شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اجتماعی
چاپ خبر
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

لیست کتابفروشی های اصفهان + نشانی و تلفن

خرید کتاب در اصفهان بیشتر در خیابانهای آمادگاه و چهار باغ عباسی صورت می پذیرد به این شکل که اکثر فروشگاه های کتاب در اصفهان در این دو خیابان گردهم آمدند

به گزارش ندای اصفهان ، از جمله مشاغل فرهنگی که مشتریان خاص خود را دارد فروش کتاب می باشد که متاسفانه جزء ضعیف ترین مشاغل به حساب می آید. خرید کتاب در اصفهان بیشتر در خیابانهای آمادگاه و چهار باغ عباسی صورت می پذیرد به این شکل که اکثر فروشگاه های کتاب در اصفهان در این دو خیابان گردهم آمدند حتی بسیاری از عزیزان خرید کتاب را به صورت اینترنتی جستجو می کنند. برای خرید و فروش کتاب های دست دوم نیز پاساژ شکری پیشنهاد می شود.نا گفته نماند بسیاری از دانشجویان اقدام به خرید کتابهای خود با قیمت بسیار مناسب در جمعه بازار اصفهان(مکانی برای خرید و فروش کتاب واقع در ابتدای خیابان طالقانی)می کنند.

لیست بهترین فروشندگان کتاب در اصفهان :

ردیف نام کتابفروشی موضوع کتب تلفن نشانی
۱ میکاییل کنکور و دانشگاهی

۳۲۲۳۰۰۸۳

۰۹۱۳۱۰۷۲۷۷۵

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پ۱۷
۲ کیان غیر درسی

32212680

۳۲۲۲۴۲۸۷

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۳ زمان ادبی تاریخی سینمایی و علوم انسانی

۳۲۲۰۴۲۱۴

شماره ارائه شده توسط مراجعین به وبلاگ:

32230080

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پشت پله ها
۴ کاوش متفاوت ۳۲۲۱۵۸۶۹ ۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۵ سایه تاریخ-هنر-فلسفه-تئاتر-موسیقی-ادبیات ۳۲۲۳۸۶۹۵ ۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پ۲۳
۶ البرز متفاوت

۳۲۲۲۵۸۰۰

۰۹۱۳۲۲۲۵۸۰۰

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۷ پارسیان متفاوت ۳۲۲۰۴۸۵۶ ۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۸ پیوند متفاوت

۳۲۲۱۶۲۲۳

۰۹۱۳۲۲۹۲۸۴۰

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پ۴۲
۹ فانوس فقط کتب زبان خارجه ۳۲۲۱۲۶۳۶ ۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۱۰ چهارباغ فقط کتب ایرانگردی و جهانگردی و اصفهان شناسی

۳۲۲۳۸۸۵۶

۰۹۱۳۱۶۶۰۹۴۵

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۱۱ دادخواه متفاوت ۳۲۲۲۵۵۲۴ ۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پ۳۵
۱۲ کتابفروشی بدون نام متفاوت ۳۲۲۰۴۶۲۸ ۴باغ-جنب آمادگاه
۱۳ مولانا متفاوت ۳۲۲۲۰۶۷۰ ۴باغ-جنب آمادگاه
۱۴ گلفام متفاوت ۳۲۲۱۵۳۷۰ ۴باغ-جنب آمادگاه
۱۵ بهروز متفاوت

۳۲۲۰۸۰۲۵

۳۲۲۱۶۰۴۰

۴باغ-جنب آمادگاه
۱۶ کتابسرا متفاوت ۳۲۲۱۳۵۰۵ ۴باغ-جنب آمادگاه
۱۷ دهکده کتاب متفاوت

۳۲۲۰۶۷۲۸

۳۲۲۰۶۷۲۹

۴باغ-جنب آمادگاه
۱۸ سفیر متفاوت ۳۲۲۱۳۵۰۶ ۴باغ-جنب آمادگاه
۱۹ باستان متفاوت ۳۲۲۲۷۱۳۹ ۴باغ-جنب آمادگاه
۲۰ کتابسرای پارسا بیشتر پزشکی و زبان و رایانه ۴باغ-جنب آمادگاه
۲۱ خانه کتاب متفاوت

۳۲۲۲۸۲۴۰

۳۲۲۱۵۲۲۵

۴باغ-جنب آمادگاه
۲۲ فارابی متفاوت ۳۲۲۱۰۶۵۹ ۴باغ-جنب آمادگاه
۲۳ همام متفاوت

۳۲۲۱۸۴۴۴

۳۲۲۲۴۹۵۶

۴باغ-جنب آمادگاه
۲۴ اندیشه متفاوت ۳۲۲۲۴۱۶۴ ۴باغ-جنب آمادگاه
۲۵ کتابسرای رشد متفاوت ۳۲۲۰۱۹۶۶ ۴باغ-جنب آمادگاه
۲۶ زیتون متفاوت ۳۲۲۳۲۱۴۷ ۴باغ-جنب آمادگاه
۲۷ هودین(خوارزمی) متفاوت ۳۲۲۱۳۵۱۹ ۴باغ-جنب آمادگاه
۲۸ حوزه هنری متفاوت ۵-۳۲۲۳۰۰۳۴ ۴باغ-جنب آمادگاه
۲۹ شهر کتاب کوثر متفاوت

۳۲۲۱۵۸۴۸

۰۹۱۳۱۲۸۶۴۹۳

۰۹۱۳۳۱۴۵۰۰۹

۴باغ-جنب آمادگاه
۳۰ خوارزمی متفاوت

۳۲۲۲۲۶۱۲

۳۲۲۳۰۰۴۲

۴باغ-جنب آمادگاه
۳۱ گنج دانش متفاوت ۳۲۲۲۴۶۱۲ ۴باغ-جنب آمادگاه
۳۲ رازی متفاوت ۳۲۲۱۸۰۹۴ ۴باغ-جنب آمادگاه
۳۳ خیام دانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد

32200588

09371532016

۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۴ بعثت دانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد ۳۲۲۳۴۴۰۲ ۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۵ ترم دانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد

 

32229762

 

۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۶ آرزو دانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد

۳۲۲۰۳۲۸۳

۰۹۱۳۸۰۴۰۲۵۸

۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۷ امین دانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد ۳۲۲۲۱۸۸۲ ۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۸ نیکان دانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد ۳۲۲۱۸۵۶۹ ۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۹ بیست 20 دانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد [تعطیل شده است] ۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۴۰ فرهنگسرای اصفهان کتب متفاوت در زمینه علوم انسانی

۳۲۲۳۹۰۰۳

۳۲۲۰۴۰۲۹

میدان امام حسین-ابتدای ۴باغ عباسی
۴۱ بدون نام بیشتر تاریخی و غیر دانشگاهی ۳۲۲۲۸۵۰۶ ۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ
۴۲ مشعل ادبیات/شعر/رمان/تاریخ/اطلاعات عمومی/روانشنا ۳۲۲۱۳۴۸۶ ۴باغ-بین میدان امام حسین و آمادگاه
۴۳ مهرگان متفاوت(فنی مهندسی)

۳۲۲۱۳۷۵۱

۳۲۲۲۱۰۱۹

میدان انقلاب-خ۴باغ-ابتدای خ سیدعلی خان-جنب مسجد الهادی
۴۴ مرکزی متفاوت

۳۲۲۲۳۷۲۵

۳۲۲۲۰۹۰۰

میدان انقلاب-خ۴باغ-ابتدای خ سیدعلی خان-جنب مسجد الهادی
۴۵ بوستان کتاب متفاوت

فروشگاه شماره 5 :

۳۲۲۲۱۷۱۲

فروشگاه شماره 4 :

32220370

 آدرس سایت:

www.bustaneketab.com

فروشگاه شماره 5 :

میدان انقلاب-جنب سینما ساحل

فروشگاه شماره 4 :

خیابان حافظ – 4 راه کرمانی – جنب دفتر تبلیغات اسلامی

 

۴۶ وحدت ادبیات و عمومی-غیر دانشگاهی ۳۲۲۳۰۳۳۳
۴۷ جنگل ۱ متفاوت دانشگاهی و غیر آن ۵-۳۶۲۸۶۶۲۴ خ ۴باغ بالا-جنب ۴راه نظر
۴۸ جنگل ۲ فقط زبان خارجه

۳۶۲۹۱۱۷۸

۳۶۲۹۰۶۵۷

خ ۴باغ بالا-جنب ۴راه نظر
۴۹ ثقفی بیشتر کتب حقوقی 32226553 خیابان سپه
۵۰ پدرام متفاوت و نماینده شرکت تعاونی سازمان سنجش

۳۶۶۲۳۹۷۶

۳۶۶۳۵۱۱۰

۳۶۶۴۲۰۹۵

خیابان شیخ صدوق شمالی – ابتدای خیابان شیخ مفید
۵۱ جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهان دانشگاهی

۵-۳۶۶۹۹۲۳۴

36800621

میدان آزادی – ابتدای خیابان دانشگاه
۵۲ شهر کتاب متفاوت

۳۲۲۰۲۶۷۵

۳۲۲۰۳۸۹۰

۴باغ – کوچه سینما سپاهان
۵۳ پیک کتاب تحویل کتب متفاوت بدون هزینه در درب منزل ۱۱-۳۶۲۸۲۹۱۰          ——–
۵۴ نقش کتب دانشگاهی ندارد

۳۲۲۳۷۷۹۹

۰۹۱۳۱۱۵۱۳۹۶

خ ۴باغ پایین
۵۵ ایرانیان متفاوت ۳۲۲۲۲۸۰۷ میدان انقلاب-ابتدای ۴باغ-ابتدای خ سید علی خان
۵۶ پیام فقط کتب پیام نور

۳۲۶۵۴۸۶۶

۳۳۵۲۰۳۰۰

خ کهندژ-جنب دانشگاه پیام نور
۵۷ گلدشت فقط کتب پیام نور ۳۳۶۵۱۵۱۴ خ کهندژ-جنب دانشگاه پیام نور
۵۸ بزرگمهر متفاوت – کمتر دانشجویی ۳۲۲۹۵۵۰۶ فلکه احمد آباد – ابتدای بزرگمهر
۵۹ میلاد متفاوت – کمتر دانشجویی ۳۲۲۵۹۵۵۲ فلکه احمد آباد – ابتدای بزرگمهر
۶۰ روز متفاوت ولی بیشتر کتب پیام نور

۳۶۶۷۴۵۹۶

۳۶۶۷۱۸۶۸

۳۶۶۷۳۸۰۰

شماره ارائه شده توسط مراجعین وبلاگ:

۳۶۶۷۳۴۰۰

سی و سه پل – ابتدای ۴باغ بالا – مقابل مجتمع تجاری کوثر – مجتمع باران – طبقه همکف
۶۱ کتابفروشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیشتر پزشکی ۳۶۶۸۳۴۰۵ احتمالا در دانشگاه اصفهان
۶۲ مرکز کتاب دانشگاه صنعتی اصفهان کتب دانشگاهی(کتاب علوم انسانی کم داره) ۳۳۹۱۲۵۰۹ دانشگاه صنعتی اصفهان
۶۳ علم گستر سپاهان نمیدانم ۳۲۲۱۹۹۷۹ خیابان آمادگاه – کوچه فتح آباد
۶۴ گفتمان اندیشه نمیدانم ۳۳۳۷۵۹۱۷ دروازه تهران – ابتدای کاشانی
۶۵ سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان تقریبا غیر دانشگاهی ۳۲۲۳۹۴۶۶ —————–
۶۶ کتابسرای فردوسی علوم انسانی ۳۲۲۰۷۶۸۴ جنب خ آمادگاه – طبقه دوم مجتمع تجاری ۴ باغ

۶۷

کتاب فرهنگیان

متفاوت

32211339

32237363

بخش کودک و نوجوان:

32203866

خیابان باغ گلدسته – روبروی درب شرقی بازار هنر
۶۸

دریای گوهر

فنی-دانشگاهی-عمومی

۳۲۲۲۸۷۵۵ چهارباغ پایین
کتاب آخر (داوود امیری) کتب قدیمی تاریخ فلسفه ادبیات 32201697 چهارباغ، مجتمع تجاری فرهنگی چهارباغ زیرزمین، کنار راه پله

۶۹

جهاد دانشگاهی صنعتی دانشگاهی – مهندسی

۳۳۹۱۲۵۴۱

۳۳۹۱۲۵۹۴

دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۰ دفتر پخش کتاب معارف کتب عمومی دانشگاهی

 

 

اتوبان چمران
۸۰ عرفان اعلام نشده ۳۲۲۶۱۸۹۵
۸۱ سوره اعلام نشده ۵-۳۲۲۳۰۰۳۴
۸۲ همشهری اعلام نشده ۳۴۴۷۴۴۰۰
۸۳ سمانه اعلام نشده ۳۶۶۴۹۵۲۷
۸۴ پردیس اعلام نشده ۳۲۲۱۸۴۴۴
۸۵ پارس دانشجو اعلام نشده ۳۲۲۶۶۹۸۵
۸۶ رفاه اعلام نشده ۳۲۲۰۴۶۲۸
۸۷ خطیب اعلام نشده ۳۲۲۴۷۴۶۳
۸۸ انتشارات بهتاپژوهش

کتب دانشگاهی (کشاورزی و فنی مهندسی و مدیریت) و عمومی

 ۳۲۶۶۵۲۹۵

 

اصفهان ، انتهای هشت بهشت شرقی،طبقه فوقانی رستوران نایدا ، نشر بهتاپژوهش

آدرس سایت

http://www.behtanashr.ir

۸۹

تعویض یا خرید کتابهای دست دوم

در بسیاری نقاط شهر وجود دارد از جمله :

– جمعه بازار کتاب واقع در پارکینگ طالقانی (دروازه دولت-خیابان طالقانی-پارکینگ طالقانی) – فقط صبح های جمعه مراجعه کنید

– برخی کتابفروشی های موجود در پاسآژ شکری (خیابان ۴باغ عباسی – نزدیک خیابان شیخ بهایی-پاساژ شکری)

– برخی کتابفروشی های موجود در مجتمع تجاری ۴باغ(خیابان ۴باغ عباسی – ابتدای خیابان آمادگاه – مجتمع تجاری ۴ باغ)

۹۰

قدس

کتاب – لوازم التحریر و درخواست وتهیه کتاب به صورت جمعی

36247138

09131145975

سه راه حکیم نظامی-جنب بانک صادرات

وب سایت:

http://www.ghodstahrir.ir

۹۱

پارسا

متفاوت

۳۷۷۸۵۶۳۱

ابتدای خیابان حسین آباد
۹۲ انتشارات جنگل(آمادگاه) زبان خارجی تغییر کرده خیابان آمادگاه مجتمع عباسی
۹۳ پیام جی دانشگاهی و بیشتر کتب پیام نور 39511970
09136037258
خیابان جی-روبروی ترمینال جی – مجتمع سپیده – طبقه اول
۹۴ دانشجو دانشگاهی-فنی-پیام نور 32225791
09132669236
09358044233
خیابان 4باغ عباسی – روبروی بازار هنر – پاساژ شکری
۹۵ معراج دانشگاهی – پیام نور 34474400
34472904
میدان قدس(طوقچی) – طبقه زیرین پاساژ هاتف
 ۹۶  زبان سرا زبان 36673171  خ چهارباغ بالا – مجتمع پارک – طبقه اول بازار ارکیده –  شماره 460
 ۹۷  کتابفروشی سنگین  کتاب های کنکوری و انواع کتاب های درسی دوره دبیرستان برای اونایی که پشت کنکوری هستند و کتاب هاشون عوض شده و کتب درسی از هفتم تا پیشدانشگاهی  32258503  میدان احمدآباد ابتدای خیابان احمد آباد
98 شهر زبان اصفهان انواع کتب زبان های خارجی 031-36269009 چهارباغ بالا، جنب استخر انقلاب، مرکز خرید هزار جریب، طبقه همکف

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , , ,

مطالب مرتبط

 1. ساغر گفت:

  سلام کجا میتونم کتاب اول دبستان پیدا کنم لطفا راهنمایی کنید

 2. اکبریان گفت:

  سلام از کجا کتاب اول دبستان را خریداری کنم ممنون میشم راهنماییم کنید

 3. محمد گفت:

  هر کتابی کنکوری دانشگاهی
  دبستان
  پیش دبستان
  راهنمایی
  دبیرستان
  هنرستان
  خیلی سبز
  گاج
  نشر الگو
  دانشگاهی
  شماره تماس۰۹۰۵۸۱۲۲۳۸۹

 4. محمد گفت:

  کتب دانشگاهی
  نو و دست دوم
  کتب کنکوری نو و دست دوم
  کتب درسی
  غیر درسی
  تخفیف ویژه
  شماره تماس
  ۰۹۰۵۸۱۲۲۳۸۹

 5. داوودامیری گفت:

  سلام و عرض ادب . عذر می خام من صاحب کتابفروشی کتاب آخر هستم و حدود یازده سال هست که شماره تماس کتاب سایه به من واگذار شده و هنوز مشتری های آن فروشگاه با من تماس می گیرند. قبلا هم پیگیری کردم . اگر براتون مقدوره شماره تماس رو تغییر دهید و اگر امکان دارد نام فروشگاه من رو به لیست اضافه کنید.
  با تشکر داوود امیری کتاب آخر کتب قدیمی تاریخ فلسفه ادبیات
  شماره 32201697 این شماره من هست که در کتاب سایه درج شده. (کتاب سایه قبلا دو فروشگاه داشتند که یکی از آنها شماره تماس فروشگاه بنده هست شماره کتاب سایه 32238695 هست و شماره من هم 32201697)

 6. داوودامیری گفت:

  آدرس فروشگاه:
  چهارباغ . مجتمع تجاری فرهنگی چهارباغ زیرزمین . کنار راه پله فروشگاه کتاب آخر

 7. ناشناس گفت:

  از کجا میتونم کتابی با موضوع حفظ محیط زیست تهیه کنم

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715