جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
 اسامی تکیه ها در اصفهان   

سرزمینی مقدس با مفاخری ارجمند و منظومه ای دیدنی را نه در عرش که بر فرش زمین شاهدیم.

به گزارش ندای اصفهان ، اصفهان یکی از زیباترین شهرهای تاریخی جهان به شمار مى رود و طی قرون متمادی کانون فرهنگ، دانش و هنر ایرانی – اسلامی بوده است. این شهر پس از اسلام به آرامی رشد و گسترش پیدا کرد و در سه دوره تاریخی آل‏ بویه، سلجوقیان و صفویان پایتخت این دولت‏ها و فرهنگ اسلام و تشیّع محسوب مى‏شد. ستاره اقبال اصفهان در روزگار صفویه درخشش بیشتری پیدا کرد و مساجد، مدارس، عمارات و ابنیه عالی، قصرها، میدان‏ها، باغ‏ها و تفرجگاه‏ها، کاروانسراها، محلاّت و مزارات باشکوهی در این شهر ساخته شد.

تکیه آغا باشی مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، غرب تخت فولاد، شرق تکیه خاتون آبادی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ باشمارهٔ ثبت ۹۰۹۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تکیه آقا حسین خوانساری مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، غرب تخت فولاد، خیابان سعادت آباد، خیابان خوانساری واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۹۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

حسین خوانساری و فرزندش جمال‌الدین محمد خوانساری در این مکان به خاک سپرده شده‌اند.

 

تکیه آقامجلسی (سید ابوجعفر) مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، مجموعه تخت فولاد، بین خیابان خوانساری و سعادت آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۶۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه ایزد گشسب مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در اصفهان، خیابان فیض، خیابان بابا رکن الدین واقع شده و این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۲۹۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه بروجردیها مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، جنوب غربی تخت فولاد، خیابان سعادت آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ باشمارهٔ ثبت ۹۰۷۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه تویسرکانی مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، تخت فولاد، غرب خیابان فیض، کوی مخابرات واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ باشمارهٔ ثبت ۹۰۷۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

 

تکیه جویباره‌ای مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، تخت فولاد، خیابان فیض روبروی تکیه واله واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ باشمارهٔ ثبت ۹۰۷۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه چهارسوقی مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، غرب تخت فولاد، جنوب مسجد مصلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ باشمارهٔ ثبت ۹۰۸۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه خاتون آبادی مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، تخت فولاد، خیابان مصلی، جنب کوی مخابرات واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۶۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بسیاری از علما خاندان خاتون‌آبادی از دوران صفویه و بعد از آن در این آرامگاه دفن شده‌اند که محمد حسین خاتون‌آبادی از جمله آنان است.

 

تکیه ریزیها مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، جنوب غربی تخت فولاد، جنوب خیابان سعادت آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ باشمارهٔ ثبت ۹۰۶۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.[۱] اکثر مدفونین این تکیه از اهالی ریز زرین‌شهر هستند.

 

تکیه سید العراقین مربوط به اوایل دوره پهلوی است و در اصفهان، تخت فولاد، شرق تکیه آقاباشی و خاتون آبادی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه شهشهانی مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، تخت فولاد، خیابان فیض، روبروی تکیه محمدجعفر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه فیض مربوط به دوره زند است و در اصفهان، تخت فولاد، خیابان فیض، شرق تکیه کازرونی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه کازرونی مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، تخت فولاد، خیابان فیض، کوچه بابا رکن الدین واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ باشمارهٔ ثبت ۹۰۵۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه کلباسی (ابوالمعالی) مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، خیابان فیض، پشت تکیه جهانگیرخان قشقایی، کوچه کوله پارچه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۹۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه لسان الارض مربوط به دوره دیلمیاندوره صفوی است و در اصفهان، شرق تخت فولاد، بین خیابان سجاد و فیض واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۵۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه مادر شاهزادهرا یک زن گرجی که به نام مریم (متوفای ۱۲۴۶ هـ. ق)، همسر فتحعلی شاه و دایه سیف الدوله حاکم اصفهان برای مدفن خویش بنا نهاده‌است. تکیه مادر شاهزاده مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، تخت فولاد، خیابان خوانساری، خیابان سعادت آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.[۱] کتاب گلشن اهل سلوک از رحیم قاسمی ۱۳۸۵ درباره مدفونین این بقعه‌است.

 

تکیه محمد جعفر آباده ای مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، تخت فولاد، جنوب مسجد رکن‌الملک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۶۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

 

تکیه میرزا رفیعا مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، جنوب تخت فولاد، محل نیروی هوائی سپاه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ باشمارهٔ ثبت ۹۰۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

تکیه میر فندرسکی یا تکیهٔ بختیاری‌ها مربوط به دوره صفوی است و در اصفهان، تخت فولاد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۴ با شمارهٔ ثبت۱۶۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این مکان مقبره میرفندرسکی و برخی از بزرگانِ ایلِ بختیاری همچون سردار اسعد، نجفقلی صمصام السلطنه و بی‌بی مریم بختیاری است.

 

 

تکیه واله (والهیه) مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، تخت فولاد، خیابان فیض، مجاور مسجد رکن الملک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۰۶۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

واله اصفهانی در این مکان دفن شده است.

 

افرادی همچون صاحب بن عَبّاد، ابونُعیم اصفهانی، جمال ‏الدّین عبدالرّزاق و کمال ‏الدّین اسماعیل، مافروخی اصفهانی، بابارکن‏ الدّین بیضاوی، حکیم میرابوالقاسم فندرسکی، آقا حسین خوانساری، آقاجمال خوانساری، بهاءالدّین محمّد اصفهانی (فاضل هندی)، حکیم ملاّاسماعیل خواجویی، حکیم آقا محمّد بیدآبادی، سیّد محمّد باقر خوانساری چهارسوقی، آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی به اوج شکوه علمی دست یافته و در این تکیه ها آرمیده ‏اند.

انتهای پیام/

منابع : ویکی پدیا – پرتال اصفهان

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


موسسه فرهنگی هاتف/ ثبت نام فصل بهار
موسسه فرهنگی هاتف/ ثبت نام فصل بهار
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
موسسه فرهنگی آموزشی طاها/ کلیک کنید
موسسه فرهنگی آموزشی طاها/ کلیک کنید
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز