجتمع خيريه

۳۴۴۲۹۹۴۹

۲۹

دكتر خاكپور

فرزاد خاكپور

خيابان امام خميني- ورودي خانه اصفهان

۳۳۳۳۴۶۴۷

۳۰

دكتر ياوري

معصومه ياوري

ميدان برازنده- ابتداي خيابان برازنده- جنب كلينيك حضرت

۳۴۵۰۱۰۸۰

۳۱

دكتر سيادت موسوي

ميرسيدعلي‌سيادت‌موسوي

نبش خيابان امام خميني (ره) و خيابان خرم

۳۳۳۶۹۹۷۶

۳۲

دكتر حيدري

عليرضا حيدري

خيابان امام خميني- كوي شهيد صنعتكار

۳۳۷۶۸۱۱۱

۳۳

حاجي آدينه

احمدرضا حاجي آدينه

ملك شهر- خيابان بهارستان- جنب نمايندگي سايپا

۳۴۴۲۵۳۴۲

۳۴

دكتر كيوان

فرهاد كيوان

مارچين- بهارستان غربي- بعداز پمپ بنزين مارچين- جنب درمانگاه فاضل

۳۳۲۰۷۰۴۴

 

انتهای پیام/

منبع : اصفهان

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

 1. ل گفت:

  مفید بود
  ممنون از سایت ندای اصفهان بابت لیست خوبشون

 2. زهره گفت:

  سلام.
  ممنون از اطلاعاتمفیدتون.
  فقط یک سوال بیمارستان مخصوص نیروهای مسلح کدام یک میباشد؟؟؟؟

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


شرکت قارچ یکتای سپاهان بزرگترین تولید کننده در صنعت قارچ ایران
شرکت قارچ یکتای سپاهان بزرگترین تولید کننده در صنعت قارچ ایران
موسسه انشا؛ مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، طب اسلامی، تربیت فرزند 34468558
موسسه انشا؛ مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، طب اسلامی، تربیت فرزند 34468558
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715