جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۹

به قلم محسن نصری/ کتاب «ایران؛ دیروز، امروز، فردا»؛ تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

نویسنده در این کتاب در صدد است برای آشنایی دانشجویان و جوانان، ایران را در سه مرحله بازکاوی کند: ۱- ایران دیروز، در رژیم پهلوی؛ ۲- ایران امروز، در جمهوری اسلامی و تحولات و دستاوردهای عظیم آن؛ ۳- ایران فردا

به گزارش ندای اصفهان، کتاب «ایران؛ امروز، دیروز، فردا تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران» نوشته محسن نصری به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی منتشر شده است.
تبیین ریشه ها و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ضروری است چرا که همان عواملی که رمز پیروزی انقلاب بودند، رمز بقا و دوام آن نیز هستند. ایران، دیروز، امروز، فردا، تحلیلی است بر فرآیند گذار تحولات سیاسی- اجتماعی که از حدود 100 سال پیش آغاز شد و پس از فراز و فرودهای گوناگون به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.
نوشتار حاضر با رویکردی حادثه نگارانه، رخدادهای مهمی که هر یک به مثابه نقطه عطفی در شکل گیری انقلاب اسلامی به شمار می روند را تحلیل نموده، صبغه تاریخی به خود گرفته است.
از دیگر سو، نویسنده محترم، رخدادها را از چشم انداز اندیشه سیاسی می نگرد و افزون بر آن در سرتاسر کتاب، شاخصه مکتب سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان رهبری انقلاب را مورد تأکید قرار می دهد که این شیوه رویکردی اندیشه شناختی را بر نوشتار حاکم می نماید.

نویسنده در این کتاب در صدد است برای آشنایی دانشجویان و جوانان، ایران را در سه مرحله بازکاوی کند:

1- ایران دیروز، در رژیم پهلوی؛ 2- ایران امروز، در جمهوری اسلامی و تحولات و تغییرات و دستاوردهای عظیم آن؛ 3- ایران فردا.


این کتاب در 8 فصل تنظیم و نگاشته شده است. در فصل اول از ضرورت و اهمیت شناخت انقلاب اسلامی ایران سخن می گوید و در فصل دوم، تحت عنوان مفهوم شناسی انقلاب اسلامی ایران به تعریف «انقلاب»، «اسلام» و «انقلاب اسلامی» می پردازد و در فصل سوم، ریشه های انقلاب و در فصل چهارم نیز دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را بررسی می کند.
در فصل پنجم با عنوان «امام شناسی انقلاب اسلامی ایران» از اندیشه، رفتار و مکتب امام خمینی رحمه الله علیه و سیر زندگی و سیر خلف صالح ایشان، آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب می پردازد.
ازآنجاکه تهدیدات دشمنان خارجی و داخلی و توطئه های آنان در برابر انقلاب اسلامی، هنوز هم ادامه دارد، در فصل ششم به «آسیب شناسی انقلاب اسلامی ایران» می پردازد و سرانجام در فصل هفتم «آینده شناسی انقلاب اسلامی ایران» را با موضوعاتی درباره فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی و بررسی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی به پایان می رساند.
محسن نصری، نویسنده کتاب پیش از ده سال، تجربه تدریس انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر در حوزه و دانشگاه دارد و کوشیده است به گونه ای مستدل و مستند، مباحث را مطرح کند.

(ویدیوی معرفی کتاب توسط مولف استاد محسن نصری)

قسمتی از خلاصه گفتار دوم از فصل دوم این کتاب را می خوانیم:

نظریه سیستمی در ریشه انقلاب اسلامی ایران؛

انقلاب اسلامی شامل سه ریشه:

۱- ریشه اسلامی
۲- ریشه تاریخی
۳- ریشه اجتماعی

ریشه اسلامی مهم ترین عنصر و عامل در نگرش سیستمی به انقلاب است.

معنای لغوی سیاست:

به معنای تدبیر، اداره و ریاست کردن است.

مفهوم اصطلاحی سیاست:

مدیریت زندگی اجتماعی انسان ها و یا اداره کردن امور جامعه

دیدگاه های متفاوت در خصوص ارتباط دین و سیاست:

۱- تباین
۲- تقابل
۳- تعامل
۴- تساوی

دیدگاه تباین:

دین تنها مربوط به حوزه خصوصی و فردی زندگی انسان است که همان سکولاریسم و جدایی دین از سیاست است.
نمونه آن:
انقلاب فرانسه

دیدگاه تقابل:

سیاست در تلاش است دین را نابود کند.
نمونه آن:
انقلاب روسیه

دیدگاه تعامل:

از دین تاحدی می توان در سیاست بهره گرفت ولی همه سیاست منطبق بر دین نیست.
نمونه آن:
قانون اساسی جدید کشور افغانستان

دیدگاه تساوی:

اسلام از تساوی، عینیت و یگانگی دین و سیاست دفاع می کند.
نمونه آن:
انقلاب اسلامی ایران

آموزه های سیاسی اسلام:

۱- آموزه های سیاسی قرآن کریم
۲- آموزه های سیاسی ائمه اطهار

آموزه های سیاسی قرآن کریم شامل:

۱- ظلم ستیزی
۲- نفی سلطه کفار
۳- جهاد و مبارزه
۴- مشارکت اجتماعی
۵- عدالت طلبی
۶- امامت و رهبری

آموزه های سیاسی ائمه اطهار (ع) شامل:

۱- سیره نظری اهل بیت
۲- سیره عملی اهل بیت

منظور از سیره نظری:

همان اندیشه و تعالیمی که از طرف ائمه برای سعادت دنیوی و اخروی در اختیار ما قرار گرفته است.

سیره نظری در باب مسائل اجتماعی و سیاسی شامل:

۱- حقوق متقابل مردم و رهبر
۲- علل شکست و پیروزی جامعه
۳- اطاعت از ولی فقیه

منظور از سیره عملی:

همان رفتار و عملکرد ائمه است که الگوی سعادت و کامیابی است.

انواع الگوی سیاسی ائمه(ع):

۱- موضع گیری سیاسی
۲- مبارزات سیاسی
۳- تشکیل نظام سیاسی

موضع گیری سیاسی:

نمونه آن: نامه پیامبر(ص) به خسرو پرویز

مبارزات سیاسی:

نمونه آن: جنگ های پیامبر(ص)، محاصره پیامبر در شعب ابی طالب، مبارزات امام حسن (ع) و امام علی (ع)

تشکیل نظام سیاسی:

نمونه آن: پیامبر که در مدینه حکومت اسلامی بنیان نهاد.

مهم ترین شاخص های اسلامی بودن انقلاب ایران:

۱- پایگاه انقلاب: مساجد
۲- رهبر انقلاب: امام خمینی
۳- افراد انقلاب: مردم
۴- شعارهای انقلاب: مضامین اسلامی
۵- هدف انقلاب: تاسیس حکومت اسلامی
۶- الگوی انقلاب: عاشورای امام حسین (ع)
۷- اوج گیری انقلاب: ایام مذهبی
۸- قانون انقلاب: قانون اساسی

حوادث تاریخی معاصران علیه استبداد:

۱- نهضت تحریم تنباکو
۲- نهضت عدالت خانه
۳- نهضت ملی شدن صنعت نفت
۴- نهضت امام خمینی (ره)

علل پدید آمدن نهضت تحریم تنباکو:

۱- امتیاز ۵۰ ساله تجارت داخلی و خارجی تنباکو به ماژور تالبوت انگلیسی
۲- ایجاد کمپانی رژی همانند کمپانی هند شرقی و ورود هزاران زن و مرد انگلیسی به ایران
۳- اعتراض مردم بر عیله اقدامات انگلیسی ها به رهبری روحانیون
۴- نامه میرزای شیرازی و اعتنا نکردن شاه به این نامه
۵- حکم تحریم تنباکو که ۵۵ روز طول کشید

علل پیروزی نهضت تحریم تنباکو:

۱- وحدت و انسجام مردم
۲- نقش روحانیت و حکم تحریم
۳- پیوند مردم با رهبران روحانی

نتایج نهضت تحریم تنباکو:

۱- تولد سیاسی مردم
۲- ظهور اقتدار سیاسی روحانیت
۳- تزلزل در قدرت قاجاریه
۴- ضربه بزرگ به انگلیس
۵- مقدمه نهضت عدالت خانه

نهضت عدالت خانه:

این نهضت برای اجرای قوانین اسلام و تحقق عدالت شکل گرفت.

علل شکست نهضت عدالت خانه:

۱- توطئه و فریب کاری انگلیس
۲- اختلاف بین رهبران روحانی نهضت
۳- نفوذ فرصت طلبان وابسته به انگلیس
۴- عدم تجربه و بصیرت کافی مردم
۵- توطئه های روسیه

قراردادهای استعماری پس از مشروطیت تا کودتای انگلیس در ایران:

۱- قرارداد ۱۹۰۷ انگلیس و روسیه در مورد ایران
۲- قرارداد ۱۹۱۵ انگلیس و روسیه در مورد ایران
۳- قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس و وثوق الدوله در مورد ایران
۴- کودتای انگلیس ۱۹۲۱ و حکومت رضاخان

قرارداد ۱۹۰۷:

ایران به سه منطقه تقسیم شد:
منطقه شمال تحت نفوذ روسیه
منطقه جنوب تحت نفوذ انگلیس
منطقه مرکزی بی طرف

قرارداد ۱۹۱۵:

دو منطقه تحت نفوذ در قرارداد قبل را به منطقه اشغالی تبدیل کردند و منطقه بی طرف را برداشتند و روسیه نیروی قزاق را ترتیب داد.

قرارداد ۱۹۱۹:

این قرارداد بین وثوق الدوله و کاکس وزیر مختار انگلیس بسته شد که ایران تحت الحمایه انگلیس قرار گرفت.

قرارداد ۱۹۲۱:

برقراری پادشاهی رضاخان

از مهم ترین قیام ها در زمان رضاخان:

۱- قیام شهید حاج آقا نورالله اصفهانی
۲- شهید سیدحسن مدرس

علل شکست نهضت ملی شدن نفت:

۱- حذف جریان مذهبی از نهضت
۲- کوتاهی و اشتباهات مصدق
۳- همکاری انگلیس و آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد۳۲

مهمترین اشتباهات مصدق :

۱- استعفای ناگهانی در ۲۵ تیر ۱۳۳۱
۲- انتخاب وابسته به بیگانگان به مسئولیت های دولتی
۳- انحلال مجلس هفدهم
۴- اعتماد به آمریکا به جای اتکا به ملت ایران

و…

جهت آشنایی با دیگر آثار استاد محسن نصری اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
مسابقه کاریزمن11: هدایت روابط دختر و پسر به ازدواج (کلیک کنید)
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715