شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۰۵:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

ترجمه به زبان ترکی استانبولی/

آشنایی با نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی (نسرا)؛ Basij üsleri, okullar ve camilere öğretmen göndermek için İslam Devrimi Medya Okuryazarlığı Hareketi’nin (Nasra) hazırlanması

در این ترجمه به زبان ترکی با نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی (نسرا) آشنا می شوید. در این طرح طی دورهای فشرده و ممتد، مدرس‌هایی تربیت می‌شوند و به مراکزی که به این بحث نیاز داشته باشند، اعزام خواهند شد...

ندای اصفهان- مترجم امین علیپور ماکویی (عضو نسرا آذربایجان غربی)

این یادداشت در معرفی نسرا (نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی) وابسته با سازمان فضای مجازی بسیج و ترجمه ای است از متن فارسی «آمادگی نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی (نسرا) جهت اعزام مدرس به پایگاه‌های بسیج، مدارس و مساجد». (اینجا) ، (اینجا) ، (اینجا) و (اینجا) را ببینید.

***

آمادگی نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی (نسرا) جهت اعزام مدرس به پایگاه‌های بسیج، مدارس و مساجد

Basij üsleri, okullar ve camilere öğretmen göndermek için İslam Devrimi Medya Okuryazarlığı Hareketi’nin (Nasra) hazırlanması

 در این یادداشت با نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی (نسرا) آشنا می شوید. در این طرح طی دورهای فشرده و سریع، مدرس‌هایی تربیت می‌شوند و به پایگاه‌های بسیج، مدارس، مساجد و همچنین مراکزی که به این امر نیاز داشته باشند، اعزام خواهند شد…

Bu notta, İslam Devrimi’nin medya okuryazarlığı hareketi (NESRA)  ile tanışacaksınız. Bu projede, yoğun ve hızlı dönemlerde okullar eğitilecek ve ihtiyaç duyan merkezlerin yanı sıra Basij üslerine, okullara, camilere gönderilecek …

سازمان فضای مجازی بسیج از سال 1397 طرحی به نام نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی (نسرا) را برای افزایش مهارت‌های استفاده از رسانه برای عموم مردم راه اندازی کرد و تاکنون هزاران ساعت کلاس آموزشی توسط شبکه بسیج برای آگاهی رسانی به مردم در حوزه استفاده از رسانه و فضای مجازی برگزار شده است.

1397’den beri, Basij Cyber organizasyonu, genel halk için medya kullanım becerilerini artırmak için İslam Devriminin Medya Okuryazarlığı Hareketi (NESRA) adlı bir proje başlattı ve Şimdiye kadar, basij ağı tarafından halkı medya ve siber kullanımı hakkında bilgilendirmek için binlerce saatlik eğitim dersleri düzenlendi.

دکتر حامد فروزان استاد ارتباطات و اولین مدیر مرکز تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج در افتتاحیه این طرح با اشاره به اراده بسیج برای شکل‌گیری نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی گفت: در این طرح قرار است حجم گسترده‌ای از آموزش‌های سواد رسانه‌ای و فضای مجازی توسط بسیجیان برای عموم مردم برگزار شود تا از آسیب‌های این فضا، کاسته و از فرصت‌های آن استفاده حداکثری شود. (خبرگزاری دانا)

Basij Siber Uzay Örgütü’nün eğitim ve öğretim merkezinin ilk yöneticisi ve iletişim profesörü Dr. Hamed Forouzan, Basij’in İslam Devrimi’nin medya okuryazarlığı hareketini oluşturma iradesine atıfta bulunarak, projenin açılışında şunları söyledi:

Bu planda, alanın zararlarını azaltmak ve fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak amacıyla Basijis tarafından genel halk için büyük miktarda medya okuryazarlığı ve siber eğitimi düzenlenecektir.

 

وی افزود: بسیج به عنوان تشکیلاتی موثر در جریان سازی های عمومی و مردمی، با بهره گیری از ظرفیت های موجود این توانایی را دارد که با همت بسیجیان «نهضت سواد رسانه ای» را تا دورترین نقاط محروم کشور گسترش دهد؛ زیرا در روزگار کنونی هیچ شهر و روستایی در کشور بی بهره از رسانه نیست

Kamusal ve popüler hareketler yaratmada etkili bir organizasyon olan Basij, mevcut kapasitelerini kullanarak “medya okuryazarlığı hareketini” ülkenin en mahrum bölgelerine yayma yeteneğine sahiptir; Çünkü günümüzde ülkede medyasız hiçbir şehir veya köy yok..

 

نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی (نسرا) با حضور 120 نفر از مدرسان بسیج در سراسر کشور آغاز به انجام فعالیت کرد (خبرگزاری دانا) و تا پایان سال 97 توانسته بود 9 هزار نفر را در شبکه مدرسان سواد رسانه‌ای آموزش و در عرصه های گوناگون رسانه ای به کار گیرد (خبرگزاری پانا)، اما در آغاز سال 1399 حجم شبکه مدرسین به 1400 نفر افزایش یافته است (ندای اصفهان).

İslam Devrimi’nin Medya Okuryazarlığı Hareketi (NESRA), ülke çapında 120 Basij eğitmeninin varlığıyla faaliyetlerine başladı (Dana Haber Ajansı) 2018’nin sonunda, eğitim okuryazarlığı eğitmenleri ağında ve çeşitli medya alanlarında 9.000 kişiyi istihdam edebildi (Pana Haber Ajansı) Ancak 2020’un başında öğretmen ağının hacmi 2021 kişiye yükseldi (Nedaye Esfahan)

 

محمد جواد نوروزی مسئول وقت نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی بیان کرد: در یک سال اخیر، ۶ دوره تربیت مدرس سواد رسانه‌ای برگزار شده که از بین ۱۲ هزار ثبت نامی، بالغ‌بر هزار و ۴۰۰ نفر قبولی داشته‌ایم که حدود نیمی از این تعداد به کار گرفته‌شده و مشغول تدریس هستند و در حال پیگیری هستیم تا باقی این افراد هم در بحث تدریس مشغول به فعالیت شوند. (خبرگزاری فارس)

İslam Devrimi’nin medya okuryazarlığı hareketinden sorumlu olan Mohammad Javad Norouzi şunları söyledi: Son bir yılda 6 medya okuryazarlığı öğretmeni eğitim kursu düzenlendi, bunlardan 12.000’i kayıtlı, yaklaşık yarısı istihdam edilmiş ve öğretmenlik yapmakta olan 400’den fazla kişi kabul edildi ve Bunların geri kalanını öğretimde aktif olmaları için takipdeyiz

( Fars Haberajansı )

 

مدیر مرکز تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج گفت: طی دورهای فشرده و سریع، مدرس‌هایی تربیت می‌شوند و به پایگاه‌های بسیج، مدارس، مساجد و همچنین مراکزی که به این امر نیاز داشته باشند، اعزام خواهیم کرد که نکته قابل‌توجه استقبال خانواده‌ها از این دوره‌های سواد رسانه‌ای است. (خبرگزاری فارس)

Siber Organizasyonu Eğitim Merkezi Direktörü: Yoğun ve hızlı kurslarda okullar eğitilerek seferberlik üslerine, okullara, camilere ve buna ihtiyaç duyan merkezlere gönderilecek, bu da ailelerin bu medya okuryazarlığı kurslarını ağırlaması için önemli bir nokta. ( Fars Haberajansı )

 

نسرا به عنوان نخستین نهضت رسانه ای انقلاب اسلامی در قالب سه سطح توانسته به بسیجیان خدمات رسانه ای را عرضه کند، به طوری که تشکیل شبکه مدرسین، برگزاری آموزش مجازی، آزمون سطح سنجی علمی، مصاحبه علمی و آزمون، صدور کارنامه و مدرک برای قبول شدگان از مهمترین اقدامات این مرکز در سطوح گوناگون بوده است. (سایت بلاغ) (گلستان ما) (آرمان کرمان) (قم فردا)

İslam Devrimi’nin üç aşamalı ilk medya hareketi olan NESRA, Üç seviye şeklinde Basijilere medya hizmetleri sunabildi, böylece bir öğretmen ağı oluşturulması, sanal eğitim, bilimsel değerlendirme testi, bilimsel görüşme ve test, transkript ve kabul edilecek belgelerin çıkarılması Bu merkezin en önemli eylemleri çeşitli düzeylerde olmuştur.( Belagh) ( Golestane ma) Arman Kerman ) ( Qom Farda )

 

این مرکز در تولیدات محتوایی ورود پیدا کرده است که از آن جمله می توان به تولید چندین جلد کتاب تخصصی، 30 جزوه تخصصی، تولید 100 پرده نگار و تولیدات دیگر فضای مجازی اشاره کرد.

Bu merkez içerik üretimiyle ilgileniyor, Bunların arasında birkaç cilt Profesyonel kitap üretilebilir, 30  özel kitapçı ,100 senarist üretimi Ve siber diğer ürünlerinden bahsetti.

در حال حاضر نیز پرتال آموزش مجازی نسرا (اینجا) مشغول برگزاری صدها کلاس آموزشی در سطح استان ها است.

Şu anda Nasra Sanal Eğitim Portalı (burada) illerde yüzlerce eğitim sınıfı düzenlemektedir.

***

سازمان فضای مجازی فراخوانی را برای انتخاب بهترین لوگوی متناسب با نهضت سواد رسانه ای منتشر کرده بود که در نهایت با رای هیئت داوران و بررسی های کارشناسی، لوگوی مورد نظر انتخاب و رونمایی شد. (دانا)

Siber organizasyonu Medya okuryazarlığı hareketine uygun en iyi logonun seçilmesi için bir çağrı yayınladı ve sonunda jüri oyu ve uzman incelemeleri ile açıklandı. ( DANA )

این نهضت در تولیدات خود از لوگوی سازمان فضای مجازی بسیج نیز استفاده می کند. در گزارشی به سوء استفاده از لوگو این سازمان برای برگزاری جلسات آموزشی نیز اشاره شده است. (تبریز بیدار)

Bu hareket aynı zamanda yapımlarında Basij Cyberspace Organization logosunu kullanıyor . Bir rapor ayrıca organizasyonun logosunun eğitim oturumları düzenlemek için kötüye kullanıldığından da bahsediyor. ( Tebriz PAYDAR )سردار غلامرضا سلیمانی رئیس وقت سازمان بسیج مستضعفین از تشکیل 1000 گردان سایبری بسیج در کشور خبر داد (خبرگزاری ایرنا) (شفقنا) (همشهری آنلاین) (ویکی پدیا) (انتخاب).

General Gholamreza Soleimani, o zamanlar Basij örgütü başkanı Ülkede 1000 Basij siber taburunun kurulduğunu açıkladı

(IRNAHABER AJANSI) (Shafaqna) (Hamshahri Online) (Wikipedia) (Entekhab).

 

دکتر مسلم معین رئیس سازمان فضای مجازی بسیج کشور معتقد است «حضور ظرفیت‌های مختلف بسیج در‌ فضای مجازی توانسته موازنه قدرت را به نفع جریان انقلابی تغییر دهد.» (خبرگزاری شبستان) (خبرگزاری آنا). این سخنان واکنش هایی را در رسانه های بیگانه و ضد انقلاب برانگیخته است.(رادیو فردا) (توانا) (بی بی سی) (صدای آمریکا)

Ülkenin Basij siber uzay örgütünün başkanı Dr.Moslem Moin,

“Siber uzayda Basij’in farklı kapasitelerinin varlığı, güç dengesini devrimci akım lehine değiştirebildi.” (Shabestan Haber Ajansı) (Anna Haber Ajansı)

Bu sözler yabancı ve devrimci karşı medyada tepkilere neden oldu. (Radio Farda) (Tavana) (BBC) (Voice of America- VOA)

 

سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین، سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سید عزت الله ضرغامی رئیس سابق صداوسیما و حسن رحیم پور ازغدی، از کسانی هستند که فعالیت های سازمان فضای مجازی بسیج تقدیر کرده اند. (کیهان) (صبح قزوین) (خبرگزاری دانشجو) (عصر ایران)

Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Hossein Bagheri, Basij Örgütü eski başkanı Sardar Gholam Hossein Gheibparvar, İslam Devrim Muhafızları Birliği SEPAH Koordinatör Yardımcısı General Mohammad Reza Naqdi, İran Eski Radyo Televizyon Başkanı Seyyed Ezatullah Zarghami ve Hassan Rahimpour Azghadi, Basij siber örgütünün faaliyetlerini övenler arasında.

(Kayhan) (Sobhe Qazvin) (İSNA Haber Ajansı) (Asr İran)

 

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی، منصور امینی مدیر سازمان فضای مجازی سراج، مسعود بصیری رئیس بسیج رسانه کشور از دیگر کسانی هستند که از فعالیتهای سازمان فضای مجازی بسیج کشور بازدید و تشکر کرده اند. (تهران پرس)

Ulusal Siber Merkezi Başkanı Abolhassan Firoozabadi, SERAJ Siber Organizasyonu,Direktörü Mansour Amini, Ülkenin Basij medya başkanı Mesut Basiri, ülkenin mobilizasyon siber organizasyonunu ziyaret eden ve faaliyetlerine teşekkür edenler arasında yer alıyor. (Tahran Press)

 

برگزاری دوره های توانمندسازی، مسابقات و رویدادهای فضای مجازی از دیگر اقدامات سازمان فضای مجازی بسیج است که انعکاس گسترده در رسانه ها داشته است. (خبرگزاری ایکنا) (خبرگزاری بسیج) (سایت سواد رسانه) (ندای اصفهان) (نسرا کرد) (خبرآنلاین) (باشگاه خبرنگاران جوان) (خبرگزاری مهر) (تابناک).

Güçlendirme kursları, yarışmalar ve siber olayları düzenlemek, Basij siber organizasyonunun medyada geniş çapta ele alınan bir başka eylemidir.

(IQNA Haber Ajansı) (Basij Haber Ajansı) (Medya Okuryazarlığı Sitesi) (Nedaye İsfahan) (Nasra Kurd) (Online Haber) (YJC) (Mehr Haber Ajansı) (Tabnak).

 

در مهرماه 1399 سید علیرضا آل داوود پژوهشگر و فعال شناخته شده فضای مجازی مدیریت نهضت سواد رسانه انقلاب اسلامی کشوری را به دست گرفت. از دغدغه های آل داوود جنگهای شناختی و شبکه ملی اطلاعات است (ندای اصفهان).

Eylül 2016’da, siber uzayda tanınmış bir araştırmacı ve aktivist olan Seyyed Alireza Ale-Davood, İslam Devrimi’nin medya okuryazarlığı hareketinin yönetimini devraldı.

Ale-Davood, bilişsel savaşlar ve ulusal istihbarat ağı ile ilgileniyor. (Nedaye İsfahan)

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری علیرضا ملک پور: مهارت در کار ضامن اشتغال پایدار
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715