هاکوپ مقدس
قدیمترین کلیسا در جلفا کلیسای یعقوب مقدّس (هاکوپ) است که در گوشه شمال غربی صحن فعلی کلیسای مریم ساخته شده، تاریخ ساختمان آن را سال ۱۰۵۶ ارمنی مشخص نموده‌اند (جهت تبدیل سال ارمنی به میلادی باید۵۵۱ سال به آن اضافه کرد. یعنی در واقع تاریخ ارمنی ۵۵۱ سال، کمتر از تاریخ میلادی است.)بعد از کلیسای «هاکوپ» قدیمی‌ترین کلیسای جلفا کلیسای «گیورک» است که در خیابان حکیم‌نظامی قرار دارد، داخل این کلیسا بسیار ساده است و فقط یک تابلو نقاشی نفیس در قسمت محراب آن نصب شده. اهمیت این کلیسا از آن جهت است که پانزده قطعه از سنگهای کلیسای قدیمی «اجمیازین» ارمنستان را ارمنیان با خود حمل کرده و بعضی از آنها را در این کلیسا نصب کرده‌اند، این کلیسا یکی از اماکن مقدّسه به شمار می‌رود.کلیسای مریم: ارمنیان جلفا کلیسای اولیه خود به نام هاکوپ را که بسیار کوچک بود وسعت داده و کلیسای بزرگتری به نام مریم در آنجا بنا کردند. داخل این کلیسا دارای تزئینات نقاشی و تابلوهای مذهبی است که روی دیوارهای گچی نقاشی شده و دارای کتیبه تاریخی معروفی است. بانی آن را یک بازرگان ارمنی به نام «خواجه آودیک» معرفی کرده‌اند. او این کلیسا را با چراغها و قندیلهای زرّین و سیمین و تابلوهای نقاشی گرانبها و تزئینات دیگر، تماماً با هزینه شخصی ساخته است. خواجه آودیک از تجّار معروف ابریشم در زمان شاه عباس اول بوده است