چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۰۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۴

به روایت اسناد ساواک/

موضوعات انشای دانش آموزان در شیوه مبارزاتی مرحوم سید علی اکبر پرورش

اکبر پرورش دبیر ادبیات هنرستان شاه عباس کبیر موضوع انشاء دیگری تحت عنوان (آنجا کجاست که انسان گرگ انسان می شود) برای هنرجویان تعیین نموده و ضمنا نامبرده مثالی در این مورد برای هنرجویان آورده که چنین است...

ندای اصفهان- جواد جلوانی

پنجاه و هفتمین کتاب از مجموعه کتب «یاران امام به روایت اسناد ساواک» از انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات به مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش اختصاص پیدا کرد و در پاییز 1394 در 336 صفحه به چاپ رسید و در آن اسناد مبارزاتی و نگاه فرهنگیِ استاد خستگی ناپذیر به معرض دید گذاشته شده است.

اسنادی که در کتاب حاضر استفاده شده اسناد به جا مانده از ساواک منحله در پرونده انفرادی استاد پرورش است که عمده آنها را ساواک، و تعدادی را شهربانی و یا فرمانداریِ نظامی اصفهان جمع آوری و بایگانی کرده بودند. این اسناد از تاریخ 29 دی ماه 1354 ه ش تا آستانه پیروزی انقلاب اسلامی یعنی 22 بهمن 1357 را شامل می شود

این اسناد به خوبی نشان می دهد که چگونه دستگاه امنیتی رژیم پهلوی با به کارگیری تمامی روش ها و شگردهای اطلاعاتی ایشان را تحت مراقبت قرار داده بود. گزارش های مجموعه اقدامات ساواک شامل تعقیب و مراقبت، شنود تلفن، کنترل مکاتبات و… گواه صادقی است بر این مدعا.

مجموعه مطالب این کتاب تنها بخشی از مبارزاتی است که با محوریت مرحوم استاد پرورش و بر اثر علنی شدن مبارزه و بعضا لو رفتن اطلاعات، از دید ساواک مخفی نمانده است.

هرچند این مدارک در نقل وقایع و حوادث زندگی و نقش استاد پرورش در نهضت امام خمینی (ره) بسیار ناتوانند، ولی نشر اسناد بخشی هرچند کوچک از تاریخ معاصر را گویا می سازد.

در قسمتی از کتاب به سوء استفاده ساواک از دانش آموزان به عنوان مخبر اشاره شده است که البته نکته جالب تر، موضوعات انشا و شیوه برخوردی است که مرحوم پرورش به عنوان معلم ادبیات فارسی در کلاس درس پیشه گرفته بود و از هر فرصتی برای تزریق روحیه انقلابی و تفکر و آگاهی بخشی به دانش آموزان استفاده می کرد.

در متن زیر کارمندان ساواک متناسب با سلسله مراتب اداری از نامهای مستعار ایام هفته استفاده کرده اند.

صفحه 61- موضوع: اکبر پرورش دبیر ادبیات فارسی

روز 1354/9/25 آقای اکبر پرورش دبیر ادبیات کلاس سوم هنرستان صنعتی شاه عباس کبیر پس از خواندن قطعه شعری به خواندن درس باب برزویه طبیب پرداخت تا جایی که انوشیروان را در کتاب ستایش می کرد؛ آنگاه یکی از شاگردان سوال نمود که انوشیروان ظالم را چرا اینقدر ستایش می کنند. آقای پرورش در جواب اظهار داشت مانند زمان حال است که کارها را زیرآبکی انجام می دهند و مردم هم آنها را حمد و ستایش می کنند و انوشیروان با اینکه در یک روز قرار گذاشت که 1000 تن را گردن بزند و همین کار را هم کرد ولی با وجود این او در برابر پادشاهان قبل از زمان خود بسیار مردی نیکوکار بوده است و مثالش بسیار واضح است چون در حال حاضر هم مانندش وجود دارد.

– نظریه شنبه: شنبه نظری ندارد.

– نظریه یکشنبه: مفاد گزارش با توجه به دسترسی شنبه مورد تایید است. ضمنا به شنبه آموزش داده شد حتی المقدور در جریان افکار و حالات نامبرده قرار بگیرد.

– نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است و اکبر پرورش از دبیران مذهبی است که در جلسات مذهبی نیز سخنرانی و در گفته هایش کنایات شنیده می شود.

– نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تایید است.

– نظریه 10 ه: به امنیت داخلی دستور داده شد کماکان مراقبت های لازم را از نامبرده به عمل آورده و نتیجه را منعکس نماید.

ضمنا در نظر است با رعایت حفاظت منبع، نامبرده به ساواک احضار و شدیدا به وی تذکر داده شود و در صورت تکرار از این مطالب تحت تعقیب قرار گیرد.

صفحه 63- موضوع: اکبر پرورش دبیر ادبیات فارسی

روز 1354/10/2 اکبر پرورش دبیر ادبیات کلاس سوم هنرستان صنعتی شاه عباس کبیر پس از خواندن انشاهای هنرجویان موضوعی تحت عنوان (اگر هشیار نباشیم قادرند از امروز تا فردا از ما جلادانی خونخوار بسازند) برای جلسه دیگر ساعت انشاء تعیین نمود.

– نظریه شنبه: شنبه نظری ندارد.

– نظریه یکشنبه: مفاد گزارش با توجه به دسترسی شنبه مورد تایید است و ضمنا به شنبه آموزش داده شد حتی المقدور در جریان افکار و حالات نامبرده قرار گیرد.

– نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه تایید می شود.

– نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تایید است.

– نظریه 10 ه: به امنیت داخلی دستور داده شد کماکان مراقبت های لازم را از نامبرده به عمل آورده و نتیجه را منعکس نمایند.

صفحه 64- موضوع: اکبر پرورش

اخیرا یکی از هنرجویان هنرستان صنعتی شاه عباس کتاب هایی تحت عنوان (شعر و مقاومت در فلسطین اشغال شده و پیدایش انسان) را به پرورش دبیر ادبیات داده که مطالعه نماید. ضمنا نامبرده از هنرجوی مزبور درخواست نموده که کتاب «ارزیابی ارزش ها» نوشته علی اصغر سید جوادی را پس از مطالعه دو کتاب فوق الذکر در اختیارش بگذارد.

– نظریه شنبه: شنبه نظری ندارد.

– نظریه یکشنبه: مفاد گزارش باتوجه به دسترسی شنبه مورد تایید است. ضمنا هرگونه اقدام مستقیم باعث سوخته شدن شنبه خواهد شد.

– نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه تایید می شود.

– نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تایید است.

– نظریه 10 ه: به امنیت داخلی دستور داده شد کماکان مراقبت های لازم را از نامبرده به عمل آورده و نتیجه را منعکس نماید.

ص 65- موضوع: اکبر پرورش دبیر ادبیات فارسی

اکبر پرورش دبیر ادبیات هنرستان شاه عباس کبیر موضوع انشاء دیگری تحت عنوان (آنجا کجاست که انسان گرگ انسان می شود) برای هنرجویان تعیین نموده و ضمنا نامبرده مثالی در این مورد برای هنرجویان آورده که چنین است: «در آفریقا موش های صحرایی زیاد هستند و چون زاد و ولد آنها زیاد بود و قادر بودند در عرض مدت یک سال تمامی آفریقا را پُر کنند، از این لحاظ در صدد چاره برآمدند و چون هیچگونه سمی بر آنها کارگر نبود لذا تعدادی از خود موش ها را که بزرگ بودند در دام انداخته و پس از یکی دو ماه گرسنگی چند موش کوچک از جنس خودشان را به داخل قفس انداخته و چون موش های بزرگ گرسنه بودند همجنسان خود را در عرض چند دقیقه خوردند و چون در این آزمایش موفق شدند موش ها را که در قفس گرسنه بودند به داخل موش های دیگر رها نمودند و به این نتیجه رسیدند که از موش ها می توان موش‌خوار به وجود آورد و پس از مدتی نسل موش ها از بین رفت.»

– نظریه شنبه: شنبه نظری ندارد.

– نظریه یکشنبه: مفاد گزارش خبر باتوجه به دسترسی شنبه مورد تایید است و ضمنا به شنبه آموزش داده شد که حتی المقدور تماس خود را با نامبرده قطع ننموده و در جریان افکار و تمایلات وی قرار بگیرد.

– نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است. ضمنا اکبر پرورش از افراد مذهبی متعصب می باشد و در هفته در چند جلسه مذهبی سخنرانی می نماید.

– نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تایید است.

– نظریه 10 ه: به امنیت داخلی دستور داده شد کماکان مراقبت های لازم را از نامبرده به عمل آورده و نتیجه را منعکس نماید.

ص 66- درباره: اکبر پرورش دبیر فارسی

از اداره کل سوم 324

به: ریاست ساواک استان اصفهان

بازگشت به گزارش خبر شماره….. 1354/10/9 خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه اقدامات معموله در جهت احضار و دادن تذکر به نامبرده بالا را ضمن ارسال مشخصات کامل ملصق به عکس وی اعلام نمایند. مدیرکل اداره سوم- ثابتی

– اقدام شود. 11/1 [تقوی]

– فعلا بایگانی شود تا مدارک لازم علیه نامبرده جمع آوری و به موقع مورد تحقیق قرار گیرد. تابش 1354/11/2 بخش 2

***

سیدعلی اکبر پرورش در اول تیرماه ۱۳۲۱ در خانواده‌ای مذهبی و متوسط در محله چهارسوق شیرازی‌های اصفهان به دنیا آمد. پدرش مرحوم سید حسین رفیعایی، از نوادگان میرزا رفیعا، یکی از استادان علامه مجلسی بود که در سال ۱۳۲۶ ه ش دار فانی را وداع گفت و علی‌اکبر شش‌ساله تحت سرپرستی مادر و در کنار دایی‌های خود نصرالله، حسن و علی پرورش که از هنرمندان معروف نقره‌ساز و ضریح ساز اصفهان بودند رشد یافت. بعد از مرگ پدر به تقاضای مادر نام خانوادگی وی از سید اکبر رفیعایی به پرورش تغییر یافت.

جهت مشاهده سایر آثار مرتبط با مرحوم استاد سید علی اکبر پرورش اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
دوره جامع آموزش خبرنگار کوله پشتی/ ثبت نام تا 30 تیر/ کلیک کنید
 توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
توانبخشی کوشا/ با مجهزترین امکانات 09134126065
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
آموزش سواد رسانه به کودکان- خرید کتاب قصه های کرمیلو
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715